Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-01-26

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-01-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-01-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Strimman; Det fossilfria samhällets (o)lika villkor FRAMFLYTTAD till 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, och Anna Bohman, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-01-27

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. UDL – UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING, LOTTA ÅSBJÖRNSSON (PEDAGOGICAL DEVELOPER AT LUND UNIVERSITY) (The seminar will be in English).
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Antagningsseminarium - Morgan Frost Karlsson

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
The bodily and social self in anorexia and autism
Kl 14:00 - 14:45
Plats : Seminariet kommer att genomföras på distans
För mer information kontakta Eva Zurawski, e-post eva.zurawski@liu.se , telefon 013-28 68 06.

2021-01-28

Kursstart: Det akademiska lärarskapet (DAL)

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-04
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Det akademiska lärarskapet (DAL)

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-04
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Disputation – Moa Yngve

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Moa Yngve försvarar sin avhandling "Participation and ICT:Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School". Opponent är professor Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet. Disputationen hålls på svenska och sänds via Youtube (länk: https://youtu.be/g2ge7a7Zg48 ).
Kl 09:00 - 14:00
Plats : Youtube
För mer information se http://https://liu.se/medarbetare/annno21 , kontakta Ann-Christin Norén, e-post ann-christin.noren@liu.se , telefon 011-363141.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Björn Morén, MAI, Linköpings universitet. Titel: Robust optimization to mitigate rotational uncertainty effects in intensity modulated brachytherapy.
Kl 10:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/6991023576
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara , kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se .

2021-01-29

Disputation - Charlotta Lans

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Charlotta Lans vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exercise training and testing in patients with heart failure". Fakultetsopponent Anita Wisén, Lunds universitet.
Kl 09:30
Plats : Youtube
För mer information se https://youtu.be/4JGPTqalQYw , kontakta Malin Sundberg, e-post malin.sundberg@liu.se , telefon 013-286704.

Disputation Fordonssystem - Fatemeh Mohseni

Disputation - Institutionen för systemteknik
Fatemeh Mohseni försvarar sin avhandling" Decentralized Optimal Control for Multiple Autonomous Vehicles in Traffic Scenarios" inom Fordonssystem. Opponent: Jonas Mårtensson, KTH, Sweden Handledare: Erik Frisk, Björn Olofsson
Kl 10:15
Plats : Zoom
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se , telefon 013-28 57 15.

Pedagogik - Björn Sjögren

Disputation - Linköpings universitet
Björn Sjögren, doktorand i pedagogik försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Bystander behaviors in peer victimization: Associations with moral disengagement, efficacy beliefs, and student-teacher relationship quality”. Fakultetsopponent: Docent Linda Beckman, Karlstads universitet.
Kl 13:00
Plats : Zoom (sal C3, Hus C, Campus Valla)
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se , telefon 013-28 20 30.

Disputation – Axel Ågren

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Axel Ågren försvarar sin avhandling "Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden". Opponent är docent Cecilia Larsdotter, Sophiahemmet Högskola. Disputationen hålls på svenska och livesänds via Youtube (länk: https://youtu.be/qM9bJg8EcAI ).
Kl 13:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/camro58 , kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se , telefon 013-28 67 98.

DISPUTATION - Johanna Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Johanna Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln "Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent: Malene Gram, Aalborg universiet, Danmark
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

Examensarbete - Framläggning

Övrigt - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Framläggning: 29/1-2021 13:15 Examinator: Jonas Wetterö Student: Lisa Lindström Titel: Establishment and Characterization of new Immunoreagents for diagnosis of Ovarian cancer Opponent: Gustav Björk
Kl 13:15
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jonwe26 , kontakta Jonas Wetterö, e-post jonas.wettero@liu.se , telefon 013-28 22 56.

2021-02-02

Kursstart: Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/hassa/handledning-av-studenter-i-sjalvstandiga-arbeten-hassa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/hassa/handledning-av-studenter-i-sjalvstandiga-arbeten-hassa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-03

Kursstart: Design för lärande (DEL)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Design för lärande (DEL)

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-01-10
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

MIIC ZOOM SEMINAR

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Welcome to MIIC ZOOM SEMINAR on February 3rd! 13:15 - 14:15 Björn Nilsson, Division of Hematology and Transfusion Medicine, Lund University. "Genetic variation influencing blood cell formation and blood cancer risk". 14:15- 15:15 Shamit Soneji, Division of Molecular Hematology, Lund University. "Getting hands-on with big data in virtual reality". Link to Björn Nilsson’s research: https://bit.ly/3qVvJ6x. Link to Shamit Soneji’s research: https://bit.ly/3pfXJkR. Link to Zoom Meeting, contact Margareta Klang (margareta.klang@liu.se). Welcome, The MIIC board
Kl 13:15 - 15:15
Plats : Via Zoom
För mer information kontakta Margareta Klang, e-post margareta.klang@liu.se .

