Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-02-15

Disputation Robert Larsen

Disputation - Linköpings universitet
Robert Larsen försvarar sin avhandling "Risk-Adjustment for Swedish In-Hospital Trauma Mortality using ICISS. Descriptive and methodological issues". Opponent: Professor Eldar Söreide, University of Bergen, Norge.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen US, Linköping
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se.

Disputation i statsvetenskap: Johan Wennström

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johan Wennström, doktorand vid statsvetenskapliga avdelningen, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right: Essays on Education and Immigration". Handledare är Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet, Magnus Henrekson, professor Institutet för Näringslivsforskning, och Johan Tralau, professor Uppsala universitet. Opponent är Magnus Jerneck, professor Lunds universitet. Diskussionen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-153895, kontakta Johan Wennström, e-post johan.wennstrom@liu.se.

Licentiatseminarium - Nanodesign, IFM

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Victor Gervilla Palomar försvarar sin licentiatavhandling "Metal film growth on weakly-interacting substrates: stochastic simulations and analytical modelling". Opponent är professor Pär Olsson, KTH, Kärneenergiteknik, Stockholm.
Kl 13:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset.
För mer information kontakta Kostas Sarakinos, e-post kostas.sarakinos@liu.se, telefon 013-28 12 41.

2019-02-20

ValueS - Ivanche Dimitrievski

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Ivanche Dimitrievski present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

Föreläsning professor Torsten Schaub, University of Potsdam, Tyskland (arr. WASP)

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
WASP bjuder härmed in till en föreläsning med professor Torsten Schaub från the University of Potsdam, Tyskland. Titel på föreläsningen är: "Knowledge-driven AI via Answer Set Programming"
Kl 13:00
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se https://www.cs.uni-potsdam.de/~torsten, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 046-13-281460.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Daniel J. Fox, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien. Titel: Harmonic cubic polynomials satisfying a Hessian equation and commutative nonassociative algebras with nondegenerate invariant trace-form.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-02-21

Second Symposium on Emerging Topics in Financial Economics

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för Nationalekonomi bjuder in till "Second Symposium on Emerging Topics in Financial Economics" For mer information kontakta gazi.salah.uddin@liu.se
Kl 09:15 - 17:00
Plats: Campus Valla, A-huset, 3C:817
För mer information kontakta Gazi Salah Uddin, e-post gazi.salah.uddin@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Michael Grätz från Stockholms Universitet håller i ett seminarium med titeln: Sibling similarity in income: A life course perspective. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Vetenskaplig animation - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Stina Hellberg håller workshop om möjligheterna att skapa egna animationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-18
Kl 13:15 - 15:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-animation-workshop-i-februari-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-02-27

ValueS - Else Vogel

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
On Values seminar Else Vogel present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

Disputation - Robin Karhu, Halvledarmaterial

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Robin Karhu försvarar sin doktorsavhandling "CVD growth of SiC for high power and high frequency applications". Opponent är Dr Albert Burk, Cree (Wolfspeed), USA.
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Jawad Ul-Hassan, e-post jawad.ul-hassan@liu.se.

2019-02-28

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jani Erola från University of Turku ger ett seminarium med titeln: The importance of compensation in intergenerational attainment: Bringing findings together. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1.
Sista anmälningsdag: 2019-02-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Forskning i framkant: Familjebildning på 2000-talet – ägg- och spermiedonation

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Ett stort antal par/individer i Sverige genomgår infertilitetsbehandling med donerade spermier, ägg eller embryon. ”The Swedish multicenter study on gamete donation” omfattar totalt 1 500 mottagare och donatorer av ägg/spermier och syftar till att belysa situationen för familjer som bildats med hjälp av donationsbehandling. Föreläsare: Gunilla Sydsjö – professor i psykosocial obstetrik och gynekologi och leg. kognitiv beteendeterapeut. Öppen föreläsning, alla är välkomna.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-03-01

Agneta Halvarsson Lundkvist - Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Agneta Halvarsson Lundkvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Learning Dynamics of Workplace Development Programmes. Studies in Swedish national programmes". Opponent: Professor Jon Ohlsson, Stockholms universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-03-04

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Sal K7A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-05

Högre seminarium - Penny Harvey

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Penny Harvey från University of Manchester
Kl 13:15
Plats: Forum, Temahuset
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-07

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Staffan I Lindberg från Göteborgs Universitet ger ett seminarium med titeln: Varieties of democracy (V-Dem) methods, sequences and outcomes: Has research on democracy been misguided for 60 years? Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Peo Hansen, REMESO, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-03-08

Teknisk obalans - hur kan vi inspirera tjejer att söka tekniska utbildningar?

