Göm menyn

Vägen till Hollywood går över Norrköping

Studenter på medieteknikprogrammet och mastersprogrammet i avancerad datorgrafik och visualisering vid LiU Norrköping får nu unika chanser till spännande examensarbeten inom specialeffekter för film och video. Detta sedan LiU som första utomamerikanska universitet antagits som medlem i Sony Imageworks akademiska nätverk IPAX.

Sony Imageworks är ett av de riktigt stora företagen i Hollywood som sysslar med specialeffekter. På listan över de senaste storfilmerna som Imageworks arbetat med står Spider-Man 3, Beowulf, I am Legend och Surf’s Up.

Avsikten med IPAX är att stärka samarbetet med världsledande akademiska program för att fostra nya generationer av talanger inom digital filmteknik och produktion. Hittills har bara en handfull av de mest berömda amerikanska universiteten, som Stanford och MIT, deltagit i nätverket.

- Det här är en trevlig nyhet inte minst för våra studenter, säger Björn Kruse, professor i digital bild och medieteknik vid LiU Norrköping.

- Medlemskapet i IPAX öppnar för årliga examensarbeten vid Sony och även för lärare att tillbringa tid där. Det handlar om datorgrafik med inriktning mot bland annat specialeffekter och simulering av komplexa fenomen, som vatten, rök, eld, kläder, hår och hud.

Det var goda erfarenheter av tidigare examensarbetare som väckte Sonys intresse av att få med LiU Norrköping i nätverket. Norrköpingsstudenter har på senaste tiden deltagit i arbetet med sanden i Spider-Man 3, Elden i Ghostrider och vågorna i Surf’s Up.

- Vi har ett gott rykte inom specialeffektsindustrin i Hollywood, och detta är ytterligare ett erkännande av utbildningens och forskningens kvalitet i Norrköping. Vi har flera tidigare studenter som jobbar på Sony Imageworks och där är man mycket imponerad av deras kunskaper, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och kontaktperson för IPAX i Sverige.

Samtidigt som LiU antogs även Filmakademie Baden-Württemberg, Tyskland, som medlem.

Kontakt:

Professor Anders Ynnerman 0705-566638, andyn@itn.liu.se


Åke Hjelm 2008-03-27
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14