Göm menyn

Företagsdoktorand mellan två världar

Att förlägga sitt doktorandprojekt till ett företag är ett balansnummer och ett riskprojekt, med mycket varierande förutsättningar mellan olika företag. Avhandlingsprojekt kan förändras kraftigt eller försvinna helt när företag hamnar i kris – eller rent av själva försvinner.

Företagsforskarskolor är ett sätt för universitet och industri att komma närmare varandra, och att öka antalet doktorer i näringslivet. KK-stiftelsen har i ett tiotal år stött satsningar på företagsdoktorander. Dessa har en förankring både på universitetet och ett företag och ska fungera som en brygga mellan dessa två världar. De har två handledare, en akademisk och en inom industrin. Deras avhandlingsprojekt ska vara relevant för företaget medan de får sin teoretiska utbildning på universitetet.

I sin avhandling i pedagogik har Lillemor Wallgren undersökt vad det innebär att vara företagsdoktorand. Hennes studieobjekt var doktorander i fyra företagsforskarskolor som startades i slutet på 1990-talet.

Hon finner att stora krav ställs på doktoranderna, som bör vara flexibla, starka och mycket socialt kompetenta. Ofta saknas information och förankring och doktoranderna lämnas ibland väldigt ensamma. Det kan brista i handledarstöd. Det finns också exempel på hur hela avhandlingsprojekt kan försvinna när ett företag kanske hamnar i kris – eller rent av självt försvinner.

- Den tid jag studerade företagsforskarskolan i tillämpad IT var kring IT-kraschen år 2000, då flera doktorander råkade illa ut, berättar hon. Det kanske är bättre att planera för företagsdoktorander i branscher som är mer stabila och långsiktiga än vad IT-branschen var kring sekelskiftet – samtidigt som det ju är spännande att forska inom nya och expansiva områden.

Företagsforskarskolor är en bra idé, anser hon, men för att den ska fungera måste tydligare kraven ställas på företaget och på industrihandledarna om de antar en doktorand. Näringslivet måste också bli bättre på att ta för sig och ta en tydligare roll. Som det är idag får den akademiska handledaren bestämma alltför mycket.

Vid Linköpings universitet är försöket med företagsforskarskolor avslutat tills vidare. KK-stiftelsen stödjer idag flera andra universitet och högskolor i liknande satsningar. Se http://www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=548

Avhandlingen heter “Mellan skilda världar. En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor.” Lillemor Wallgren nås på 013- 281480, e-post: lew@ida.liu.se


Anika Agebjörn 2008-04-28
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14