Konferens - Linköpings universitet
I ett samarbete mellan Kungliga Ingenjörsakademin (IVA), Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Linköpings universitet lyfter vi frågan ”Vad ska vi göra för att locka fler tjejer till tekniska utbildningar och yrken?”. IVA presenterar en färsk rapport “Teknisk obalans?” kring läget i landet. Hur många tjejer som väljer teknik, hur många som tar sig genom studierna och hur bra går det för dem ute i arbetslivet. Därefter ger vi plats för många olika röster – inte minst från tjejerna själva! Vad vill alumner och studenter från LiU se för satsningar?
Sista anmälningsdag: 2019-03-04
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Sal C1 i C-huset på Campus Valla
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3QtuyiaPVn5PgbsK4dw0BvxUM0s1NzRQVjA1RjdaQVdMWDJYWjc1OTFMWi4u, kontakta Björn Stafstedt, e-post bjorn.stafstedt@liu.se, telefon 0734618955.

”Du är väldigt besvärlig”

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Sexuella trakasserier inom akademin 8 mars 2019 levandehåller Forum för genusvetenskap och jämställdhet #metoo genom att sätta fokus på sexuella trakasserier inom akademin. Evenemanget inleds med en nyproducerad iscensättning av #Akademiuppropet som samlade 2 400 underskrifter mot sexuella trakasserier och sexism inom akademin. Medverkande föreläsare: Lisa Salmonsson, Örebro universitet, Gunilla Carstensen, Stockholms universitet, Eija Tuominen, University of Helsinki, Stina Backman, Linköpings universitet. Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!
Sista anmälningsdag: 2019-03-06
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Key 1, Keyhuset, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://old.liu.se/genusforum/aktuellt/?l=sv, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 13282174.

2019-03-12

LiU:s pedagogikdagar 12-13 mars 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-03-12 kl 09:00 -- 2019-03-13 kl 16:15 Högskolepedagogiska utmaningar - digitalisering och lärande för hållbar utveckling
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Plats: 12 mars, Kåkenhus, K1, Campus Norrköping, 13 mars, C-huset, C4, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-12-13-mars-2019?, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2019-03-13

ValueS - Camilo Castello E

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph. D. student Camilo Castello E. present text
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

Konstruktionsmaterial, Maskinteknik inriktning

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Krishna Praveen Jonnalagadda försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Thermal Barrier Coatings - Failure Mechanisms and Life Prediction". Opponent: Professor John R Nicholls, Cranfield University, Surface Engineering Precision Institute. Betygsnämnd: Professor Krystyna Stiller, CTH, professor Marta-Lena Antti, LTU and professor Christer Persson, CTH. Handledare: Professor Ru Lin Peng.
Kl 10:15
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Open Seminar: Music, Migration, Diaspora, and the Revitalization of Kurdish Nationalism in the Middle East

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gönenc Hongur, Guest researcher, REMESO, LiU
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO25
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2019-03-14

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Rense Nieuwenhuis från Stockholms Universitet ger ett seminarium med titeln: In it together? Fostering women’s earnings to reduce inequality between households. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kavot Zillén, Barnrättscentrum, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2019-03-15

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-36 31 13.

2019-03-18

Östergötland + industrin = sant?

Konferens - Linköpings universitet
Östergötlands län har en lång tradition av företagsamma industriföretag, företag som är basen för vårt välstånd och vår välfärd. Men hur viktig är industrin för länet idag? Och hur ser framtidsutsikterna ut? Välkommen till ett spännande möte där helt nya data och beräkningar om Östergötland presenteras. Den 18 mars bjuder Teknikföretagen och Linköpings universitet in dig till ett samtal om industrins framtid i Östergötlands län. Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall inleder med att dela med sig av en färsk rapport om industrins betydelse för länet. Presentationen följs av ett samtal med professor Hans Sjögren vid Linköpings universitet och projekt och verksamhetsutvecklare Mikael Stenqvist från IF Metall och Mats Kinnwall om vad som krävs för att industrin ska ha kraft att utvecklas i Östergötlands län.
Sista anmälningsdag: 2019-03-15
Kl 11:30 - 13:15
Plats: Sal C4 i C-huset på Campus Valla
För mer information se https://www.teknikforetagen.se/i-debatten/nyheter/2019/valkommen-att-se-industrins-betydelse-for-sverige/linkoping/, kontakta Björn Stafstedt, e-post bjorn.stafstedt@liu.se, telefon 0734618955.

