Göm menyn

Händelser närmaste veckan

2017-08-23

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Petros Petrosyan, Yerevan State University, Armenien. Titel: Number of palettes in edge-colorings of graphs.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-08-24

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Serge Gratton, ENSEEIHT-IRIT, Toulouse, Frankrike. Titel: Truncated primal-dual iterative methods for large-scale nonlinear least squares.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Björn Morén, MAI, Linköpings universitet. Titel: Preventing Hot Spots in High Dose-Rate Brachytherapy.
Kl 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014