Göm menyn

HEAD, Ny nationell forskarskola om hörsel och dövhet

Bättre kunskap om hörsel och dövhet är målet för den nystartade nationella forskarskolan HEAD. HEAD står för ”HEaring And Deafness”. Forskarskolan är rikstäckande och drivs i samarbete mellan Linköpings och Örebro universitet inom ramen för det tvärvetenskapliga Institutet för handikappvetenskap (IHV). Finansiering på fem år kommer från Vetenskapsrådet och satsningen på forskarutbildning inom området ses i ett långsiktigt perspektiv.

Begreppet HEAD står inte enbart för en forskarskola utan även för en väletablerad forskningsinriktning inom IHV. Flera doktorander, färdiga doktorer i handikappvetenskap och professorer knutna till IHV har en inriktning mot hörsel och dövhet. Ett nytt gäng HEAD-doktorander har påbörjat sin utbildning under våren 2008.

Forskarskolan har en tvärvetenskaplig inriktning och ett studentcentrerat, problembaserat lärande som pedagogisk ledstjärna. Forskningen ska belysa två centrala dimensioner; individ-samhälle och natur-kultur. Exempel på hörsel- och dövrelaterade fenomen som behandlas under utbildningen kan vara: att växa upp med ett cochleärt implantat (en hörapparat delvis inopererad i hörselsnäckan), att hantera en bullrig arbetsmiljö, att lära sig att leva med tinnitus, eller att ställa in en hörapparat utifrån individens neurala, sensoriska, kognitiva och sociala förutsättningar.

Forskarskolan HEAD är ett utmärkt forum för att utveckla kontakter mellan forskningsvärlden och intresseorganisationer samt industrin. Dessa kontakter är viktiga för att föra ut kunskap om hörsel och dövhet i sammanhang där den kan främja förståelse för funktion och funktions-hinder samt utveckling av tekniska hjälpmedel.

För mer information kontakta:

Studierektor, Mary Rudner, mary.rudner@liu.se, 013-282157


2008-04-09
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14