Göm menyn

Uppkomst av vuxenleukemi klarläggs

Långvariga bakterieinfektioner som lunginflammation kan leda till att en typ av vita blodkroppar omvandlas till tumörceller. En studie vid bland annat Linköpings universitet förklarar hur detta kan vara startskottet till sjukdomen kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) – den vanligaste formen av leukemi hos vuxna – uppstår ur en särskild typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, som normalt producerar antikroppar mot bakterier och virus som vi utsätts för. Vi vet idag inte vilka olika händelser som ger upphov till sjukdomsutvecklingen.

Ett forskarlag med Anders Rosén, professor i cellbiologi vid LiU, i spetsen har för första gången klarlagt att de antikroppar som KLL-cellerna producerar, är ytterst högspecialiserade för att känna igen vissa strukturer på ytan av bakterier och kroppsegna proteiner (autoantigen).

Fynden publiceras på måndagen i den välrenommerade hematologiska tidskriften Blood. Det viktigaste är att KLL-antikropparna även binder till skadade och döende (apoptotiska) celler, vilket tyder på att de B-lymfocyter som ger upphov till KLL kan tillhöra första linjens försvarsceller. Dessa tycks alltså ha den oerhört viktiga uppgiften att med sina antikroppar snabbt avslöja minsta lilla kryphål i skadad slemhinna eller hud, orsakat av bakterier eller andra mikroorganismer.

Men vid långvariga infektioner kan B-lymfocyterna börja dela sig alltför mycket och snabbt. Då ökar risken för kromosomskador, som i sin tur kan leda till att de omvandlas till leukemiceller. Den nu publicerade studien bidrar till ny förståelse av hur dessa B-lymfocyter fungerar och varför de kan bli tumöromvandlade.

KLL drabbar varje år 400-500 personer i Sverige, främst i 65-70-årsåldern och fler män än kvinnor. Sjukdomen har ett mycket varierande förlopp där många patienter lever tiotals år med näst intill ingen behandling alls, medan andra dör inom några år trots behandling.

I forskargruppen bakom studien ingår också doktoranderna Eva Hellqvist och Anna Lanemo-Myhrinder, Linköpings universitet, samt Sohvi Hörkkö, Oulu, Finland, och Richard Rosenquist, Uppsala.

Artikeln A new perspective: molecular motifs on oxidized-LDL, apoptotic cells, and bacteria are targets for chronic lymphocytic leukemia antibodies publiceras i Blood’s First Edition Papers (http://bloodjournal.hematologylibrary.org/papbyrecent.dtl)

Kontakt:

Anders Rosén 013-222794, 0707-303460, anders.rosen@ibk.liu.se


Åke Hjelm 2008-01-28
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14