Göm menyn

Start för alleuropeisk museiforskning

Länders syn på sig själva, sin framväxt och sin framtid speglas i deras nationalmuseer. Utifrån den övertygelsen startar ett stort forskningsprojekt som ska undersöka den europeiska identiteten.

Forskningsprojektet heter EUNAMUS, European National Museums, Identity politics, the uses of the past and the European citizen. Det bekostas av EU:s sjunde ramprogram. Universitet från åtta länder medverkar och projektet koordineras av Tema Q, Kultur och samhälle, vid Linköpings universitet.

- Vårt projekt är ett av få kulturvetenskapliga som fick stöd av EU inom det här programmet, och det enda som koordineras från Sverige, säger Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv vid Tema Q och koordinator för EUNAMUS.

- Hypotesen är att nationalmuseerna har spelat en stor roll i statsbyggandet i Europa från tidigt 1800-tal. Och de fungerar fortfarande som verktyg både för nationell integration och internationell tävlan om besökare.

Nationalmuseerna speglar, menar han, den gemensamma bild av den egna nationen som vetenskapen och politiken kommit fram till. De utgör därför en fruktbar utgångspunkt i sökandet efter förhållandet mellan en civil, regional, nationell och en europeisk identitet.

Den 28 april invigs EUNAMUS med en ceremoni på Nationalmuseum. Därefter följer en workshop som syftar till en bred inventering av framväxten av nationalmuseer i Europa. 35 forskare från de flesta av Europas länder medverkar.

Media är välkomna till invigningen av EUNAMUS på Nationalmuseum den 28 april kl 14-16.

Mer information Peter Aronsson, tel 011-363096, peter.aronsson@liu.se eller Bodil Axelsson, 011-363426, bodil.axelsson@liu.se

Se också www.eunamus.eu


Anika Agebjörn 2010-04-26
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-04-26