Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-10-27

Högre seminarium - TekNaD

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Katrin Sebastian med kollegor (Universität Bremen): Seminariet kommer beröra lärarutbildningen med fokus på teknikutbildning för lärarstudenter samt närundervisning vs. distans
Kl 10:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

Lunchföreläsning med gästprofessor Sten Olsson

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Välkommen att delta i en lunchföreläsning med gästprofessor Sten Olsson. Föreläsningstitel: The strength of weakness – transient biomolecular interactions as applied to drug discovery and clinical diagnostics. Föreläsningen äger rum i Belladonna och via Zoom för de som vill följa på distans. Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/65702950495?pwd=V0NvN204TW5kRStoY1BYODVTRzVXZz09
Kl 12:00 - 13:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se .

Lunchföreläsning med gästprofessor Sten Olsson

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Välkommen att delta i en lunchföreläsning med gästprofessor Sten Olsson. Föreläsningstitel: The strength of weakness – transient biomolecular interactions as applied to drug discovery and clinical diagnostics. Föreläsningen äger rum i Belladonna och via Zoom för de som vill följa på distans. Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/65702950495?pwd=V0NvN204TW5kRStoY1BYODVTRzVXZz09
Kl 12:00 - 13:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se .

Seminarium: Språkcentrum (del 3 i UDL-serien)

Seminarium - Didacticum
Birgitte presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#27-oktober-12-15-13-00 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Seminarium: Språkcentrum (del 3 i UDL-serien)

Seminarium - Didacticum
Birgitte presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#27-oktober-12-15-13-00 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-28

Välkomna till digitalt fråge- och informationsmöte med Etikprövningsmyndigheten

Seminarium - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Den 28/10 kl 14.30-16 får HMV och BKV besök av representanter från Etikprövningsmyndigheten via Zoom. Under mötet kommer direktör Johan Modin att berätta om myndighetens arbete och handläggare Elin Tranberg att göra en genomgång av det nya systemet. Vid tillfället finns även gott om tid att ställa frågor om etikprövning. Föreläsarna tar även gärna emot frågor/önskemål inför tillfället. Maila dessa till tomas.lindahl@liu.se alt mathilda.bjork@liu.se senast 22/10, så vidarebefordrar de frågorna.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/matth80 , kontakta Mathilda Björk, e-post mathilda.bjork@liu.se .

2021-10-29

Disputation - Marta Vergara Valgañon

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Marta Vergara Valgañon, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, disputerar med sin avhandling "Impact of different interventions on cardiovascular risk factors". Opponent är professor Anna Krook, Karolinska institutet, Stockholm. Länk till Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/61686833441.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, hus 511 (Växthuset) samt via Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/marve17 , kontakta Malin Sundberg, e-post malin.sundberg@liu.se .

Disputation i kognitionsvetenskap - Sam Thellman, COIN/HCS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Sam Thellman, COIN/HCS/IDA, försvarar för filosofie doktorsexamen sin avhandling,"Social Robots as Intentional Agents". Huvudhandledare: Professor Tom Ziemke, IDA. Opponent: Professor Agnieszka Wykowska, Italian Institute of Technology, Italien. Ordförande för disputationen: Professor Arne Jönsson, IDA
Kl 09:00
Plats : ACAS, hus A, Campus Valla alt via Zoom + passcode, kontakta Anne Moe för länk
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-178806 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon 013-281460.

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
André Malm presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå med titeln "Costly Black-Box Optimization with GTperform at Siemens Industrial Turbomachinery". Opponent är Jonatan Renman. Handledare är Nils-Hassan Quttineh och examinator är Torbjörn Larsson.
Kl 10:15
Plats : Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Nils-Hassan Quttineh, e-post nils-hassan.quttineh@liu.se .

