Göm menyn

EU tappar ledarrollen i klimatförhandlingarna

Europeiska unionen har förlorat sin ledande ställning i FN:s klimatförhandlingar. Nu är det USA som tagit den rollen, enligt en opinionsmätning under det pågående klimatmötet i Köpenhamn.

Den vetenskapliga undersökningen, som genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samverkan med universiteten i Göteborg och Uppsala, visar en tydlig omsvängning när det gäller synen på ledarskapet i klimatförhandlingarna.

Mer än hälften av de svarande uppfattar nu USA som ledare, jämfört med mindre än en fjärdedel vid förra årets förhandlingar i polska Poznan.

Kina, ensamt eller som en del av G77-gruppen (utvecklingsländerna), betraktas som ledare av nästan hälften av delegaterna. Det är samma nivå som landet hade vid mätningen i Poznan.

EU har förlorat sin klara förstaplats från förra årets förhandlingsomgång. Då såg nära två tredjedelar av delegaterna unionen som ledare, jämfört med årets notering på endast 45 procent. EU hamnar därmed på delad andraplats med Kina.

G77-gruppen betraktas som ledare av en fjärdedel av de svarande.

Bland förhandlarna betraktas Kina och USA som de självklara ledarna, följda av G77 och EU på delad tredje plats.

Resultaten baseras på en enkät bland över 500 deltagare varav ungefär en tredjedel är förhandlare eller regeringsföreträdare. De svarande kunde ange flera grupperingar som ledande, varför totalsumman hamnar över 100 procent. Mätningen utfördes av forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings universitet i samverkan med Göteborgs universitet och Swedish environmental research institute, Uppsala universitet.

Kontakt:

Professor Björn-Ola Linnér 0708-483233, bjorn-ola.linner@liu.se

Koordinator Ingrid Tjernström 0768-563347, ingrid.tjernstrom@liu.se


Åke Hjelm 2009-12-18
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-12-18