Göm menyn

Livskvalitet i Linköping och dess vänorter

Vad är egentligen livskvalitet och hur mäter man den? Hur värderar Linköpingsborna sin livskvalitet och hur står sig staden i en internationell jämförelse? Det är frågeställningar som kommer att besvaras då sex europeiska städer på fredag samlas till slutredovisning av en stor studie om livskvalitet.

Deltagare i Medium-sized cities network (MECINE) är Linköping och vänorterna Evora (Portugal), Joensuu (Finland), Roskilde (Danmark), Speyer (Tyskland) och Tönsberg (Norge).

Det visar sig att Linköping står sig väl i jämförelsen.

- Förutsatt att vi mäter på rätt sätt är det faktiskt inte några större skillnader mellan de städer som ingått i undersökningen. Däremot värderar vi olika saker i olika kulturer, det är väl framför allt här vi kan lära oss förstå varandra bättre och inte minst lära av varandra, säger Jan Axelsson, lektor vid Linköpings universitet och projektledare för studien.

Under konferensen redovisas de frågor som invånarna upplever som viktiga för livskvaliteten, och de positiva och negativa sidorna hos respektive stad. Vad tycker till exempel Linköpingsborna om sitt inflytande över kommunpolitiken?

Journalister är välkomna att bevaka konferensen som äger rum 28-29 september. Fredagens program är förlagt till Linköping Konsert & Kongress. Med början kl 10.45 presenteras deltagande städer och resultaten av projektet Quality of cities, följt av en pressträff kl 12.30.

Kontakt:

Jan Axelsson, Linköpings universitet, 013-28 25 56

Jan Hallendorff, Linköpings kommun, 0706-30 69 81


2007-09-27
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14