Göm menyn

Händelser närmaste året

2020-02-28

Disputation Mia Persson - Biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mia Persson försvarar sin avhandling "Pawsitive selection: Genetics of dog-human communication". Opponent är professor Adam Miklosi, Eötvös Loránd University, Budapest. Välkomna!
Kl 09:15
Plats: Planck, ing. 57, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Per Jensen, e-post per.jensen@liu.se, telefon 013-281298.

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Saghi Hajisharif försvarar sin avhandling med titeln ”Computational Photography: High Dynamic Range and Light Fields”. Opponent: Senior Researcher Karol Myszkowski, Max-Planck-Institut für Informatik, Germany. Handledare: Professor Jonas Unger.
Kl 09:15
Plats: Domen, Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, LiU Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Mina Shiran Chaharsoughi försvarar sin avhandling med titeln ”Hybrid Plasmonics for Energy Harvesting and Sensing of Radiation and Heat”. Opponent: Professor Eunkyoung Kim, Yonsei University, Korea. Handledare: Magnus Jonsson.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Kattis Nordlund, e-post kattis.nordlund@liu.se, telefon 011-36 31 13.

Maskinteknik inriktning Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Prabhat Pant, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Residual Stress Distributions in Additively Manufactured Parts-effect of Build Orientation". Informell opponent: Tekn Dr Jonathan Almer, X-ray Science Division Argonne National Laboratory, Argonne, USA. Betygsförrättare: Tekn Dr Fredrik Eriksson, LiU/IFM/Tunnfilmsfysik. Handledare: Professor Ru Lin Peng/IEI/Konstruktionsmaterial.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Kristin Wagrell

Disputation - Institutionen för kultur och samhälle
Kristin Wagrell, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust Survivor in Swedish Public Discourse, 1943-2000. Opponent: Senior research fellow Zoe Waxman, Centre for Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford, UK.
Kl 13:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-q-tema-kultur-och-samhalle, kontakta Sofie Gustafsson, e-post sofie.gustafsson@liu.se, telefon 013-281521.

2020-03-02

Att vara en del av en internationell lärmiljö - utmaningar för studenter och lärare, del 1

Seminarium - Linköpings universitet
Som lärare möter man det internationella klassrummet i flera olika skepnader; på internationella masterprogram med en blandning av svenska studenter och studenter från hela världen, varav en del betalande och andra inte; på enstaka kurser som är avsedda för bara utbytesstudenter; och/eller på kurser med en blandning av programstudenter och utbytesstudenter. Att undervisa i, eller som student vara en del av, en internationell lärmiljö innebär utmaningar och möjligheter av olika slag. Detta första seminarium sätter fokus på de utmaningar som studenter och lärare kan uppleva i en internationell lärmiljö. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-05

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 6/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 08:30 - 11:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Seminarium i optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Mikael Rönnqvist, Université Laval, Québec, Kanada. Titel: Optimization of primary extraction routes using the decision support system BestWay.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-optimeringslara, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mark Alexander Conley från Stockholms Handelshögskola ger ett seminarium med titeln: The motivation of mission statements: How regulatory mode influences workplace discrimination. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Green Room Seminars

Seminarium - Tema Miljöförändring
Breaking carbon lock-ins, literature seminar (part of CSPR research session at 13-14)
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Faros
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

FORSKARMÖTE -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Linköpings universitet
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskarmöte”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. • 5 mars kl.15.00-16.00 i Norrköping, Jönköping & Kalmar • 2 april kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Norrköping, Jönköping & Kalmar (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.772184/InbjudanForskarmtetvt20.pdf, kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se.

2020-03-06

Disputation - Anna Zimdahl Kahlin

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Zimdahl Kahlin försvarar sin doktorsavhandling "Pharmacogenetic studies of thiopurine methyltransferase genotype-phenotype concordance and effect of methotrexate on thiopurine metabolism". Opponent: Docent Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen, Campus US, Norra Entrén
För mer information kontakta Malin Lindqvist Appell, e-post Malin.Lindqvist.Appell@liu.se.

VR Grant Writing Seminar

Seminarium - Linköpings universitet
I vår arrangerar Grants Office seminarier med tips och råd för alla forskare som ska söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Seminariet leds av forskningskoordinatorerna Agneta Jansson och Josefin Fernius, och på plats finns även vår ekonom Kirstin Kahl samt Tove Kvarnström som är huvudansvarig för ansökningssystemet Prisma vid LiU. Liknande seminarium hålls 7/2 & 5/3.
Sista anmälningsdag: 2020-03-03
Kl 10:00 - 12:30
Plats: K21, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se https://insidan.liu.se/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.771676/VRGrantWritingSeminars2020.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013-281975.

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Maria Seitanidou försvarar sin avhandling med titeln ”Overcoming limitations of iontronic delivery devices”. Opponent: Professor Christopher Bettinger, Carnegie Mellon University. Handledare: Daniel Simon.
Kl 10:15
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Lesley Bornhöft, e-post lesley.g.bornhoft@liu.se, telefon 011-36 32 54.

