Göm menyn

Njurforskning får stöd från donation

Sex forskningsprojekt stöds med sammanlagt 380 000 kronor från Stiftelsen för njurmedicinsk forskning vid LiU. Stiftelsen bygger på en privat donation på tio miljoner kronor 2005, sedan dess utökad med ytterligare ett par mindre donationer.

De projekt som nu får stöd syftar till öka kunskaperna om olika njursjukdomar och skapa bättre möjligheter till behandling.

- Vaskulit är en allvarlig inflammation i blodkärl, orsakad av obalans i immunsystemet. Den drabbar ofta njurarnas kapillärnystan och förstör dem. Projektet ska studera sjukdomsaktiviteten och behandling med läkemedlet rituximab, som påverkar B-cellerna i immunsystemet. (Per Eriksson: Immunologiska mekanismer vid vaskulit med njurengagemang.)

- Immunoglobulin A är en antikropp som är glykosylerad, dvs har kolhydrater på ytan. Hos människor med sjukdomen IgA-nefropati är dessa kolhydrater för korta, vilket gör att de lättare klumpar ihop sig och fastnar bland njurcellerna. Även om sjukdomen diagnostiseras tidigt finns idag ingen bra behandling. (Peter Påhlsson: Studier av förändrad glykosylering på IgA hos patienter med IgA-nefropati.)

- Tre fjärdedelar av de inflammatoriska sjukdomarna i njurarnas kapillärnystan (glomeruli) orsakas av rubbningar i immunsystemet. När antikroppar reagerar mot främmande eller kroppsegna vävnadsstrukturer bildas immunkomplex som ansamlas i nystanen och utlöser inflammation. Inflammationen och den celltillväxt denna orsakar i nystanen försämrar njurens reningsförmåga och orsakar blod och äggvita i urinen. I projektet studeras betydelsen av vissa molekyler på immunceller, Fc-receptorer, vid denna sjukdomsprocess. (Per Hultman: Mekanismen bakom utveckling av glomerulära immunkomplexdepositioner.)

- CRP är ett äggviteämne som levern utsöndrar i stor mängd vid inflammatoriska tillstånd som bakterieinfektioner och ledgångsreumatism. Det bidrar bland annat till att eliminera mikroorganismer och döende celler. Vid systemsjukdomen SLE bildar kroppen ofta antikroppar mot CRP, speciellt i de fall njuren angripits, så kallad lupusnefrit. (Christopher Sjöwall/Jonas Wetterö: Betydelsen av C-reaktivt protein (CRP) och anti-CRP-antikroppar vid lupusnefrit.)

- En biverkning av njursjukdom med urinförgiftning är nedbrytning av skelettet i och med att kalciumbalansen rubbas, vilket kan leda till benskörhet och tillväxtstörningar hos barn och unga. Projektet syftar till att undersöka mekanismerna bakom denna process och om det finns ett samband med den kärlförkalkning som många njursjuka drabbas av, och som bland annat orsakar hjärtinfarkt och stroke. (Per Magnusson: Kärlförkalkning och skelettmineralisering – finns det ett samband?)

- Patienter med påsdialys (peritonealdialys) i hemmet drabbas ofta av sömnstörningar. Syftet är att undersöka om ett individuellt rådgivningsprogram och en tempurmadrass kan förbättra dygnsrytmen och dagfunktionen, samt hur andningsmönstret och sovkomforten påverkas av en natt med tom bukhåla (Ulla Edéll-Gustafsson).

Läs mer om stiftelsen på http://www.liu.se/ns/donationer/Stiftelse+-+njursjukdomar.

Kontakt:

Mats Hammar, professor och dekanus vid Hälsouniversitetet

013-223131, matha@imk.liu.se

Inger Stern, projektledare vid Externa relationer, svarar på frågor om Stiftelsen för njurmedicinsk forskning. 011- 36 34 60, inger.stern@liu.se


Åke Hjelm 2007-06-25
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14