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Institutionen för tema
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 12 november -21
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

Disputation Fordonssystem - Iman Shafikhani

Disputation - Institutionen för systemteknik
Disputation-Institutionen för Systemteknik Iman Shafikhani försvarar sin doktorsavhandling "Energy Management Strategy Design for Series Hybrid Electric Vehicles" Opponent: Professor Marcello Canova, The Ohio State University. Handledare: Jan Åslund
Kl 13:15
Plats : Ada Lovelace, https://liu-se.zoom.us/j/69285068104?pwd=VmxIQlB0K3JMMkh1NjdnaWlFbXpXUT09
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-178628 , kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se , telefon +4613285715.

2021-11-02

Docentföreläsning i Kemi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Fil dr Crister Åstot håller en docentföreläsning över ämnet "Klorgas som kemiskt vapen - hur verifiera exponering?"
Kl 13:15
Plats : Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/62538763621?pwd=RDVUNUNVdVVKUzdlbUNOd2RkYitUdz09
För mer information kontakta Sara Sethson, e-post sara.sethson@liu.se , telefon +4613285835.

2021-11-03

Webbinarium, gästföreläsare: Om bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Begreppen i sig är inte självklara, inte heller vilken relation de har till varandra, eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildning och hållbar utveckling. Den 3/11 ges webbinarium med föreläsare från Örebro Universitet och LiU.
Sista anmälningsdag: 2021-10-25
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Webbinarium, gästföreläsare: Om bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Begreppen i sig är inte självklara, inte heller vilken relation de har till varandra, eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildning och hållbar utveckling. Den 3/11 ges webbinarium med föreläsare från Örebro Universitet och LiU.
Sista anmälningsdag: 2021-10-25
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Gästföreläsare: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Bildning och hållbar utveckling är inga självklara begrepp. Än mindre självklart är vilken relation de har till varandra. Eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildningstanken och hållbar utveckling och det är denna som vi vill diskutera på webbinariet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-29
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#3-november-2021,-13-15-14-30 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Gästföreläsare: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Bildning och hållbar utveckling är inga självklara begrepp. Än mindre självklart är vilken relation de har till varandra. Eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildningstanken och hållbar utveckling och det är denna som vi vill diskutera på webbinariet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-29
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#3-november-2021,-13-15-14-30 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-05

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Chiara Diacci försvarar sin avhandling med titeln Organic Electrochemical Transistor – Based Biosensors. Opponent: Francesca Santoro, Italian Institute of Technology. Handledare: Daniel Simon. För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för zoomlänk.
Kl 10:00
Plats : Online och K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

To tweet or not to tweet? Using social media in eHealth interventions

Seminarium - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Welcome to the next seminar with MoBILE research group. In this seminar Leonie Klompstra from Linköping University and Maria Henström from Karolinska Institutet will discuss how social media can be used in eHealth interventions. Welcome to register by sending an mail to: emmie.soderstrom@liu.se
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 10:00 - 11:30
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/en/research/mobile , kontakta Emmie Söderström, e-post emmie.soderstrom@liu.se .

2021-11-10

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium: Tema hållbar utveckling i utbildning

Seminarium - Didacticum
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet bjuder in till ett högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium om hållbar utveckling i utbildning och hur det relativt snabbt och enkelt kan integreras i kurser och program. Anmälan krävs, mer information på vår webbsida.
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Kl 13:15 - 15:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/G%C3%A4stf%C3%B6rel%C3%A4sare.aspx#webbinarium-om-bildning-och-h%C3%A5llbar-utveckling , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium: Tema hållbar utveckling i utbildning

Seminarium - Didacticum
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet bjuder in till ett högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium om hållbar utveckling i utbildning och hur det relativt snabbt och enkelt kan integreras i kurser och program. Anmälan krävs, mer information på vår webbsida.
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Kl 13:15 - 15:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/G%C3%A4stf%C3%B6rel%C3%A4sare.aspx#webbinarium-om-bildning-och-h%C3%A5llbar-utveckling , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Gästföreläsare: Hållbar utveckling i utbildning

Seminarium - Didacticum
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet bjuder in till ett högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium om hållbar utveckling i utbildning och hur det relativt snabbt och enkelt kan integreras i kurser och program.
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Kl 13:15 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#10-november-2021-13-15-15-00 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Gästföreläsare: Hållbar utveckling i utbildning

