Göm menyn

LiU och AgroÖst satsar på ”grön” forskning

Inbjudan till pressträff

En satsning på forskning och utveckling med koppling till lantbruket dras nu igång i östra Sverige. I samarbete med AgroÖst kommer Linköpings universitet att driva projekt kring bland annat vattenmiljö och förnybar energi. Dessutom planeras ett entreprenörskapsprogram med inriktning på lantbruk.

Ett nav för verksamheten blir AgroÖst FoU AB, ett dotterbolag till den ideella föreningen AgroÖst som bildades i november 2006. Bolaget ska syssla med forskning och affärsutveckling inom de gröna näringarna, och ta en roll som samlande utvecklingsmotor i östra Sverige.

Tanken är att kommuner, regionförbund och länsstyrelser i området ska gå in med resurser för att utveckla lantbruksnäringarna. Linköpings kommun är en av de första som visat intresse av att delta.

Vattenmiljöprojektet handlar om problematiken kring gödningsämnen och deras påverkan på vattendrag, sjöar och hav. Forskare från Tema vatten i natur och samhälle kommer att samarbeta med lantbrukare i experiment och studier i syfte att minska miljöeffekterna.

Inom området förnybar energi inleds ett fyraårigt projekt om gårdsbaserad biogas, där man ska studera förutsättningarna för att lokalt omvandla biologiskt avfall till drivmedel.

Andra planerade projekt handlar om djurhållning, utnyttjande av restprodukter från etanolframställning (drank) i djurfoder och biologiska råvaror som hampa och lin i industriella material.

Övriga intressenter i satsningen är Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas riksförbund, Hushållningssällskapet och företag inom lantbrukssektorn.

VÄLKOMMEN TILL PRESSTRÄFF!

Tisdag 8 maj presenteras aktuella projekt vid ett möte på Linköpings universitet. I samband med det inbjuds till pressträff med bland andra LiU:s rektor Mille Millnert och AgroÖsts ordförande Magnus Börjeson.

Tid: 9.00-10.00

Plats: sal Planck, Fysikhuset, Campus Valla.

Kontakt:

Magnus Börjeson, ordförande AgroÖst ideell förening

070-6247494, magnus.borjeson@areteadsl.se

Per Dannetun, forskningskoordinator, LiU

013-281054, per.dannetun@liu.se

Karin Madsen, LRF

011-194535, karin.madsen@lrf.se


Åke Hjelm 2007-05-04
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2009-10-14