Göm menyn

Återtillverkning sparar miljö och pengar

Att återtillverka använda produkter kan ge både miljömässiga och ekonomiska vinster. I en doktorsavhandling vid Linköpings universitet lyfter Johan Östlin fram flera exempel på återtillverkning samtidigt som han diskuterar organisation, drivkrafter och problem att övervinna.

Återtillverkning innebär att man renoverar en använd produkt så att den blir som ny – eller till och med bättre. Produkten kan nämligen moderniseras under återtillverkningen. Återtillverkning görs i en speciell anläggning avsedd för ändamålet.

Johan Östlin har i sin doktorsavhandling studerat hur återtillverkning ska organiseras och utföras för att kunna ge stora fördelar.

Ett exempel på återtillverkningens fördelar hämtas från BT Industries som tillverkar gaffeltruckar. Många av dessa återtillverkas efter att ha varit uthyrda. Det leder till minskad miljöbelastning jämfört med nytillverkning genom att man tar tillvara de resurser i form av material, energi och arbetstimmar som användes då produkten producerades första gången. Återtillverkningen är också ekonomiskt lönsam genom att man kraftigt kan reducera sina kostnader jämfört med nytillverkning.

Liknande exempel hämtas i avhandlingen från en stor variation av produkter, alltifrån avancerade industriprodukter som anläggningsmaskiner och fyllmaskiner till enklare konsumentprodukter som bilkomponenter och tonerkassetter till skrivare.

Det finns dock stora praktiska problem med hur man ska organisera och utföra återtillverkning så effektivt som möjligt. Det gäller exempelvis hur företagen får tillgång till begagnade produkter att återtillverka. De har dessutom svårt att veta när produkterna kommer, vilken variant av produkten det handlar om och i vilket skick den eller de är.

Johan Östlin har identifierat och analyserat både drivkrafter för återtillverkning och problem som måste övervinnas. Han ger konkreta råd om hur man kan få en lönsam återtillverkning som samtidigt bidrar till att minska miljöbelastningen.

Johan Östlin är 27 år och kommer från Bollnäs. Han har en civilingenjörs- och en teknisk licenciatexamen från Linköpings universitet samt en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Han presenterar sin avhandling ”On Remanufacturing Systems – Analysing and Managing Material Flow and Manufacturing Processes” torsdagen den 12 juni kl 10.15 i sal C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet.

Kontakt

Johan Östlin, 013-28 11 64, johan.ostlin@liu.se


Lennart Falklöf 2008-06-11
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14