Göm menyn

Tekniska verken satsar på miljöforskning vid LiU

Inbjudan till pressträff

Tekniska Verken satsar 30 miljoner kronor under tio år på forskning inom miljöteknik och energi vid LiU. Initiativet innebär bland annat att en ny professor kan anställas.

Detta är till stöd för den nyetablerade verksamheten Miljötekniskt Centrum, ett samverkansprojekt som drivs av kommunerna i Linköping och Norrköping, näringslivet och Linköpings universitet.

Välkommen till PRESSTRÄFF

onsdag 7 november 2007 kl 09:00

Plats: Tekniska Verken, Brogatan 1, Linköping.

Vid mötet deltar:

Mille Millnert, rektor Linköpings universitet

Mats Eklund, professor industriell miljöteknik, Linköpings universitet

Stig Holm, koncernchef Tekniska Verken


Åke Hjelm 2007-11-06
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14