Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-09-23

CRITIS 2019

Konferens - Institutionen för datavetenskap, programvara och system
2019-09-23 kl 09:00 -- 2019-09-25 kl 15:00 The 14th International Conference on Critical Information Infrastructures Security
Plats: Campus Valla, B-huset, Ada Lovelace
För mer information se https://critis2019.on.liu.se/index.html, kontakta Lene Rosell, e-post lene.rosell@liu.se, telefon 013281825.

SNIC och SNAC: Hantering av storskalig datortidsallokering i Sverige

Seminarium - Linköpings universitet
I Sverige ansvarar SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) för tillhandahållandet av storskaliga datorresurser för akademiska användare. I detta föredrag kommer Philipp Schlatter (nuvarande ordförande för Swedish National Allocation committee) att presentera SNICs förfaringssätt för hur stora allokeringar hanteras. Dessutom finns möjligheten att ställa frågor om t ex nödvändigt innehåll och riktlinjer för bästa praxis för ansökningarna.
Kl 13:30 - 15:30
Plats: Jordan-Fermi (J402), Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se https://www.nsc.liu.se/support/Events/SNIC_and_SNAC_2019/, kontakta Peter Münger, e-post pemun@nsc.liu.se, telefon 013285797.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 15:15
Plats: Campus Valla, TER1
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

2019-09-24

Disputation Cornelia Bratengeier

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cornelia Bratengeier försvarar sin doktorsavhandling "Mechanisms of mechanically induced osteoclastogenesis in a novel in vitro model for Bone implant loosening". Opponent är Dr. Oran Kennedy, Dublin, Irland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, ing. 76, Campus US
För mer information kontakta kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 13:15
Plats: TER1 Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28-44-69.

2019-09-25

Disputation i datalogi - Ulf Kargén, ADIT/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Ulf Kargén, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Scalable Dynamic Analysis of Binary Code". Huvudhandledare: Professor Nahid Shahmehri. Opponent: Professor Uwe Assman, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Planck, hus F, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157626, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

NSC Sigma användarmöte

Seminarium - Linköpings universitet
Alla LiU-användare är välkomna till NSC Sigma-användarmötet den 25:e September. NSC kommer att presentera en bakgrund för de lokala LiU-resurserna, med aktuell användning, funktioner och framtidsplaner. Detta möte är ett öppet forum för återkoppling och frågor, som också kan inkludera t ex Tetralith. Både system- och applikationsexperter från NSC kommer att vara närvarande. Fika ingår.
Kl 13:15 - 14:00
Plats: Schrödinger (E324), Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se https://www.nsc.liu.se/support/Events/NSC_Sigma_user_meeting_2019/, kontakta Weine Olovsson, e-post weiol@nsc.liu.se, telefon 013281148.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Paul Tod, University of Oxford, Storbritannien. Titel: Penrose's Weyl Curvature Hypothesis and his Conformal Cyclic Cosmology.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med bitr. prof. Nigel Musk (LiU) som kommer att hålla ett föredrag om “Topicalising vocabulary in digital collaborative writing in the English language classroom: A multimodal micro-analytic approach”.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2019-09-26

LiU Humanities öppningsdag

Konferens - Linköpings universitet
Nystartade LiU Humanities är ett forum för alla forskare inom humaniora i bred mening på universitet. Det handlar om människor, kulturuttryck och samhällsutveckling. Öppningsdagen den 26 september består av en konferens dit alla anställda inom LiU är välkomna. Under konferensen kommer en del av det som LiU har inom området humaniora att presenteras.
Sista anmälningsdag: 2019-09-18
Kl 09:30 - 17:00
Plats: Visualiseringscenter C, Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/article/liu-humanities, kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

Disputation Halvledarmaterial, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jalil Shah försvarar sin doktorsavhandling ”Atomic and Electronic Structures of Two-Dimensional Layers on Noble Metals”. Opponent är Patrick Vogt, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Roger Uhrberg, e-post roger.uhrberg@liu.se, telefon 013-282385.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Xiaowen Dong från University of Oxford ger ett seminarium med titeln: Urban segregation in behaviour: A data-driven approach. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-09-27

Disputation Linda Lundgren

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Lundgren försvarar sin avhandling med titeln:"Incidental gallbladder cancer - incidence, predictors, management and outcome in a Swedish population". Opponent är professor Magnus Nilsson, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, Campus US, ing 75
För mer information kontakta Per Sandström , e-post per.sandstrom@liu.se.

