Göm menyn

Konferens om specialundervisning och särskola lockar fler än någonsin

Hur kan livet göras lättare för barn och ungdomar med olika typer av handikapp? Det tas upp vid en konferens om specialundervisning och särskola i Linköping den 15-16 augusti som lockat drygt 800 deltagare från hela landet.

Vid konferensen talar bland andra barnombudsmannen Lena Nyberg, barnläkaren Lars H Gustafsson, förre folkpartiledaren Bengt Westerberg (numera bl.a. ordförande för Institutet för handikappvetenskap) och förre Linköpingsbiskopen Martin Lönnebo.

I ett 40-tal olika seminarier får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och hämta inspiration till sitt arbete inom specialundervisning och särskola. Några exempel på seminarierubriker visar bredden på programmet: ”I lust och lek med tal och språk”, ”Att ha svårt med matematik”, ”Flickor med ADHD”, ”Förbättra föräldrasamarbetet – för barnens skull” och ”Mr Tourette och jag – om impulser, tvång, tics och humor”.

Biennalen för specialundervisning och särskola arrangeras av LiU Konferens vid Linköpings universitet i samarbete med Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet och Specialpedagogiska institutet. Det är sjätte gången biennalen arrangeras och antalet deltagare är i år fler än någonsin.

Mer information: projektledare Bitte Brodin, tel 013-282868, e-post bitte.brodin@liu.se.


Lennart Falklöf 2007-08-14
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14