Göm menyn

Händelser närmaste veckan

2018-02-26

Second Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2018-02-26 -- 2018-02-27 Syftet med mötet är att samla doktorander och postdocs i matematik som stöds av Sida och ISP för att bygga nätverk, dela erfarenheter och visioner, och lära sig om varandras forskning.
Plats: Sida, Stockholm
För mer information se https://liu.se/en/article/network-meeting-sida-isp-2018, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2018-02-27

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Albin Göransson presenterar sin magisteruppsats med titeln "Stability and accuracy for difference methods using asynchronous processors". Opponent är Carl Sundelius.
Kl 10:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

2018-02-28

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Rebekah Jones, University of Cincinnati, USA. Titel: Dimension distortion of sets of finite perimeter under a quasisymmetric map in a metric space.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Seminarium i Beräkningsmatematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Jens Berg, Matematiska institutionen, Uppsala universitet. Titel: Neural networks and partial differential equations.
Kl 13:15
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-berakningsmatematik?l=sv, kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

2018-03-01

Docentföreläsning i Matematik

Föreläsning - Matematiska institutionen
Fil dr Carl Johan Casselgren, MAI, håller en docentföreläsning över ämnet "Restricted extension of sparse partial edge colorings of graphs"
Kl 13:15
Plats: U10, Hus C
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014