Seminarium - Didacticum
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet bjuder in till ett högskolepedagogiskt utvecklingsseminarium om hållbar utveckling i utbildning och hur det relativt snabbt och enkelt kan integreras i kurser och program.
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Kl 13:15 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#10-november-2021-13-15-15-00 , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Disputation i datalogi - Robin Keskisärkkä, KMACS/HCS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Robin Keskisärkkä, KMACS/HCS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling,"Complex Event Processing under Uncertainty in RDF Stream Processing". Huvudhandledare: Docent Eva Blomqvist, IDA. Opponent: Professor Oscar Corcho, UPM, Spanien. Ordförande för disputationen: Professor Kristian Sandahl, IDA
Kl 10:15
Plats : Ada Lovelace, hus B, Campus Valla alt via Zoom + passcode, kontakta Anne Moe för länk
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-179481 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon 0734607510.

2021-11-12

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Disputation - Karin Schröder

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Karin Schröder, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, försvarar sin avhandling med titeln: "Implementing BetterBack – a Best Practice Physiotherapy Healthcare Model for Low Back Pain: Clinician and Patient Evaluation". Opponent: Docent Eva Rasmussen Barr, Karolinska Institutet. Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/67737405530
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen, ing 65, Campus US, samt via Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/karsc80 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

Disputation - Joakim Strindberg

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Joakim Strindberg försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Why Do We Even Bully? Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools. Opponent: Professor Johannes Lunneblad, Göteborgs universitet
Kl 13:00
Plats : C3, C-huset. För deltagande via Zoom sänd förfrågan om länk till britt-marie.alfredsson@liu.se
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se , telefon 013-282409.

DISPUTATION - Yelyzaveta Hrechaniuk

Disputation - Tema Barn
Doktorand Yelyzaveta Hrechaniuk försvarar sin avhandling med titeln Children helping children?: Values and concerns in corporate charity. Opponent: professor Nick Lee, Warwick University Handledare: professor Anna Sparrman
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-17

Gästföreläsning PAN - Nick Sousanis

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Reinventing Scholarship through Comics Nick Sousanis (San Francisco State University) Sousanis will present on his experiences writing and drawing his doctoral dissertation entirely in comics form. Published by Harvard University Press as Unflattening (2015), the work argues for the importance of visual thinking for teaching and learning in both its subject and its form and challenges the forms of learning traditionally found in academic settings. In his talk, which will draw on extensive visual examples from his own work, Sousanis will call attention to the dominance of the written word, encouraging instead an interconnected production of knowledge created from both verbal and visual forms. Please contact lars.wallner@liu.se for the Zoom-info and password.
Kl 08:30
Plats : zoom
För mer information kontakta Lars Wallner, e-post lars.wallner@liu.se , telefon -.

Gästföreläsning PAN - Nick Sousanis

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Reinventing Scholarship through Comics Nick Sousanis (San Francisco State University) Sousanis will present on his experiences writing and drawing his doctoral dissertation entirely in comics form. Published by Harvard University Press as Unflattening (2015), the work argues for the importance of visual thinking for teaching and learning in both its subject and its form and challenges the forms of learning traditionally found in academic settings. In his talk, which will draw on extensive visual examples from his own work, Sousanis will call attention to the dominance of the written word, encouraging instead an interconnected production of knowledge created from both verbal and visual forms. Please contact lars.wallner@liu.se for the Zoom-info and password.
Kl 08:30
Plats : zoom
För mer information kontakta Lars Wallner, e-post lars.wallner@liu.se , telefon -.

2021-11-18

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-19

Disputation Alexandra Högstedt

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Alexandra Högstedt försvarar sin doktorsavhandling "Assessment of microvascular and metabolic responses to insulin in the skin using microdialysis". Opponent, docent Sven Andersson, Lund universitet. Disputationen äger rum i Hasselquist, men sänds även digitalt för allmänheten. För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.
Kl 09:00
Plats : Hasselquist, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se .