EuroAgeism Seminar Series - The humanities and aging research: Meanings and methods

Seminarium - Avdelningen f�r �ldrande och social f�r�ndring
Kate de Medeiros; Miami University, United States
Kl 15:00 - 16:30
Plats : https://us02web.zoom.us/j/87585346912
För mer information se https://liu.se/artikel/euroageism-seminarieserie , kontakta Find contact information on the web page, e-post - .

2021-02-04

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-01-11
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-01-11
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

GPO:s webinarium om utlysningar och nyheter från Vetenskapsrådet för 2021

Seminarium - Linköpings universitet
Grants and Program Offices (GPO) kommer att hålla ett webbinarium om utlysningar och nyheter från Vetenskapsrådet (VR) för 2021 den 4 februari kl 12:15-12:45. Vi kommer att dela med oss information från VR:s informationsmöte om utlysningsåret 2021 som hölls den 21 januari för personer som arbetar med forskningsrådgivning. Anmälan sker via länken nedan.
Kl 12:15 - 12:45
Plats : Online (Zoom)
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3SGMbIOeCm9Mmf9150ui7ONUMEc1VDVUQjNVT1JFMkxSTDA0UDhGN1FITS4u , kontakta Marie Helsing Västfjäll, e-post gpo@liu.se .

GPO:s webinarium om utlysningar och nyheter från Vetenskapsrådet för 2021

Seminarium - Linköpings universitet
Grants and Program Offices (GPO) kommer att hålla ett webbinarium om utlysningar och nyheter från Vetenskapsrådet (VR) för 2021 den 4 februari kl 12:15-12:45. Vi kommer att dela med oss information från VR:s informationsmöte om utlysningsåret 2021 som hölls den 21 januari för personer som arbetar med forskningsrådgivning. Anmälan sker via länken nedan.
Kl 12:15 - 12:45
Plats : Online (Zoom)
För mer information se https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Bg_kSZ_X0yoFnhP6aWO3SGMbIOeCm9Mmf9150ui7ONUMEc1VDVUQjNVT1JFMkxSTDA0UDhGN1FITS4u , kontakta Marie Helsing Västfjäll, e-post gpo@liu.se .

2021-02-05

Disputation – Jenny Nordqvist

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Jenny Nordqvist, vid enheten för fysioterapi, försvarar sin avhandling med titeln: Patients with subacromial pain in primary care - assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment Opponent: Professor emeritus Roland Thomee, Göteborgs universitet. Disputationen livesänds via Youtube (länk: https://youtu.be/F2Ee66U4HMo)
Kl 09:00
Plats : Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jenno19 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

Disputation: Fredrik Envall

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Fredrik Envall försvar sin avhandling "Experimenting for change? The politics of accomplishing environmental governance through smart energy pilot projects". Opponent Matthew Cashmore, Norges miljö- og biovitenskaplige universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats : TEM21
För mer information se https://liu.se/medarbetare/freen41 , kontakta Josefin Frilund, e-post josefin.frilund@liu.se .

DISPUTATION - Alex Orrmalm Makii

Disputation - Tema Barn
Doktorand Alex Orrmalm Makii försvarar sin avhandling med titeln " Babies' engagements with everyday things - an ethnographic study of materiality, movement and participation." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent: prof Peter Kraftl, University of Birmingham, UK
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-08

Disputation i datalogi - Shanai Ardi, PELAB/SaS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Shanai Ardi, PELAB/SaS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling,"Vulnerability and Risk Analysis Methods and Application in Large Scale Development of Secure Systems". Huvudhandledare: Professor Kristian Sandahl, IDA. Opponent: Professor Edgar Weippl, Universität Wien, Österrike. Ordförande för disputationen: Professor Zebo Peng, IDA
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 10:15
Plats : Online (Zoom) samt lokal Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla. För password alternativt anmälan för att delta i Ada - kontakta Anne Moe senast 2021-02-01. Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/63152712246
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-171575 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon +46-734607510.

2021-02-09

Kursstart: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-01-18
Kl 09:00 - 12:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-01-18
Kl 09:00 - 12:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-10

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Josefin Nissa försvarar sin avhandling med titeln: Interacting with biological membranes using organic electronic devices. Opponent: Susan Daniel - Cornell U, Chem & Biomolec Eng. Handledare: Daniel Simon.
Kl 14:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-02-12

Licentiatseminarium i Konstruktionsmaterial: Jinghao Xu

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jinghao Xu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling "Alloy Design and Characterization of y' Strengthened Nickel-based Superalloys for Additive Manufacturing". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Professor Eric A Jägle, Institute of Materials Science,University of Stuttgart.
Kl 10:15
Plats : ACAS, A-huset och via Zoom
För mer information se https://liu.se/organisation//liu.iei.maskin , kontakta Jinghao Xu, e-post jinghao.xu@liu.se , telefon 013-284738.