2019-03-19

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Citronen, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-20

Workshop om färdighetsträning

Övrigt - Linköpings universitet
Reflektion, Reflektion, Reflektion Kom och reflektera om lärande, träffa pedagoger och simuleringspedagoger som delar ditt intresse av undervisning av praktiska färdigheter!
Sista anmälningsdag: 2019-02-28
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Didacticum, Hus Galaxen (G-huset), ingång 81, Campus Valla, LiU
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/workshop-om-fardighetstraning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-03-21

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anna Rotkirch från Population Research Institute, Finland ger ett seminarium med titeln: When should I become a parent? Economic and biosocial trade-offs independently shape reproductive timing in contemporary Finland. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Forskning i framkant: Klimakteriebesvär – finns det behandling?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Klimakteriebesvär med i första hand värmevallningar och svettningar drabbar de flesta kvinnor. Hormonbehandling är effektiv och blev mycket populär under 80- och 90-talet men hamnade strax efter millennieskiftet i vanrykte. Hur ser vetenskapen på detta idag? Får vi använda hormonbehandling och finns alternativa behandlingar? Föreläsare: Mats Hammar – Överläkare och professor emeritus i obstetrik och gynekologi. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

Jonna Bornemark "Det omätbaras renässans". Föreläsning på Campus US.

Föreläsning - Linköpings universitet
I sin bok ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” diskuterar Jonna Bornemark vår tids övertro på mätande, siffror och statistik. Hon menar att mätandet och räknande gör oss mer omänskliga. Hon uppmanar till motstånd mot ”papprifiering” och värnar omdöme och eftertanke. Jonna Bornemark är för närvarande aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Jonna har skrivit flera böcker, medverkar i Sveriges Radios Filosofiska rummet samt sommarpratade 2017 i Sommar i P1. Jonna Bornemark kommer till Akademiska Föreningen Linköpings Universitet torsdagen den 21 mars 18.00. Hasselqvistsalen, Campus US ing 76.
Kl 18:00
Plats: Hasselqvistsalen, Campus US ing 75
För mer information se https://insidan.liu.se/fritid/af?l=sv, kontakta Pia Tingström, e-post pia.tingstrom@liu.se, telefon 0736-209413.

2019-03-26

Workshop -

Konferens - Tema Teknik och social förändring
Projektet arrangerar en workshop på Vadstena Klosterhotell den 26-27 mars 2019 genom Kristin Zeiler
Kl 09:00
Plats: Vadstena Klosterhotell
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Kristin Zeiler, e-post kristin.zeiler@liu.se, telefon 0702886754.

Mehdi Amirhosseini disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics". Opponent: Professor Teun J.de Vries, VU University of Amsterdam, Nederländerna.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ingång 76
För mer information kontakta Anna Weinhofer , e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-03-27

Vetenskaplig illustration - workshop

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2019-03-23
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

Disputation - Nerijus Armakavicius, Halvledarmaterial

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Nerijus Armakavicius försvarar sin doktorsavhandling "Free charge carrier properties in group-III Nitrides and graphene studied by THz-to-MIR ellipsometry and optical Hall effect". Opponent: Stefan Zollner, New Mexico State University, USA
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla
För mer information kontakta Vanya Darakchieva, e-post vanya.darakchieva@liu.se.

2019-03-28

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jesper Roine från Handelshögskolan i Stockholm håller i ett seminarium med titeln: Women in the top of the income distribution: Evidence from Sweden. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten.
Sista anmälningsdag: 2019-03-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-04-04

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tiina Ristikari från National Institute for Health and Welfare, Finland håller i ett seminarium med titeln: Visualizing the dynamics of social exclusion using a register-based follow-up of the 1987 Finnish Birth Cohort. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.

2019-04-11

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Elizabeth Bruch från University of Michigan håller i ett seminarium med titeln: How and why online dating experiences differ across U.S. cities. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-04-17

ValueS - Nimmo Elmi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Ph.D. student Nimmo Elmi present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-24

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher Sara Bea present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-04-25

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Seok-Woo Kwon från University of Calgary​ håller i ett seminarium med titeln: The role of generations in explaining entrepreneurship trends: Assessment of period and cohort effects. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Monografier, Philip Lalander, Socialt arbete, Malmö universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se https://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

Forskning i framkant: ”Det smärtar mig att det gör så ont” – om smärta vid reumatisk sjukdom

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Idag är det betydligt fler med reumatiska sjukdomar som kan arbeta och vara aktiva i sin vardag tack vare ett tidigt omhändertagande och tillgång till nya mediciner. Trots det är det många som besväras av kvarstående smärta och även trötthet. Hur känns den sjukdomsrelaterade smärtan och hur påverkan den vardagen? Hur vanlig är den och vad kan man göra för att hantera den? Föreläsare: Mathilda Björk – Professor i arbetsterapi och leg. arbetsterapeut. Föreläsningen är öppen för alla.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2019-04-26

Disputation Hanna Gustafsson Bragde

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Gustafsson Bragde försvarar sin avhandling "Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease". Opponent: Professor Ross McManus, Trinity College, Dublin, Ireland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Jan Söderman, e-post Jan.Soderman@rjl.se.

