Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-05-23

Disputation Katarina Niward

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Katarina Niward försvarar sin avhandling "Towards Individualised Treatment of Tuberculosis" Opponent: Prof. Åse B Andersen, Syddansk Universitet i Odense. Handledare: Docent Thomas Schön, Länssjukhuset i Kalmar
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Universitetssjukhuset, ingång 7
För mer information kontakta Thomas Schön, e-post Thomas.schon@ltkalmar.se, telefon 070-2017560.

2019-05-24

Disputation Louise Möller

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Möller försvarar sin avhandling "Health, obstetric outcomes and reproduction in women with primary fear of childbirth or vulvar pain". Opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Oslo universitet, Oslo, Norge.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se.

Disputation Lovisa Tobieson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lovisa Tobieson försvarar sin avhandling "Clinical aspects of surgically treated spontaneous intracerebral hemorrhage". Opponent: Professor Mikael Svensson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Nils Marklund, e-post nils.marklund@liu.se.

2019-05-27

MIIC SAP Seminar

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"The Vagus nerve as an controller of inflammation - visit to Kevin Tracey´s lab" Marie Hagbom (Lennart Svenssons grupp) "Intestinal organoids - a visit to Baylor College of medicine in Houston, USA" Lina Tingö (Maria Jenmalms grupp)
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Salix, ing. 78, plan 11, Campus US
För mer information se https://liu.se/artikel/forskargrupper-vid-miic, kontakta Celia Escudero Hernández, e-post celia.escudero-hernandez.

Vetenskaplig illustration - workshop våren 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!
Sista anmälningsdag: 2019-05-24
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Äpplet, hus 511-001 plan 12, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/vetenskaplig-illustration-workshop?editcid=1.754330&l=sv&editblock=multitypebody%5B0%5D%2FtextEditor&editnewcid=1.754330.1553097235&editcancel=1, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-05-28

Halvtidsseminarium - Ida Eriksson

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Lysosomal membrane stability - regulation and function in cell death
Kl 10:00
Plats: Björken plan 10
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla or Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson and Claudio Mirabello, e-post malin.larsson@liu.se .

Grants Office in your Coffee Room

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office kommer till MedFak och Region Östergötland - redo att besvara dina frågor om forskningsfinansiering! Ta med dina idéer eller öppna frågor. Tiden är vald för att i möjligaste mån ge kliniskt verksamma möjlighet att kunna delta.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Fikarummet kirurg/urolog/käkkorriodoren, plan 14, Hiss B, US
För mer information se http://www.liu.se/go, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se.

2019-05-29

Halvtidsseminarium - Elahe Mirrasekhian

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Molecular mechanisms behind termoregulation
Kl 10:15
Plats: Kotten, Hus 463
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

Antagningsseminarium - Kristina Spetz

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Supplementation of vitamins and minerals after bariatric surgery - aspects on adherence and deficiencies
Kl 13:00 - 13:45
Plats: Konferensrummet plan 1, Sandbäcksgatan 7
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

Antagningsseminarium - Linda Sillén

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bariatric Surgery - when the result is not as expected
Kl 14:00 - 14:45
Plats: Konferensrummet plan 1, Sandbäcksgatan 7
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

Antagningsseminarium - Jonas Hultberg

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Primary immunodeficiencies (in south east of Sweden): Immunological characterization on relation to clinical outcome
Kl 15:00 - 15:45
Plats: Konferensrummet plan 1, Sandbäcksgatan 7
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

Antagningsseminarium - Tiago Bonde Miranda

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prognostic factors, state transition, and health economic aspects on prostate cancer
Kl 16:00 - 16:45
Plats: Konferensrummet plan 1, Sandbäcksgatan 7
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

2019-06-03

Halvtidsseminarium - Sherif Elawa

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Microvascular changes to radiation therapy in breast cancer patients
Kl 10:30
Plats: Lokal: Yxningen
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

2019-06-04

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla or Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson and Claudio Mirabello, e-post malin.larsson@liu.se .

2019-06-05

Disputation Olga Bednarska

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Olga Bednarska försvarar sin avhandling "Peripheral and central mechanisms in Irritable Bowel Syndrome: In search of links". Opponent: Professor Asbjørn Mohr Drewes, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information kontakta Susanna Walter, e-post Susanna.Walter@liu.se.

Disputation Benjamin Grossmann

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Benjamin Grossman försvarar sin avhandling med titeln "Procedural sedation Aspects on methods, safety and effectiveness". Opponent är docent Elisabeth Ericsson, Örebro universitet
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ing 65, plan 9
För mer information kontakta Docent Lena Nilsson, e-post lena.nilsson@regionostergotland.se, telefon 0730-38 95 70.

2019-06-07

Disputation - Daniel Axelsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Daniel Axelssonförsvarar sin avhandling "Postpartum infections; prevalence, associated obstetric factors and the role of vitamin D". Opponent: Professor Anna-Karin Wikström, Akademiska sjukhuset, Uppsala Handledare: Professor Marie Blomberg, LIU
Kl 09:00
Plats: Originalet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se, telefon 010-1034957.

2019-06-11

Bioinformatik drop-in med NBIS

Övrigt - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Välkomna till bioinformatik drop-in på Campus Valla. Hit kan man komma för att diskutera bioinformatikproblem med experter från National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS). Vi erbjuder expertis inom bland annat genetik, genomik, statistik, och maskininlärning tillämpat på olika typer av biologiska dataset. Om du inte har möjlighet att komma till Campus Valla, är du välkommen att kontakta oss så kan vi ha mötet över Skype. Hoppas att vi ses!
Kl 11:00 - 12:00
Plats: Rum 2B:586, B-huset, Campus Valla or Skype
För mer information se http://nbis.se, kontakta Malin Larsson and Claudio Mirabello, e-post malin.larsson@liu.se .

Halvtidsseminarium - Maria Moloney

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ulnar fractures and ligament injuries of the wrist
Kl 13:00
Plats: Konferensrummet på Ortopedmottagningen, plan 9
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

2019-06-12

Lisam inspiration – Utveckla ditt kursrum

Övrigt - Linköpings universitet
Lisam brukar ibland kallas för LiUs femte campus. Precis som våra fysiska campus så är Lisam en mötesplats med rum för en mängd olika aktiviteter. Studenterna kan via Lisam ta del av information och aktiveras med hjälp av inspelade föreläsningar, diskussionsforum, test, inlämningar och mycket mer. I den här workshopen ger vi tips och idéer riktade till dig som vill utveckla ditt kursrum till ett kraftfullt pedagogiskt verktyg. Förbered dig inför workshopen genom att fundera på vad du skulle vilja utveckla i din kurs. Det kommer att ges utrymme för frågor och diskussion. Workshopen är kostnadsfri. Max 12 deltagare/tillfälle.
Sista anmälningsdag: 2019-06-10
Kl 10:00
Plats: Kombisalen Didacticum, Hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/lisam-inspiration-utveckla-ditt-kursrum?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 6655.

2019-06-14

Halvtidsseminarium - Martin Holmbom

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Epidemiology of bloodstream infections (BSI) and risk factors for 30-day mortality with BSI
Kl 14:00
Plats: Roxen, plan 14
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 013-28 11 44.

2019-10-08

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Konferens - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande. Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan. Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet. Alla lärare och studenter är välkomna!
Plats: Hasselquist och Belladonna, Campus US, Hus 511-001, ingång 76
För mer information se https://liu.se/artikel/pedagogiska-utvecklingsprojekt-medfak, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19