Göm menyn

Sex hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Författaren Gerda Antti, konstnären Bertil Almlöf och koncernchefen Bengt Åke Bengtsson har utsetts till hedersdoktorer vid Linköpings universitet tillsammans med tre internationella forskare som samarbetar med starka forskningsområden vid LiU.

Gerda Antti är en av våra mest lästa författare, känd för sin humor och vassa penna. Hon har i synnerhet skildrat livet på landsbygden, med ett rikt bildspråk och trovärdig realism. Sedan debuten 1961 med diktsamlingen Här och nu har hon publicerat otaliga essäer, kåserier, noveller och romaner.

Gerda Antti har ett stort samhällsengagemang i frågor som relationer mellan kvinnor och män, barnens rätt i samhället, sjukvård, flyktingpolitik, åldrande, resursfördelning och ansvar. Hon har varit både kommunal- och landstingspolitiker. Gerda Antti är född i Övertorneå men är sedan många år bosatt i Kisa i södra Östergötland. Nu blir hon medicine hedersdoktor.

Till medicine hedersdoktor har också utsetts professor Christopher K. Glass verksam vid University of California i San Diego. Professor Glass forskning är inriktad mot uppkomsten av en rad viktiga sjukdomar inklusive inflammatoriska, hjärt-kärl och metabola sjukdomar.

Han har i 15 års tid samarbetat med forskare från Hälsouniversitetet (HU), besökt HU flera gånger för att hålla föredrag och seminarier, tagit emot flera forskare på olika nivåer från HU samt publicerat ett flertal artiklar tillsammans med dessa forskare och även bidragit till en avhandling från HU. Professor Glass forskning har rönt stor internationell uppmärksamhet och han är synnerligen väl citerad i vetenskapliga publikationer.

Från samma kommun som Gerda Antti (Kinda), men bosatt i Rimforsa, kommer konstnären Bertil Almlöf, som utsetts till filosofie hedersdoktor. Filosofiska fakulteten vill på detta sätt uppmärksamma hans konstnärskap och hans däri uttryckta engagemang i den samtida samhälls- och miljödebatten.

Bertil Almlöf är främst känd som landskapsmålare och har bl.a. skapat storslagna och färgmässigt anslående vyer över det östgötska slättlandskapet. I hans konst förenas genomgående ett estetiskt uttryck av hög kvalitet med klara ställningstaganden för natur och miljö och för ett mänskligare samhälle.

Filosofiska fakulteten hedrar även den amerikanska professorn och historikern Paula Fass, verksam vid University of California i Berkeley. Hon har gjort banbrytande insatser i studiet av barn och barndom, bland annat som initiativtagare och huvudredaktör för verket The Encyclopedia of Children and Childhood in History och Society. Hon har även studerat och skrivit böcker om barndom i ett globalt perspektiv och om kidnappning av barn i amerikansk historia.

Paula Fass samarbetar med forskare vid Tema Barn vid Linköpings universitet och kommer under hösten 2008 vara gästforskare i Linköping.

Tekniska högskolan har utsett Bengt Åke Bengtsson, ägare och koncernchef för Boxholms AB, till teknologie hedersdoktor. Han hedras som en nyckelaktör i det östgötska näringslivet, inte minst som representant för de mindre och medelstora företagen.

Under 30 års tid har han haft en nära relation till Linköpings universitet och bl.a. gjort betydande insatser för externa satsningar som Teknikcentrum och Centrum för ledarutveckling (CLU). Han var även styrelseledamot vid uppbyggnaden av forskarskolan IMIE i mitten av 90-talet och har dessutom varit en flitig föreläsare inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (I-programmet).

Teknologie hedersdoktor blir även den franske professorn Malik Ghallab. Han har idag en ledande position vid INRIA – Frankrikes stora forskningsinstitut inom IT – där han bl.a. ansvarar för tillämpade projekt, industrikontakter och internationella kontakter. Han är också en tung aktör när det gäller policyskapande inom IT-området i Frankrike.

Malik Ghallab är en mycket starkt meriterad forskare inom autonoma kunskapsbaserade styrsystem. Han har samarbetat med flera forskare vid LiU och har bl.a. spelat en viktig roll i det stora WITAS-projektet kring autonoma flygfarkoster. Idag är han knuten som rådgivare till forskningscentrumet MOVII – Modeller, visualisering och informationsintegration – som är en av de starka forskningsmiljöer som stöds av Stiftelsen för strategisk forskning.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras i samband med en promotions- och installationshögtid den 17 maj.

För mer information om respektive hedersdoktor hänvisas nedanstående personer:

Gerda Antti: professor Lena Öhman, tel 013-221482, e-post lena.ohman@imk.liu.se

Christopher K. Glass: professor Sven Hammarström, tel 013-224277, e-post sveha@ibk.liu.se

Bertil Almlöf: universitetslektor Bengt Lärkner, tel 013-181815, e-post bengt.larkner@liu.se

Paula Fass: professor Bengt Sandin, tel 013-282904, e-post bensa@tema.liu.se

Bengt Åke Bengtsson: professor Staffan Brege, tel 013-281620, e-post staffan.brege@liu.se

Malik Ghallab: professor Erik Sandewall, tel 708-281408, e-post erisa@ida.liu.se


Lennart Falklöf 2008-02-29
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14