Licentiatseminarium Alachew Mengist

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Alachew Mengist, PELAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Methods and Tools for Efficient model-Based Development of Cyber-Physical Systems with Emphasis on Model and Tool Integration". Huvudhandledare: Docent Adrian Pop. Opponent: Dr. Christian König, TWT GmbH Science & Innovation, Tyskland
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156690, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

Disputation - Molekylär ytfysik och nanovetenskap

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Peter Eriksson försvarar sin doktorsavhandling "Cerium Oxide Nanoparticles and Gadolinium Integration". Opponent är Duncan Sutherland, Aarhus University; Danmark.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Kajsa Uvdal, e-post kajsa.uvdal@liu.se, telefon 013-28 12 08.

Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control

Disputation - Linköpings universitet
Title: Learning Human Gait Respondent: Parinaz Kasebzadeh Opponent: Jussi Collin, Tampere University of Technology Supervisor: Fredrik Gustafssson Co-supervisors: Gustaf Hendeby
Kl 10:15
Plats: Nobel (BL32)
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

Per Arvidsson

Övrigt - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Licentiatuppsats titel:"Från policy till praktik - en studie om organisering inom LSS-området"
Kl 12:00
Plats: Malmö universitet
För mer information kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Disputation - Maria Edvardsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Maria Edvardsson vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling; Circulating levels and assessment of conventional laboratory analytes in 80 years and older individuals, apparently healthy, moderately healthy or frail. Opponent: Peter Ridefelt, docent, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-160148, kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Sofia Österborg Wiklund - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Sofia Österborg Wiklund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Folkbildning i global (o)rättvisa. Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser". Opponent: Docent Linda Berg, Umeå universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation i design - Tim Overkamp, IxS/HCS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Tim Overkamp, IxS/HCS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "How Service Ideas Are Implemented – Ways of Framing and Addressing Service Transformation". Huvudhandledare: Professor Stefan Holmlid. Opponent: Professor Alison Prendiville, London College of Communication, England
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157107, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

2019-09-30

Hållbar utveckling: Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 2. Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-01

Det internationella klassrummet del 1

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-02

Medicinteknikdagarna 2019

Konferens - Linköpings universitet
2019-10-02 -- 2019-10-03 Medicinteknikdagarna (MTD) som arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) hålls 2019 i Linköping. Linköpings universitet (Institutionen för medicinsk teknik, IMT) och Region Östergötland har fått äran att stå som värd för denna inspirerande och viktiga nationella konferens inom området medicinsk teknik som brukar attrahera ca 400-500 deltagare.
Plats: Konsert och Kongress, Linköping
För mer information se https://www.medicinteknikdagarna2019.se/, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se.

SWEPSA 2019

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2019-10-02 kl 09:00 -- 2019-10-04 kl 15:00 Linköpings universitet välkomnar alla statsvetare från landet till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte för att utbyta forskningsmässiga tankar och idéer, och för att knyta kontakter.
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/en/research/swepsa-2019, kontakta Carl-Johan Sommar, e-post carl-johan.sommar@liu.se.

Docentföreläsning i Infrainformatik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
PhD Nikolaos Pappas, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Low-Latency Communications for Wireless Networks: Exploiting Traffic Characteristics"
Kl 10:15
Plats: TP42, Täppan, Campus Norrköping
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Gästseminarium med doktorander från Institute for Culture and Society, Western Sydney University

Seminarium - LiU Humanities
Emilie Baganz: Valuing Women's Experiences - Hermeneutic Phenomenology in Feminist Research Bhavya Chitranshi: An Alternative (to) Democracies in ‘Forgotten’ Cultures
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Jürgen Rossmann, Universität Rostock, Tyskland. Titel: On the nonstationary Stokes system in a cone.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Vladimir Kozlov, e-post vladimir.kozlov@liu.se.

