Göm menyn

Vadstena forum om integration i boendet

Den 2-4 juni samlas ett 60-tal forskare, politiker, planerare och andra aktörer inom samhällsbyggande till Vadstena forum. Temat för årets symposium - det tjugonde i ordningen - är ”Samhällsbyggande och integration – om assimilation, mångfald och boende”.

En av dagens mest brännande samhällsfrågor är hur utlandsfödda ska kunna integreras i det svenska samhället. Det segregerade boendet skapar hinder. Integrationsfrågorna behöver lyftas fram vid planering av bostäder, bostadsområden och lokalsamhällen.

Vid årets symposium riktar därför Vadstena forum fokus på hur frågorna om integration ska beaktas vid bostads- och stadsplanering.

Tolv forskare (bl.a. flera från Linköpings universitet) har bidragit med underlag till och medverkar i sex seminariegrupper som leds av bl.a. förra generaldirektören vid Boverket Ines Uusmann och kommunalråden Lars Stjernkvist och Lena Micko. Teman för seminariegrupperna är:

• Var - och för vem - byggs staden? Det offentliga rummet, avstånd mellan centrum och periferi.

• Stadsplanering och inkludering av utsatta bostadsområden.

• Storstadssatsning - möjlig utvecklingsväg eller permanentat statsstöd.

• Vems är staden? Konfliktdimensioner inom och mellan olika stadsdelar.

• Bostadssegregation och skola.

• Vad spelar det för roll var man bor? Grannskapsideal och grannskapseffekter.

Symposiet inleds på måndagskvällen med ett anförande av professor Roger Andersson, Uppsala universitet. På tisdagsmorgonen - innan seminarierna - håller förre socialministern och styrelseordföranden vid Linköpings universitet Bengt Westerberg ett föredrag kallat ”Sallad, tomatsoppa, smältdegel – kulinariska och andra aspekter på mångkultur”.

Onsdag förmiddag redovisar grupperna sitt arbete, följt av allmän diskussion och slutord av landshövding Björn Eriksson, Stiftelsen Vadstena forums ordförande.

Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande är en ideell stiftelse med fyrtio organisationer på samhällsbyggandets område som medlemmar. Vadstena forum samarbetar med Linköpings universitet. Boverket, Formas och FAS är med och finansierar symposiet.

Upplysningar: Christer Knuthammar, tel 011-36 31 22 (mobil tjänstetelefon) eller Britt-Marie Gunnarsson, tel 013-28 27 72. Se även www.liu.se/vfs.


Lennart Falklöf 2008-06-02
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14