Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-11-22

Antagningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Hui Zhang håller sitt antagningsseminarium med titeln: “Using video-assisted debriefing with salutogenic concept to enhance nursing students’ learning experience, reflective ability, professional competency and perspective transformation”
Kl 10:30 - 11:15
Plats: K6A, Kåkenhus, plan 6, Campus Norrköping
För mer information kontakta Susana Högne, e-post susana.hogne@liu.se, telefon 011-363696.

60% seminarium, Olav Nygård

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Working title: "Stratification & Meritocracy: Immigrant optimism, ascription and educational attainment in Sweden". Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information se https://www.isv.liu.se/remeso/seminarierna?l=en, kontakta Simone Scarpa, e-post simone.scarpa@liu.se.

NorrUt - David Carlsson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
David Carlsson, Högskolan i Gävle kommer till NorrUt och presenterar sitt avhandlingsprojekt. Titel: Trialog i lärarutbildningen - hur lärarkunskap görs i religionsdidaktiska trepartssamtal.
Kl 13:15
Plats: Bomull, B533
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-11-23

Halvtidsseminarium - Therese Bielsten

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Living Life and Doing Things Together: resource-oriented support for people with dementia and care partners
Kl 13:00 - 15:00
Plats: K6A, plan 6, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Susana Högne, e-post susana.hogne@liu.se, telefon 011- 363696.

2017-11-30

Slutseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

2017-12-01

Hyenas of the Limpopo

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Xolani Tshabalala, Hyenas of the Limpopo: The Social Politics of Undocumented Movement across South Africa's Border with Zimbabwe Opponent: Amanda Hammar, Köpenhamns universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3, Kåken hus
För mer information kontakta Professor Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se.

2017-12-05

Doktorandseminarier

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/medarbetare?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-12-06

NorrUt - Hassan Sharif

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Hassan Sharif presenterar sin avhandling: Min avhandling handlar om nyanlända irakiska ungdomars möte med den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning för invandrare (IVIK). Hur blir mötet mellan de nyanlända och utbildningen? Vad vet vi om den utbildning som riktar sig till nyanlända gymnasieelever? Hur ser de nyanlända på sin utbildning och vad gör de under utbildningstiden? Jag har använt mig av observationer och intervjuer som viktigaste metoder och följde en grupp irakiska ungdomar på två skolor i Södertälje i över mer än ett års tid. Resultaten visar att ungdomarna är en förhållandevis heterogen grupp människor med olika bakgrunder men delade en stark tilltro till utbildningssystemet och en stor vilja att lära sig svenska. De såg utbildning som en viktig faktor för att etablera sig i det svenska samhället. Resultaten visar också att mötet med skolan var inte så enkelt. De höga ambitioner som de irakiska ungdomarna hade med sina studier möttes av en utbildning som inte klarade av att matcha dem; kraven och förväntningarna sattes ofta lågt. Sharif, Hassan (2017). ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” [Elektronisk resurs] Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319824
Kl 13:15
Plats: Bomull, B533
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-12-07

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

2017-12-08

Halvtidsseminarium- Kristin Alfredsson Ågren

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Internet use and participation in internet-activities among adolescents and young adults with intellectual disabilities.
Kl 10:00
Plats: K6A, plan 6, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Tara Asadi, e-post tara.asadi@liu.se, telefon 011-363141.

2017-12-11

Gästseminarium

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Katarina Nägga, MD, PhD, Docent, senior consultant at MEGA klin US: "Registry based dementia research"
Kl 15:00 - 16:30
Plats: KO301, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post Susanne.Kelfve@liu.se.

2017-12-13

Gästseminarium med Raul Delgado Wise, Professor, University of Zacatecas, Mexico, UNESCO Chair on Migration, Development and Human Rights: "Migration and labour: Imperialism, unequal development and forced migration"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2017-12-14

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Olaison och Annette Sverker, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363655.

2018-01-26

Lic - Charlotta Nordlöf

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Charlotta Nordlöf lägger fram sin lic med titeln: Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen. Opponent är prof. Peter Gustafsson, Mälardalens högskola
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-02-13

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-02-15

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mona Livholts, LiU, avdelningen för socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/pp/socarb/seminarier?l=sv, kontakta Ulrika Wernesjö, e-post ulrika.wernesjo@liu.se, telefon 011-363665.

2018-02-16

Lic - Magnus Jansson

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Jansson lägger fram sin lic med titeln: Teknikundervisning på fritidshem – risken är ju att det blir mer skola av det! Opponent är Anna Klerfelt, Högskolan i Jönköping.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2018-03-13

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014