Disputation Alexandra Högstedt

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Alexandra Högstedt försvarar sin doktorsavhandling "Assessment of microvascular and metabolic responses to insulin in the skin using microdialysis". Opponent, docent Sven Andersson, Lund universitet. Disputationen äger rum i Hasselquist, men sänds även digitalt för allmänheten. För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.
Kl 09:00
Plats : Hasselquist, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se .

Disputation - Marco Domenico Cirillo

Disputation - Institutionen för medicinsk teknik
Marco Domenico Cirillo vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "A path along deep learning for medical image analysis - With focus on burn wounds and brain tumors". Opponent är Veronika Cheplygina, IT University of Copenhagen, Danmark. Disputationen kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 18:00
Plats : Hugo Theorell, ingång 7, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/marci30 , kontakta Anders Eklund, e-post anders.eklund@liu.se .

2021-11-23

Halvtidsseminarium - Jenny Pettersson

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Resilience in medical command and control
Kl 09:00
Plats : Katastrofmedicinskt centrum
För mer information kontakta Jenny Pettersson, e-post jenny.pettersson@regionostergotland.se .

Halvtidsseminarium - Malin Bélteky

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Childhood infections and development of type 1 diabetes
Kl 13:00
Plats : Seminariet genomförs digitalt
För mer information kontakta Malin Bélteky, e-post malin.ordberg@liu.se .

2021-11-24

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Didacticums läsgrupp - Universitetsromanen

Seminarium - Didacticum
Välkommen till Didacticums läsgrupp som läser universitetsromanen. Anmälan krävs. Se webbsida.
Kl 14:30 - 15:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/L%C3%A4sgrupper.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Didacticums läsgrupp - Universitetsromanen

Seminarium - Didacticum
Välkommen till Didacticums läsgrupp som läser universitetsromanen. Anmälan krävs. Se webbsida.
Kl 14:30 - 15:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/L%C3%A4sgrupper.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-25

Workshop att skriva en pedagogisk portfölj, del 2

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 2 vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra. Inför det här tillfället ska du ha deltagit i del I och skrivit ett utkast till en pedagogisk meritportfölj. Workshopdeltagarna kommer att i mindre grupper kamratgranska och diskutera varandras portföljer.
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Kl 13:00 - 15:00
Plats : zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Workshop att skriva en pedagogisk portfölj, del 2

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 2 vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra. Inför det här tillfället ska du ha deltagit i del I och skrivit ett utkast till en pedagogisk meritportfölj. Workshopdeltagarna kommer att i mindre grupper kamratgranska och diskutera varandras portföljer.
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Kl 13:00 - 15:00
Plats : zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-26

SweMSK onlinekonferens 2021

Konferens - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Konferensen, som riktar sig till kliniska forskare i Sverige med intresse inom rörelseorganens sjukdomar, anordnas av forskningsnätverket SweMSK där LiU är värd. Konferensens syfte är att redovisa omfattningen och finansieringen av tidigare klinisk forskning på rörelseorganenssjukdomar som har utförs i Sverige samt att diskutera framtida områden för forskningsprioritering och vidare utveckling av SweMSK-nätverket. Deltagande är avgiftsfritt. Konferensen kommer att hållas via Zoom, länk: https://liu-se.zoom.us/j/62580095776?pwd=dm5vRzV6VDdiQkJDd1dnZlZiY0p1QT09, Passcode: 525197.
Kl 08:30 - 12:15
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/allab56 , kontakta Allan Abbott, e-post allan.abbott@liu.se , telefon 013-28 24 95.

Disputation - Anton Käll

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Anton Käll försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Internet-based interventions for loneliness:Efficacy and latent psychopathological profiles of treatment seekers. Opponent: Professor Claudi Bockting, University of Amsterdam, Nederländerna.
Kl 10:00
Plats : C3, C-huset. För deltagande via Zoom sänd förfrågan om länk till britt-marie.alfredsson@liu.se
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se , telefon 013-282409.