Disputation Thordis Disa Kalman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Thordis Disa Kalman försvarar sin doktorsavhandling "Surgery and stomas in Crohn´s disease". Opponent är professor Björn Moum, Oslo universitet, Norge. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post per.myrelid@liu.se
Kl 13:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post par.myrelid@liu.se .

Disputation Thordis Disa Kalman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Thordis Disa Kalman försvarar sin doktorsavhandling "Surgery and stomas in Crohn´s disease". Opponent är professor Björn Moum, Oslo universitet, Norge. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post per.myrelid@liu.se
Kl 13:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Pär Myrelid, e-post par.myrelid@liu.se .

Psykologi - Robert Persson Asplund

Disputation - Linköpings universitet
Robert Persson Asplund, doktorand i psykologi försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln ”Learning how to recover from stress-related disorders via internet-based interventions”. Fakultetsopponent: Professor Göran Kecklund, Karolinska institutet.
Kl 13:00
Plats : Zoom (TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla)
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se , telefon 013-28 20 30.

Disputation i optimeringslära: Björn Morén

Disputation - Matematiska institutionen
Björn Morén försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Treatment Planning of High Dose-Rate Brachytherapy - Mathematical Modelling and Optimization". Opponent är Bram L. Gorissen, PhD, Broad Institute, Cambridge, USA.
Kl 14:00
Plats : Disputationen sker i Zoom. Kontakta torbjorn.larsson@liu.se senast 10 februari för föranmälan.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-171868 , kontakta Björn Morén, e-post bjorn.moren@liu.se .

2021-02-16

Strimman: Människans geologiska spår - FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-02-17

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-18

BME@LiU 2021

Konferens - Institutionen för medicinsk teknik
BME@LiU 2021 är en konferensdag fylld av aktiviteter för att lyfta fram den forskning som bedrivs vid LiU inom området medicinsk teknik. Konferensen planeras att genomföras i digitalt format via en livesändning med föreläsningar och en Digital Arena där postrar och annat material presenteras. Mer info här: https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021
Kl 08:00 - 17:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021 , kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se .

BME@LiU 2021

Konferens - Institutionen för medicinsk teknik
BME@LiU 2021 är en konferensdag fylld av aktiviteter för att lyfta fram den forskning som bedrivs vid LiU inom området medicinsk teknik. Konferensen planeras att genomföras i digitalt format via en livesändning med föreläsningar och en Digital Arena där postrar och annat material presenteras. Mer info här: https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021
Kl 08:00 - 17:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/forskning/bme-dagen-2021 , kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se .

Infrainformatik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Alan Kinene försvarar sin avhandling med titeln: "Decision Models for the Procurement of Subsidised Air Services". Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta Viveka Nilson viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt i lokalen TPM51, Täppan, LiU, Norrköping). Opponent: Professor Svein Bråthen, Högskolan i Molde, Norge. Handledare: Tobias Andersson Granberg.
Kl 13:00
Plats : Via Zoom https://liu.se.zoom.us/j/69883195779?pwd=NVpkVHpXcFV4RzY2Qlh4ZWtZSWFQZz09&from=addon
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se , telefon 011-36 34 74.

2021-02-19

Disputation - Tejaswi Venkata Satya Badam, Bioinformatik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tejaswi Venkata Satya Badam försvarar sin doktorsavhandling "Omic Network Modules in Complex diseases". Opponent: Associate Prof Sergio Baranzini, Department of Neurology at UCSF, USA.
Kl 09:00
Plats : Online via Zoom samt lokal ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se .

Infrainformatik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Cristian Tatino försvarar sin avhandling med titeln: "Analysis and Optimization for Robust Millimeter-Wave Communications". (Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta Viveka Nilson viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt i lokalen TPM54, Täppan, LiU, Norrköping). Opponent: Professor Carlo Fischione, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Handledare: Di Yuan.
Kl 10:15
Plats : Via Zoom https://liuse.zoom.us/j/61521316361?pwd=SnZyM20xWG5QMUlRZ3pzY0I0SjBjdz09
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se , telefon 011-36 34 74.