Humanitarian Crisis of Central American Migrants in Transit through Mexico

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jorge Morales Cardiel, visiting PhD candidate, Development studies at University Autonomous of Zacatecas, Mexico.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/artikel/remeso-seminarier, kontakta erik berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2019-10-03

SULF dagen

Seminarium - Linköpings universitet
SULF-dagen Linköpings universitet den 3 oktober 10.15-12.30 Lunch seminar Working in Sweden (in English). The seminar will address questions like: How does the Swedish labour market work? How does the social security system work? (Register for the lunch seminar below) 12:30 – 15:00 Informell diskussion med SULF-representant med kaffe och bulle ca kl.14. Var: Campus Valla, C-huset, S26 (with speaker) Campus US, hus 420, Bunsen (streaming! with SULF representative) Campus Norrköping, Kåkenhus, K51 (streaming! with SULF representative) Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2019-10-01
Kl 10:15 - 15:00
För mer information se https://sulf.se/kalender/linkoping-sulf-dagen/, kontakta Carine Signoret, e-post carine.signoret@liu.se, telefon 013282188.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Yu-Hong Dai, Chinese Academy of Sciences, Beijing, Kina. Titel: Solving Heated Oil Pipelines Problems Via Mixed Integer Nonlinear Programming Approach.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fabien Accominotti från London School of Economics and Political Science ger ett seminarium med titeln: How the reification of merit breeds inequality: Theory and experimental evidence. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madeöene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Yu-Hong Dai, Chinese Academy of Sciences, Beijing, Kina. Titel: On the Complexity of Sequentially Lifting Cover Inequalities for the Knapsack Polytope.
Kl 11:10
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2019-10-04

Disputation - Ulrica Lovén Wickman

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Ulrica Lovén Wickman - försvarar sin avhandling med titeln "Self-care: the way to find balance in Life. Development and evaluation of a self-care questionnaire for patients with inflammatory bowel disease." Opponent Jan Mårtensson, Professor, Överläkare, Jönköpings universitet.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Licentiat - Institutionen för fysik, kemi och biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Marius Rodner försvarar sin licentiat avhandling "Towards a Versatile Gas Sensing Platform with Epitaxial Graphene". Opponent är Roland Pohle, Siemens AG, Munchen, Germany.
Kl 09:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Jens Eriksson, e-post jens.eriksson@liu.se, telefon 013-286610.

Disputation Johanna Frejd

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Frejd försvarar sin avhandling med titeln: Encountering Evolution – Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions. Opponent är prof Christina Siry, University of Luxembourg.
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2019-10-05

Way out Wales - en musikalisk reseskildring

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Croeso cynnes i ffrindiau annwyl! Håll hårt i hatten, fracken och ta på resekravatten! Linköpings studentsångare bjuder in dig och alla dina nära och kära till en resa till kymriskans land. En resa fylld med rödfärgade drakar, riktigt prima manskörer och för långa skyltar på ett språk man inte kan förstå. I Katedralskolans aula den 5e oktober klockan 16.00 ger vi alltså en konsertant version av sommarens episka resa med kören till Wales. Vi kommer bjuda på klassisk manskör, oss själva och exempelvis våra bidrag vi sjöng i tävlingen "Llangollen Eisteddfod - International music festival" som tog oss rakt in på tredjeplatsen. Återigen och nu även på svenska: Varmt välkomna kära vänner till höstkonserten Way Out Wales med Linköpings studentsångare! Mer information om hur man får tag på biljetter finns på: www.lkss.se
Kl 16:00 - 18:30
Plats: Katedralskolans aula,Platensgatan 20 Linköping
För mer information se https://lkss.se/events/hostkonsert-way-out-wales/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-10-07

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Emmanouil Fountoulakis försvarar sin avhandling med titeln ”Performance Analysis and Optimization for Time Critical Networking”. Opponent: Professor Giuseppe Durisi, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Handledare: Evangelos Angelakis.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 15:15
Plats: Hotell Ekoxen
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2019-10-09

Rektors strategidialoger 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Nu är det dags för strategidialoger igen!
Sista anmälningsdag: 2019-09-13
Kl 10:15
Plats: SP71 Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.764129?l=sv, kontakta Jakob Björneke, e-post jakob.bjorneke@liu.se, telefon 013-28 44 69.

Högre seminarium - Joana Latimer

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Prof Joanna Latimer Chair in Sociology, Science & Technology. View my profile in the York Research Database. Visit Prof Joanna Latimer's profile on the York .
Kl 13:15
Plats: Lethe, Temahuset
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/tema/temat, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Forskningsseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Konstantin Economou, KSM. "Från äldreboende till museum: två nedslag i mediala minnen, bilder och gestaltningar". Följd med visning av utställning på Norrköpings stadsmuseum (kl 15-17)
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

Refugees Navigating Everyday Life in the Context of Family Separation.