DISPUTATION - Sarah Mitchell

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sarah Mitchell försvarar sin avhandling med titeln "CIRCULATING ‘SWEDISH DADS’. Exhibiting progressive fatherhood and branding a nation". Opponent: professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet. Handledare: Bitr professor Anette Wickström
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-29

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) Projektbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 13:00 - 14:30
Plats : Möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-11-30

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-12-03

Disputation Nina Lindell

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Nina Lindell försvarar sin doktorsavhandling "Perinatal risk factors for type 1 diabetes in children and adolescents". Opponent, professor Mikael Knip, Helsingfors universitet, Finland. Disputationen äger rum i Belladonna, men sänds även digitalt för allmänheten.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Ulf Samuelsson, e-post ulf.samuelsson@liu.se .

Disputation Måns Muhrbeck

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Måns Muhrbeck, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Surgery in Armed Conflicts: Predicting surgical treatment needs and improving resource use in resource-constrained settings". Opponent är professor Ari Leppäniemi, Helsingfors universitet, Finland. Disputationen äger rum i sal Fornborgen på Vrinnevisjukhuset och digitalt via Zoom.
Kl 13:00
Plats : Fornborgen, Vrinnevisjukhuset och via zoom
För mer information kontakta Peter Andersson, e-post peter.j.andersson@liu.se .

Disputation Måns Muhrbeck

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Måns Muhrbeck, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), försvarar sin doktorsavhandling "Surgery in Armed Conflicts: Predicting surgical treatment needs and improving resource use in resource-constrained settings". Opponent är professor Ari Leppäniemi, Helsingfors universitet, Finland. Disputationen äger rum i sal Fornborgen på Vrinnevisjukhuset och digitalt via Zoom.
Kl 13:00
Plats : Fornborgen, Vrinnevisjukhuset och via zoom
För mer information kontakta Peter Andersson, e-post peter.j.andersson@liu.se .

2021-12-06

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Utbildningsvetenskap (UV) Projektbidrag och Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-12-07

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Medicin och hälsa (MH) Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Medicin och hälsa (MH) Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-12-08

Seminarium: Disciplinnämnden

Seminarium - Didacticum
Casediskussioner kring fall i disciplinnämnden. Medverkande: Camilla Hahn​​​​​​
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#spr%C3%A5kcentrum-(del-3-i-udl-serien) , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Seminarium: Disciplinnämnden

Seminarium - Didacticum
Casediskussioner kring fall i disciplinnämnden. Medverkande: Camilla Hahn​​​​​​
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#spr%C3%A5kcentrum-(del-3-i-udl-serien) , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Starting to teach

Seminarium - Didacticum
This is a course aimed at researchers who are just beginning to lecturing (PhD students, and other earlycareer researchers). It is particularly for those who do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-11
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Starting to teach

Seminarium - Didacticum
This is a course aimed at researchers who are just beginning to lecturing (PhD students, and other earlycareer researchers). It is particularly for those who do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-11
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-09

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-10

Disputation - Åsa Mårtensson

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Åsa Mårtensson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Yrkesutbildning på gränsen mellan skola och arbetsliv- en intervjustudie om yrkeslärares och handledares arbete med arbetsplats-förlagt lärande. Opponent: Docent Nina Kilbrink, Karlstad universitet
Kl 13:00
Plats : I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se , telefon 013-282409.

Disputation

Disputation - Institutionen för tema
Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Sanctuaries of Natural Wonderlands: Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent: Keri Cronin Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats : Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Emelie Fälton, e-post emelie.falton@liu.se .

2021-12-14

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Medicin och hälsa (MH) Projektbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Medicin och hälsa (MH) Projektbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-12-17

Disputation - Christina Aminoff

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Christina Aminoff försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Skriftspråkliga handlingar i förskoleklass och årskurs 1". Opponent: Professor Gunilla Sandberg, Mälardalens högskola
Kl 13:00
Plats : C3, C-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se , telefon 013-282409.

