Göm menyn

Fyra hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Marie Westrin, utvecklingschef på Ericsson, har utsetts till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Hon hedras tillsammans med professorerna Michel Gevers, Richard P Ellen och Uno Svedin vid en ceremoni i mitten av maj.

Marie Westrin har en nyckelroll i utvecklingen av de nya mobilnäten. Hon är ansvarig för Ericssons hela radionätsutveckling, inklusive drift och underhåll. Nu blir hon teknologie hedersdoktor för sina insatser för svensk forskning i informations- och kommunikationsteknologi. Hon har varit initiativtagare till, och medverkat i, ett flertal forskningssamarbeten som engagerat forskare vid Linköpings universitet.

Marie Westrin läste själv till civilingenjör i fysik och elektroteknik i Linköping och framhålls som en förebild för dagens studenter.

Till teknologie hedersdoktor utses även den belgiske professorn Michel Gevers. Han är en internationellt välkänd forskare inom regler- och systemteknik och har bland annat gjort uppmärksammade insatser för att ta fram modeller för reglering av industriella processer.

Han har också bidragit till tekniska forskningen vid Linköpings universitet som rådgivare och genom organiserat forskarutbyte.

Medicine hedersdoktor blir professor Richard P Ellen vid University of Toronto i Kanada. I sin forskning studerar han bland annat munhålebakteriernas roll vid kronisk inflammation i tandfickan, s.k. parodontit, som leder till oönskad tandlossning.

Genom åren har professor Ellen haft många kontakter med Hälsouniversitet i form av gemensamma studier, forskarutbyte och nätverksbyggande.

Filosofiska fakulteten har utsett professor Uno Svedin till hedersdoktor. Han har sedan tidigt 1980-tal varit en betydelsefull aktör inom forskningspolitik och forskningspolicy, där han varit en stark företrädare för utvecklingen av tvärvetenskapliga ansatser. Han har själv aktivt medverkat i många olika tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Han var internationell chef vid forskningsrådet Formas när han nyligen gick i pension.

Uno Svedin har under tre decennier haft nära och omfattande kontakter med filosofiska fakulteten och var under en period adjungerad professor vid Tema Vatten.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid i Linköping den 22 maj.

För mer information om respektive hedersdoktor hänvisas till följande kontaktpersoner:

Marie Westrin: professor Mariam Kamkar, tel 013-28 19 49

Michel Gevers: professor Lennart Ljung, tel 013-28 13 10

Richard P Ellen: professor Karl-Eric Magnusson, tel 013-22 20 53

Uno Svedin: professor Bo Svensson, tel 013-28 22 80

Fria pressbilder på Richard P Ellen och Uno Svedin finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/linkopings_universitet


2010-02-19
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-02-22