Göm menyn

Statistiker framtidsyrke, men få söker

Statistiker har en gyllene arbetsmarknad. Men få ungdomar är intresserade av statistikerutbildningar. Nu samlas svenska statistiklärare i Linköping för att diskutera hur rekryteringen kan förbättras.

Linköping: 29 förstahandssökande till 30 platser. Liknande låga siffror i Örebro, Umeå, Stockholm…Statistikutbildningarna runt om i Sverige fyller knappt sina utbildningsplatser. På master- och magisternivå gapar de flesta tomma. Samtidigt söker företag med ljus och lykta efter kvalificerade statistiker och dataanalytiker. ”Det sexigaste jobbet de närmaste tio åren är det som statistiker”, lär Googles chefsekonom Hal Varian ha sagt.

- Dagens utbildningar kan inte tillgodose det behov som finns, säger Anders Grimvall, professor i statistik vid Linköpings universitet och en av värdarna för konferensen den 21-22 april.

Och då menar han inte bara kvantitativt. Han är också självkritisk vad gäller innehållet i utbildningarna. De behöver moderniseras, säger han.

- Den klassiska statistikerutbildningen utgår från att det är begränsade datamängder som ska analyseras. Men idag behövs snarare människor som kan överblicka de enorma floder av data som genereras i alla våra databaser.

Det här är en viktig samhällsfråga, fortsätter han. Utan duktiga statistiker sjunker kvaliteten på samhällsanalysen. Han exemplifierar med Statistiska Centralbyrån, där flera pinsamma felräkningar på senare tid ställt till problem. En sådan gällde Sveriges offentliga finanser där SCB gjorde en glädjekalkyl, en annan drabbade detaljhandeln i februari.

Förändringar i gymnasiet har påverkat rekryteringen. Numera kan elever på samhällsvetar- och ekonomprogrammen välja bort den matematik som skulle göra dem behöriga att söka statistikerutbildningen. Och eftersom många också väljer att göra det minskar rekryteringsunderlaget.

- Vi har äntligen fått en samhällsdebatt om hur viktig matematikundervisningen är i grundskolan och gymnasiet, säger Anders Grimvall. Nu behöver vi en liknande diskussion om statistik.

- Samhällsvetare som kan analysera stora komplexa datamaterial – de finns inte. Och de skulle behövas.

Konferensen inleds just på temat ”Statistik som allemansrätt”. På detta tema talar universitetets styrelseordförande Bengt Westerberg.

För program och mera information om konferensen kontakta Anders Grimvall 073-9745394


Anika Agebjörn 2010-04-21
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-04-21