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Hiitola, Senior Researcher, Migration Institute of Finland
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K51
För mer information se https://liu.se/artikel/remeso-seminarier, kontakta erik berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Sergey Vakulenko, St. Petersburg, Ryssland. Titel: Centralized Networks, Robotics and Biology.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Vladimir Kozlov, e-post vladimir.kozlov@liu.se.

WCMM Clinical Arena - Genomic Medicine: resources and clinical implications

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
16.25-16.55 Genomic Medicine Sweden and SciLife lab, an introduction to national and local resources. Martin Hallbeck, Tobias Strid, Peter Söderkvist 16.55-17.25. Clinical Translation of Genomic Medicine: Challenges and opportunities. Mikael Benson. https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0622-1
Kl 16:25 - 17:25
Plats: Wrannesalen, CMIV, Campus US, Universitetssjukhus, Norra Entrén
För mer information kontakta Professor Mikael Benson, e-post mikael.benson@liu.se.

Utdelning av anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Övrigt - Medicinska fakulteten
Välkomna till högtidlig utdelning av anslag till forskarstuderande och postdoc. Föredrag av två av anslagsmottagare, musik. Mingel från 16.30
Kl 17:00 - 19:00
Plats: Hasselquistsalen, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013 28 22 15.

2019-10-10

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Wachs från RWTH Aachen University ger ett seminarium med titeln: Network approaches to the study of corruption. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-11

Welcome to Licentiate Defense of Amin Ghazanfari, Communications Systems, ISY

Seminarium - Linköpings universitet
Titel: Power Control for Multi-Cell Massive MIMO Försvarare: Amin Ghazanfari Avdelning: ISY, Kommunikationssystem Handledare: Bitr. Prof. Emil Björnson Examinator: Docent Scott Fowler Opponent: Prof. Mikael Johansson KTH Datum och tid: 2019-10-11, kl. 10:15 Plats: Transformen, Campus Valla
Kl 10:15
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2019-10-15

Collaborative Research Seminar Series: Servitization and Deservitization: Themes and Research Priorities

Seminarium - Linköpings universitet
Presenter: Christian Kowalkowski
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens fakultetskollegium
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Belladonna, Hus 511
För mer information se https://old.liu.se/medfak?l=sv, kontakta Lizzett Hellqvist, e-post lizzett.hellqvist@liu.se.

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-10-17

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Garcia från Medical University of Vienna & CSH Faculty ger ett seminarium med titeln: Collective emotions and social resilience in the digital traces after a terrorist attack, Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-18

Disputation - Irene Håkansson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Irene Håkansson försvarar sin doktorsavhandling "Biomarkers and disease activity in multiple sclerosis - A cohort study on patients with clinically isolated syndrome and relapsing remitting multiple sclerosis". Opponent: Professor Jan Lycke, Göteborgs universitet, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Professor Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

Seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Welcome to the 60% seminar titled “A Divided Old Age Through Digital Technologies?”, Arianna Poli, Ph.D. candidate at the Division Ageing and Social Change (ASC). Opponent: Stefan Fors, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet (KI). Commentator 1: Ulli Samuelsson, Jönköping University. Commentator 2: n.n.
Kl 13:15
Plats: TPM55
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se, telefon +4611363582.

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss! Konsertintroduktion kl 18.30. PROGRAM Brahms Schicksalslied Lindström Nu faller snö Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen, Ur Fem Rückert Lieder - paus - Mozart Mässa c-moll SOLISTER Karin Dahlberg, sopran Susanna Stern sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt baryton Östgöta Kammarkör Norrköpings Symfoniorkester DIRIGENT Christina Hörnell
Kl 19:00 - 21:00
Plats: Crusellhallen, Linköping konsert o kongress
För mer information se http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/mozarts-c-mollmaessa-foerstklassiker, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-10-19

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss! Konsertintroduktion kl 14.30. PROGRAM Brahms Schicksalslied Lindström Nu faller snö Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen, Ur Fem Rückert Lieder - paus - Mozart Mässa c-moll SOLISTER Karin Dahlberg, sopran Susanna Stern sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt baryton Östgöta Kammarkör Norrköpings Symfoniorkester DIRIGENT Christina Hörnell
Kl 15:00 - 17:00
Plats: DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/mozarts-c-mollmaessa-foerstklassiker, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-10-21

Hållbar utveckling: Affektiva lärandemål och värderingar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 3. Affektiva lärandemål och värderingar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-24

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Schoch från the Univerity of Manchester håller i ett seminarium med titeln: Leveling ties in two-mode networks. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-25

Disputation Lina La Fleur

Disputation - Linköpings universitet
Lina La Fleur försvarar sin doktorsavhandling "Energy renovation of multi-family buildings in Sweden - An evaluation of primary energy use, life cycle costs, indoor environment and comparison with new building construction" Opponent är Dr. Andreas Koch, European Institute for Energy Research, Karlsruhe, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-28 11 66.

