Göm menyn

Privat donator stöder Alzheimerforskning

Hos patienter med Alzheimers förekommer ansamlingar av skadligt protein, plack, på vissa ställen i hjärnan. Troligen uppstår demensen när dessa samverkar med proteiner inne i nervcellerna och bildar ett ”trassel”. Tack vare en miljondonation till Linköpings universitet kan denna mekanism nu studeras i detalj, ett steg på vägen mot en behandling av sjukdomen.

- Min fru råkade ut för sjukdomen och gick bort sommaren 2007. Jag tyckte att jag ville göra något för att förbättra forskningen om Alzheimers, säger donatorn, en Linköpingsbo som vill vara anonym.

Pengarna, en miljon kronor, kommer att fylla ett efterlängtat behov i den forskargrupp vid LiU som arbetar med Alzheimers och andra sjukdomar relaterade till felveckade proteiner.

- Det känns helt fantastiskt att få en sådan donation av en privatperson. Man får som forskare ett stort ansvar att göra så mycket man kan för att förstå och därmed förhindra sjukdomen i framtiden, säger Per Hammarström, docent i biokemi.

Han kan nu skaffa ny utrustning som ger möjlighet att bättre utläsa de minsta strukturerna i Alzheimer-plack, i första hand en spektralupplöst mikroskopkamera.

Tillsammans med LiU-kollegorna Peter Nilsson, Stefan Thor, Jan Marcusson, Katarina Kågedal och Martin Hallbeck räknar Hammarström med att nu kunna fördjupa kunskaperna om hur placken påverkar skeendet inne i hjärnans nervceller.

- Att blockera detta samspel mellan proteiner skulle kunna vara en viktig väg till behandling av Alzheimers, säger Per Hammarström.

Det finns gott hopp om att donationen får en stor betydelse för framsteg i forskningen. Det gläder givaren:

- Jag ville helst att pengarna skulle hamna på Linköpings universitet, säger han.

Kontakt

Frågor om Alzheimerforskning: Per Hammarström, docent i biokemi, 013-285690, perha@ifm.liu.se

Frågor om donationer: Inger Stern, fundraising director, 011-363460, inger.stern@liu.se


Åke Hjelm 2008-01-30
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14