Göm menyn

Konferens om rörlighet i arbetslivet

Om rörlighet i arbetslivet handlar en konferens i Linköping torsdagen den 27 september.

Rörlighet kan i det här sammanhanget betyda att man byter jobb eller yrke, men det kan också handla om rörlighet av kunskap, idéer och kompetens, eller rörlighet mellan arbetslöshet och arbete.

Sedan några år tillbaka pågår det omfattande forskningsprojektet Helix vid Linköpings universitet, där inriktningen är ”den goda rörligheten”. En rad företag, organisationer och myndigheter är delaktiga i projektet, som finansieras av forskningsrådet Vinnova.

På konferensen kommer en rad föreläsningar att hållas på temat ”Rörlighet i arbetslivet: lärande – hälsa – välfärd – innovationer”. Erfarenheter och resultat från ett antal konkreta samverkansprojekt mellan företag, offentlig verksamhet, fackliga organisationer och forskning presenteras.

Exempel på presentationer är:

- Innovationer och entreprenörskap – rörlighet och genusordningar. Elisabeth Sundin, LiU.

- Hur bedriver man kompetensutveckling i små och medelstora företag? Henrik Kock och Andreas Gill, LiU.

- Chefers möjligheter att leda utveckling och lärande inom äldreomsorgen. Bodil Ekholm och Eva Ellström, LiU.

- Lärande på arbetsplatsen – en fråga om konkurrenskraft, samhällsekonomi och livskvalitet. Per Risberg, fd VD Saab Combitech och styrelseledamot i Vinnova mm.

Konferensen är ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland.

Tid: 27 september kl 8.30-16.15

Plats: Collegium, Mjärdevi Science Park, Linköping

Kontakt: Bitte Brodin 013 – 28 28 68.


2007-09-25
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2011-11-13