2019-05-01

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Researcher David Moats present text on Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-02

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jacob Habinek från Linköpings Universitet håller i ett seminarium med titeln: How markets evolve: collective alignment and the rise of subprime mortgage finance, 1998–2007. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-09

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Breen från University of Oxford ger ett seminarium med titeln: Estimating the heterogeneous effects of entry into motherhood on subjective well-being. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Linköpings universitet
2019-05-09 kl 13:15 -- 2015-05-09 kl 16:00 Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare.
Sista anmälningsdag: 2019-04-25
Plats: DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarieserie-larande-for-hallbar-utveckling-2019?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-16

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Christopher Winship från Harvard University besöker IAS och ger ett seminarium. Titlen kommer att presenteras senare. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-22

ValueS - Christian Greiffenhagen

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Guest Christian Greiffenhagen visit Values seminar
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-05-23

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Venla Bernelius från Helsingfors Universitet håller i ett seminarium med titeln: The dynamics of drifting apart: Segregation, education and urban policies in the Helsinki Metropolitan Region. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-05-24

Akademisk festkonsert

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Välkomna till Akademisk Festkonsert, inledningen på festligheterna vid Linköpings Universitets promotionshögtid 2019. I år blir Akademisk festkonsert en riktig ”Operafest” med pärlor och höjdpunkter ur operarepertoaren. Efter en storslagen Wagneruvertyr med Norrköpings symfoniorkester bjuder Östgöta Kammarkör på den välbekanta Brudkören ur Lohengrin. Linköpings Studentsångare ikläder sig rollen som sjungande Pilgrimer ur Tannhäuser och passerar vår konsertscen på sin vandring. Samma konsertscen som senare fylls av andra aktens festunderhållning ur Verdis La Traviata och påskfirande sångare från Mascagnis Cavalleria Rusticana. Vår solist Carolina Blixt, från Folkoperan i Stockholm, bjuder oss en karismatisk Carmen och tillsammans med Toreadoren, i Hans Klareskogs gestalt, bjuder vi musikaliska pärlor ur världens kanske mest kända opera. Operasångaren Magnus Kyhle, med en lång och färgstark karriär bakom sig på Stockholmsoperan blir vår ciceron genom denna konsert. Varmt välkomna till en storslagen upptakt inför årets promotionshelg vid Linköpings Universitet!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Louis DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-05-29

ValueS - Ascension - Writing Retreat

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values - Ascension - Writing Retreat
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 2691.

2019-06-12

Högre seminarium - Mark Elam

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Mark Elam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans titel för seminariet är "Opening the Black Box of Online Gambling Technology: Behavioural Tracking in the Modulation of Gambling Revenues and Harms" Bakgrund Efter tidiga universitetsstudier i Storbritannien på Hull University (BA in Geography) och London School of Economics (MSc in Geography), disputerade Mark Elam 1993 inom temat Teknik och social förändring vid Linköpings universitet i Sverige. Forskningsintresse Elams forskningsintressen befinner sig i gränslandet mellan sociologi och det tvärvetenskapliga fältet Science and Technology Studies (STS). I första hand har detta resulterat i empiriska studier rörande miljö- och medicinska frågor kombinerat med ett övergripande intresse för kontroverser gällande den sociala och politiska styrningen av dagens teknologiska samhälle
Kl 13:15
För mer information se https://www.tema.liu.se/tema-anstalld/copyofforskningsmiljoer/tema-t?l=sv&sc=true, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-06-13

ValueS - Nordic STS

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Values representation on Nordic STS
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se, telefon 013-28 26 91.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anette Fasang från Humboldt-University Berlin & WZB Berlin Social Science Center håller i ett seminarium med titeln: Life course trajectories and wealth accumulation in the United States: Comparing baby boomers and millennials. Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2019-08-05

Fourth Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students and Postdocs in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2019-08-05 -- 2019-08-09 Theme: Strengthening Research and Postgraduate Training in Mathematics in Universities in Africa. The workshop is sponsored by the Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Bishoftu, Etiopien
För mer information se https://liu.se/en/article/fourth-network-meeting-sida-isp-2019, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2019-08-30

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för fysioterapi
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Blåbäret, hus 511-001, pl 14, Campus US
För mer information se https://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014