Disputation - Martin Holmbom

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Martin Holmbom försvarar sin doktorsavhandling "High value at low cost: Methods for supply chain efficiency". Opponent är professor Ralph Peeker Sahlgrenska Universitetet, Sverige. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzelius. Kontakta Håkan Hanberger <hakan.hanberger@liu.se> , för att få tillgång till länk till disputationen. Kl 13:00 Plats: Zoom och Berzelius, Campus US. För mer information kontakta Håkan Hanberger <hakan.hanberger@liu.se>
Kl 13:00
Plats : Berzelius, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/hakha84 , kontakta Håkan Hanberger, e-post hakan.hanberger@liu.se .

2022-01-07

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2022-01-18

Utbildning: Att börja undervisa (på engelska)

Seminarium - Didacticum
2022-01-18 kl 09:00 -- 2022-02-07 kl 12:00 Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Att börja undervisa (på engelska)

Seminarium - Didacticum
2022-01-18 kl 09:00 -- 2022-02-07 kl 12:00 Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-27

Kurs: DAL 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Det-akademiska-l%C3%A4rarskapet-(DAL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: DAL 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Det-akademiska-l%C3%A4rarskapet-(DAL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 1.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). An introduction to concepts related to a sustainable development.
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 1.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). An introduction to concepts related to a sustainable development.
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-31

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-02

Kurs: DEL 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som har fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Design-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-(DEL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: DEL 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som har fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Design-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-(DEL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-07

Utbildning: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 08:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 08:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-10

Kurs: Handledning av studenter i självständiga arbeten 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Handledning av studenter i självständiga arbeten 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-14

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 09:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 09:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-16

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
2022-02-16 kl 09:00 -- 2022-03-16 kl 15:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
2022-02-16 kl 09:00 -- 2022-03-16 kl 15:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-09

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-16

Pedagogikdagen

Seminarium - Didacticum
Didacticums årliga konferens för undervisande personal och andra som är intresserade. Mer information kommer om årets tema.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : På plats eller online
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogikdagen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Pedagogikdagen

Seminarium - Didacticum
Didacticums årliga konferens för undervisande personal och andra som är intresserade. Mer information kommer om årets tema.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : På plats eller online
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogikdagen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-17

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 2.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). The relationship between sustainability and learning, with discussions and examples of classroom activities, learning goals, teacher roles and strategic competencies.
Sista anmälningsdag: 2022-03-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 2.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). The relationship between sustainability and learning, with discussions and examples of classroom activities, learning goals, teacher roles and strategic competencies.
Sista anmälningsdag: 2022-03-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-22

Utbildning: Designa kurser för meningsfullt lärande online

Seminarium - Didacticum
Denna utbildning syftar till att förbereda lärare för att utforma undervisning online där studenter aktivt och gemensamt arbetar mot lärandemålen. Tre utbildningsdagar i mars och april.
Sista anmälningsdag: 2022-03-01
Kl 13:00 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Designa-kurser-f%C3%B6r-meningsfullt-l%C3%A4rande-online.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Designa kurser för meningsfullt lärande online

Seminarium - Didacticum
Denna utbildning syftar till att förbereda lärare för att utforma undervisning online där studenter aktivt och gemensamt arbetar mot lärandemålen. Tre utbildningsdagar i mars och april.
Sista anmälningsdag: 2022-03-01
Kl 13:00 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Designa-kurser-f%C3%B6r-meningsfullt-l%C3%A4rande-online.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-06

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-03-16
Kl 09:00 - 11:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-03-16
Kl 09:00 - 11:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-07

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-03-07
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Handledning-av-forskarstudenter.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-03-07
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Handledning-av-forskarstudenter.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-20

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2022-03-10
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/PBL.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2022-03-10
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/PBL.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-28

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 3.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Instruments, assessment strategies and change management for integrating sustainability in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 3.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Instruments, assessment strategies and change management for integrating sustainability in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-05

Workshop steg 2: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den andra workshopen vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Workshop steg 2: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den andra workshopen vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-19

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 4.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Emotions, values and the role of identities in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-05-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 4.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Emotions, values and the role of identities in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-05-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19