Disputation inom Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Aliaksei Kazlou vid avdelningen för Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context: a mixed embeddedness approach". Handledare är Martin Klinthäll, Linköpings universitet. Opponent är Monder Ram, professor, Aston University, UK.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Martin Klinthäll, e-post martin.klinthall@liu.se.

Disputation inom beräkningsmatematik: Andrea Alessandro Ruggiu

Disputation - Matematiska institutionen
Andrea Alessandro Ruggiu försvarar sin avhandling med titeln "Eigenvalue analysis and convergence acceleration techniques for summation-by-parts approximations". Opponent är Daniel Appelö, Associate Professor, University of Colorado Boulder.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-160073, kontakta Andrea Alessandro Ruggiu, e-post andrea.ruggiu@liu.se.

2019-10-31

Disputation - Jenifer Barrirero, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jenifer Barrirero försvarar sin doktorsavhandling "Eutectic modification of Al-Si casting alloys". Opponent Prof Franz Joseph Feikus, Nemak Europe GmbH.
Kl 14:00
Plats: Rum Mott (G403), Fysikhuset, via videolänk från Univ Saarland, Tyskland
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

2019-11-05

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Camppus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-11-07

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thijs Bol från University of Amsterdam kommer till IAS och ger ett seminarium med titeln: The origins of gender equality in science funding. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-13

Tema T Exchange with Amade M'charek

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-t-exchange, kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-14

Disputation - Komplexa material och system

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Indre Urbanaviciute försvarar sin avhandling: Multifunctional Supramolecular Organic Ferroelectrics. Handledare: Prof. Martijn Kemerink. Opponent: Prof Sebastiaan van Dijken
Kl 10:15
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Moritz Marbach från ETH Zürich ger ett seminarium med titeln: The economic and political consequences of employment bans for refugees. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-18

Hållbar utveckling: Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 4. Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2019-11-20

Idéseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Eva Hemmungs Wirtén, Tema Q. "Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium". I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv. Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

2019-11-21

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Andrea Voyer från Stockholms Universitet ger ett seminarium med titeln: Returning to manners as data: Computational approaches to the study of social norms.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-26

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Introducing Web Mining of Firm Websites to Explore Innovation Factors Using the Example of Management System Standards Presenters: Mona Mirtsch & Knut Blind
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-11-28

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Flaminio Squazzoni från University of Milan besöker IAS och ger ett seminarium med titeln: Can transparency undermine peer review? A computational model of scientist behavior under open peer review. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-29

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-04

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Freelancers, Independent Contractors and the Organization of Work Presenters: Karin Bredin & Torstein Nesheim
Kl 13:00 - 14:45
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-12-05

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Miranda Lubbers från Autonomous University of Barcelona ger ett seminarium med titeln: Segregation in broader sociality networks: The benefits and disadvantages of the Network Scale-Up Method. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-12-10

Introductory Linux Tutorial for Life Sciences

Seminarium - Linköpings universitet
2019-12-10 kl 09:00 -- 2019-12-12 kl 17:00 NBIS and ELIXIR are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists who want to extend their skills and knowledge. The course provides a basic introduction to Unix/Linux commands and covers how Unix/Linux commands can be used to manage and inspect your data and results, and how to generate and run pipelines and workflows using basic shell scripting.
Sista anmälningsdag: 2019-11-08
Plats: The course is delivered on-line via an e-learning platform
För mer information se https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-linux-tutorial-for-life-sciences-registration-39722094855, kontakta Mihaela Martis-Thiele, e-post mihaela.martis@nbis.se, telefon -.

2019-12-12

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thomas Grund från University College Dublin ger ett seminarium med titeln: The duality of social context and social mechanisms. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens fakultetskollegium
Kl 15:00 - 17:00
För mer information se https://old.liu.se/medfak?l=sv, kontakta Lizzett Hellqvist, e-post lizzett.hellqvist@liu.se.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-10

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19