Göm menyn

Morgondagens spjutspetsar till LiU

Alzheimers sjukdom, signalöverföring i hjärnan, klimatpolitik och genusstudier av vetenskap – det är områden som täcks av årets nyrekryterade LiU-forskarassistenter.

Satsningen som går på sitt andra år innebär att unga och särskilt lovande forskare anställs med ett extra startbidrag, runt en halv miljon kronor, för att bygga upp en egen verksamhet. Varje år ska 4-5 tjänster som LiU-forskarassistent rekryteras i internationell konkurrens.

- Idén är att identifiera unga människor som bedriver excellent forskning och har potential att bli framtida forskningsledare, och ge dem de bästa förutsättningarna för att lyckas, säger rektor Mille Millnert.

De fem som nu rekryterats och som startar sin verksamhet under våren och sommaren är:

Peter Nilsson, född 1970, forskar i bioorganisk kemi och har specialiserat sig på en typ av plastmaterial, konjugerade polymerer som kan användas bland annat för att ställa diagnos på sjukdomar som Alzheimers och Parkinson.

Anki Brorsson, född 1969, är biokemist och studerar de felaktiga proteinformer som orsakar Alzheimers sjukdom. Om man kan motverka dessa giftiga ansamlingar kan man förhindra att sjukdomen bryter ut.

Björn Granseth, född 1973, är neurobiolog och forskar om hur nervcellerna i hjärnan ”pratar” med varandra genom kemiska kopplingsstationer, synapser. Ett mål med denna forskning är att hitta en bättre behandling av epilepsi.

Eva Lövbrand, född 1973, är miljövetare och studerar hur vetenskapliga resultat används i klimatpolitiken. I ett pågående projekt granskar hon den framväxande marknaden för utsläppshandel.

Cecilia Åsberg, född 1974, är en genusforskare med tvärvetenskaplig inriktning och internationell erfarenhet av utbildning och forskning som behandlar populära medier, naturvetenskap och teknik i Europa.

Fotnot: Forskarassistent är en tidsbegränsad forskartjänst som kräver doktorsexamen plus några års meritering till exempel som postdoktor. Avsikten med de aktuella tjänsterna på LiU är att forskarassistenten under fyra år ska meritera sig och självständigt ska bygga upp och finansiera en egen forskargrupp.

Kontakt:

Prorektor Inger Rosdahl 013-281056, 0734-031056, inger.rosdahl@liu.se

Informationsdirektör Lars Holberg 013-281694, lars.holberg@liu.se


Åke Hjelm 2008-04-15
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14