Göm menyn

Pressträff: LiU tar ny kunskap till mindre företag

Nu stärks banden mellan Linköpings universitet och företagen. En ny centrumbildning - Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) - ska se till att små och medelstora företag får tillgång till forskningsresultat för praktisk tillämpning i verksamheten. Samtidigt får LiU bättre möjligheter att fånga upp aktuella problem ute på fältet till forskning och utredningar. Initiativet skapar ett ömsesidigt utbyte för affärsutveckling i mindre företag och - i förlängningen - en mer konkurrenskraftig region.

CAM riktar sig till etablerade företag med cirka 10-250 anställda.

- Syftet med CAM är att anpassa forskningsresultat till dessa företag och översätta dem till begripliga och praktiskt användbara åtgärder. Vi ska ner till ”skiftnyckelnivån”, säger Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank och ordförande i CAM:s styrelse.

Operativ ledare är Anna Öhrwall Rönnbäck, tekn dr i Industriell ekonomi och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

- Både den svenska regeringen och EU uppmuntrar nu till satsningar på utveckling av små och medelstora företag. De har utpekats som Europas ekonomiska ryggrad, säger Anna Öhrwall Rönnbäck.

Grunden för CAM är kursen Integrerad företagsplanering (IFP) som sedan 30 år ingår i fjärde året på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik, där studenterna får möjlighet

att utvärdera och konkret förbättra företagens verksamhet ute på fältet. De företag som deltar får en oberoende teknisk-ekonomisk analys som mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag.

- Det här är en satsning som är mycket intressant för Linköpings universitet och som kommer att ge oss en tydlig position i Sverige inom forskning och utbildning som berör de mindre företagens förutsättningar för affärsutveckling, säger Mille Millnert, rektor vid LiU.

Centrum för affärsutveckling i mindre företag finansieras initialt med 4,2 miljoner kronor för tre års verksamhet. Förutom LiU står följande intressenter bakom satsningen: Sparbanksstiftelsen Alfa, Östsam, Linköpings kommun och Åtvidabergs Sparbank.

Välkommen till pressträff tisdag 6 november kl 13.00!

Plats: Sal Verdi (3D:888)

Ingång 17B, A-huset, Campus Valla, Linköping

Entrén ligger mot norra parkeringsplatsen (infart 1). Ta spiraltrappan direkt innanför entrén, 1 tr.

Kontakt:

Anna Öhrwall Rönnbäck 013-282584, 0703-114481, anna.ohrwall.ronnback@liu.se

Ronny Mårtensson 0702-086007, ronny.martensson@atvidabergsspb.se

www.cam.liu.se


2007-11-06
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14