Göm menyn

Händelser närmaste veckan

2017-03-01

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Milagros Izquierdo, MAI, Linköpings universitet. Titel: On the Connectivity of Branch Loci of Spaces of Curves.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014