2021-02-22

Kursstart: Open Networked Learning (ONL)

Seminarium - Didacticum
ONL – en kurs för dig som vill utveckla dig inom digital undervisning.
Kl 13:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Open Networked Learning (ONL)

Seminarium - Didacticum
ONL – en kurs för dig som vill utveckla dig inom digital undervisning.
Kl 13:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-23

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning. Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2021-02-01
Kl 09:00 - 14:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-24

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. OM STUDENTHÄLSAN Studenthälsan berättar om pedagogiskt stöd till studenter i form av kurser och workshops och det stöd som särskilt riktar sig till studenter med funktionsnedsättning. Karl Andersson berättar om hur det är att jobba som studentmentor.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-02-26

Tunnfilmsfysik - Jimmy Thörnberg

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jimmy Thörnberg försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Metal Diboride Thin Films. Opponent: Associate Professor Helmut Riedl, Head of the Christian Doppler Laboratory for Surface Engineering of high-performance Components, group leader at the Institute of Materials Science and Technology, TU Wien
Kl 10:15 - 10:15
Plats : via länk
För mer information se https://liu.se/medarbetare/johro07 , kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se , telefon 013285793.

2021-03-03

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Marie Jakesova försvarar sin avhandling med titeln: “Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light“. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics. Handledare: Daniel Simon. För tillgång till Zoomlänken kontakta Jennie Jordenlöv.
Kl 10:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-05

Disputation Yvonne Lood

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Yvonne Lood försvarar sin doktorsavhandling "Testosterone use and abuse; Novel analysis methods in forensic toxicology and clinical diagnosis". Opponent är professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom/Youtube
För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se .

2021-03-11

PROJEKTTORGET

Konferens - Institutionen för hälsa, medicin och vård
- Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. Läs mer i länkad inbjudan.
Sista anmälningsdag: 2021-03-04
Kl 15:00 - 16:00
Plats : Digitalt (via Zoom)
För mer information se https://www.student.liu.se/program/mala2/kurser/kurs-8/projekttorget?l=sv , kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se .

PROJEKTTORGET

Konferens - Institutionen för hälsa, medicin och vård
- Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. Läs mer i länkad inbjudan.
Sista anmälningsdag: 2021-03-04
Kl 15:00 - 16:00
Plats : Digitalt (via Zoom)
För mer information se https://www.student.liu.se/program/mala2/kurser/kurs-8/projekttorget?l=sv , kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se .

2021-03-12

Disputation Anna Ramö Isgren

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se .

Disputation Anna Ramö Isgren

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se .

Teoretisk fysik - Joel Davidsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joel Davidsson presenter sin doktorsavhandling "Color centers in Semiconductors for quantum applications: A high-throughput search of point defects in SiC". Opponent är prof. Giulia Gallo, University of Chicago.
Kl 15:15
Plats : Online, kontakta therese.dannetun@liu.se för länk.
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se , telefon 013285650.

2021-03-16

Strimman: Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektion.- FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i mediehistoria, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum. Under dagen ges föreläsningar med externt inbjudna och seminarium och workshops.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum. Under dagen ges föreläsningar med externt inbjudna och seminarium och workshops.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-24

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-03-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-03-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. OM SRPÅKCENTRUM OCH LÄSHINDERGRUPPEN Ulrika presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum och Solveig berättar om Läshindergruppen, Universitetsbiblioteket och dess arbete.
Kl 12:30 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. OM SRPÅKCENTRUM OCH LÄSHINDERGRUPPEN Ulrika presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum och Solveig berättar om Läshindergruppen, Universitetsbiblioteket och dess arbete.
Kl 12:30 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-25

Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Göransson försvarar sin avhandling med titeln “Making sense of evolution. Research based design of visualizations and analysis of studnet´s conceptual understanding”. Opponent: Professor Anat Yarden, Weizmann Institut, Israel, Dept of Science Teaching. Handledare: Professor Lena Tibell.
Kl 10:00
Plats : TPM55 online via zoom, Campus Norrköping
För mer information kontakta Carina Enemård, e-post carina.enemard@liu.se , telefon 011-36 30 67.

2021-03-26

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kahin Akram Hassan försvarar sin avhandling med titeln “It's About Time: User-centered Evaluation of Visual Representations for Temporal Data”. Opponent: Priv. Doz. Dr.-lng. habil Christian Tominski, University of Rostock, (VCG) Visual Computing Computer Graphics. Handledare: Niklas Rönnberg.
Kl 09:30
Plats : TPM55 online via zoom, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niklas Rönnberg, e-post niklas.ronnberg@liu.se , telefon 011-36 30 73.

2021-03-31

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-13

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-03-22
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-03-22
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-17

Strimman: Människor och maskiner - FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetetnskap, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor. Föreläsningen är den del av Humanistdygnet.
Kl 13:00 - 14:00
Plats : Forumteatern, Kårhuset Kollektivet
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-04-28

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-05-12

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. LIKA VILLKOR Introduktion 12:15-13:00 Linda berättar om arbetet med lika villkor vid LiU. Vad ingår i uppdraget och vad är vårt ansvar som utbildningsanordnare? Workshop 13:00-14:00 Case-baserad workshop med utgångspunkt i svåra situationer och dilemman som kan uppstå i undervisning.
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-09-17

DISPUTATION - Madeleine Wirzén

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19