Göm menyn

Händelser närmaste veckan

2017-12-12

Disputation inom beräkningsmatematik: Viktor Linders

Disputation - Matematiska institutionen
Viktor Linders, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Error analysis for summation-by-parts formulations: dispersion, transmission and accuracy". Opponent är Mark Huitt Carpenter, doktor, NASA Langley Research Center, VA, USA.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace (fd. Visionen), B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-143059, kontakta Viktor Linders, e-post viktor.linders@liu.se.

Seminarium i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Astrid Hilbert, Linnéuniversitetet. Titel: Asymptotic Behaviour in Time of a Singular Stochastic Newton Equation.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2017-12-13

Docentföreläsning i Beräkningsmatematik

Föreläsning - Matematiska institutionen
Fil dr Fredrik Berntsson, MAI, håller en docentföreläsning över ämnet "Inversa problem, Regularisering och Tillämpningar
Kl 13:15
Plats: S41, Hus C
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2017-12-14

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Andreas Westerlund, Jeppesen Systems AB, Göteborg. Titel: Column generation for airline crew rostering: practical considerations in a production system.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2017-12-15

Presentation av kandidatarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Presentation av examensarbete på kandidatnivå (G2-nivå) i Matematik och Tillämpad Matematik. Mari Ahlquist: On Knots and DNA. Handledare: Milagros Izquierdo. Examinator: Göran Bergqvist.
Kl 10:15 - 11:30
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information kontakta Göran Bergqvist, e-post gober@mai.liu.se.

2017-12-16

The 4th International Conference on Optimization Methods and Software

Konferens - Matematiska institutionen
2017-12-16 -- 2017-12-20 The conference is organized in relation to the 25th anniversary of the journal Optimization Methods and Software (OMS) observed in 2017. Optimization and inverse problems are the main topics.
Plats: University of Havana, Kuba
För mer information se http://wias-berlin.de/workshops/oms2017/index.html, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014