2020-03-09

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Juha Lerhbäck, University of Jyväskylä, Finland. Titel: Quasiadditivity properties of variational capacity and Hardy-Sobolev inequalities.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2020-03-10

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Linköpings universitet
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2) Utbildningen är på svenska och är avgiftsfri. Den är uppdelad på två dagar. Du måste inte delta vid båda dagarna. Du får ett intyg som är anpassat efter det du deltagit på. Om du väljer att enbart gå dag två, så är det bra om du har deltagit vid dag 1 vid ett tidigare tillfälle, för att kunna tillgodogöra dig dag 2 så bra som möjligt.
Sista anmälningsdag: 2020-01-15
Kl 08:45 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/examinatorsutbildning?l=sv, kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se.

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-11

Det fysiska mötets kraft och digitalisering av campus

Seminarium - Linköpings universitet
Linköpings universitet och Akademiska Hus arrangerar tillsammans ett lunchseminarium med fokus på det fysiska mötets kraft och digitalisering av campus. Vegetarisk lunch serveras. Anmälan senast 6 mars 2020.
Sista anmälningsdag: 2020-03-06
Kl 12:00 - 16:00
Plats: Campus Valla, A-huset, Sal S41
För mer information se https://www.akademiskahus.se/aktuellt/event/2020/kvartal-1/det-fysiska-motets-kraft-och-digitalisering-av-campus/, kontakta Liv Öberg, Akademiska Hus, e-post liv.oberg@akademiskahus.se, telefon 070 390 7505.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Paulo Aschieri, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Alessandria, Italien. Titel: Noncommutative Geometry: from Physics to Mathematics.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Seminarium: Extrinsic Rewards and Crowding-Out of Prosocial Behaviour

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Mikael Knutsson, Research Fellow, Norwegian University of Science and Technology.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: 2C841, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

Magnus Berggren: Organisk bioelektronik – den uppkopplade naturen

Föreläsning - Linköpings universitet
Genom att bygga organisk bioelektronik kan vi koppla samman nervsystemet, plantor och däggdjurens funktioner med traditionell kommunikationsteknologi med förhoppning om att skapa nya teknologier och möjligheter för framtidens samhälle och sjukvård. Magnus Berggren är professor och föreståndare för Laboratoriet för Organisk Elektronik på LiU. Han är också ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Föreläsningen är öppen men anmälan krävs.
Kl 18:00
Plats: Sal C1, C-huset, Campus Valla
För mer information se https://www.kva.se/sv/kalendarium/magnus-berggren-organisk-bioelektronik-den-uppkopplade-naturen, kontakta Peter Brandén, Kung. Vetenskapsakademien, e-post peter.branden@kva.se, telefon 46 8 673 95 25 .

2020-03-12

The 3rd Symposium on Emerging Topics in Financial Economics at LiU

Konferens - Avdelningen för nationalekonomi
2020-03-12 -- 2020-03-13 Konferenskoordinator: Gazi Salah Uddin
Plats: ACAS och TE-huset 2C:841, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/employee/gazud96, kontakta Gazi Salah Uddin, e-post gazi.salah.uddin@liu.se, telefon 013-28 22 01.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Chris Fowler från Penn State University ger ett seminarium med titeln: Who are the people in my neighborhood? Race, scale, and the search for contextual effects. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Chris Fowler från Penn State University ger ett seminarium med titeln: Who are the people in my neighborhood? Race, scale, and the search for contextual effects. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-03-13

Disputation - Johan Israelsson

Disputation - Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Johan Israelsson försvarar sin doktorsavhandling "Health-related quality of life after cardiac arrest". Opponent: Professor Hans Morten Lossisu, Stavanger, Norge.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Hasselquistsalen, ingång 76, plan 9
För mer information kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013282258.

2020-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet. Årets tema är "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: K1 i Norrköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

Welcome Fair for International Staff

Övrigt - Linköpings universitet
Den 17 mars hålls en introduktionsdag för nya internationella medarbetare, med efterföljande mässa, där man kan träffa diverse aktörer från LiU och det omgivande samhället. Under mässan bjuds även på en lättare lunch. Om du är intresserad av att delta, vänligen registrera dig senast 10 mars: https://insidan.liu.se/HR-Personal/for_foreign_employees/introduction-program?l=en
Sista anmälningsdag: 2020-03-10
Kl 10:00 - 14:00
Plats: C1 + Colosseum, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se https://insidan.liu.se/HR-Personal/for_foreign_employees/introduction-program?l=en, kontakta International Staff Support, e-post internationalstaffsupport@liu.se, telefon 013-282697.

2020-03-18

Pedagogikdagarna

Konferens - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet. Årets tema är "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: C4 på Valla i Linköping
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

2020-03-19

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mathew Creighton från University College Dublin ger ett seminarium med titeln: The role of education in anti-immigrant sentiment: Experimental and observational approaches. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-03-20

Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control

Disputation - Linköpings universitet
Title: Time of Flight Estimation for Radio Network Positioning Respondent: Kamiar Radnosrati Opponent: Prof. Simon Godsill, University of Cambridge Committee: Prof. Håkan Hjalmarsson KTH, Prof. Mikael Sternad UU, Associate Prof. Martin Singull LiU Supervisor: Prof. Fredrik Gustafsson Co-supervisors: Associate Prof. Gustaf Hendeby, Associate Prof. Fredrik Gunnarsson, Dr.-Ing. Carsten Fritsche
Kl 10:15
Plats: Ada Lovelace, B-building, Campus Valla
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se, telefon 013-284725.

2020-03-24

Licentiatseminarium Klervie Toczé

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Klervie Toczé, RTSLAB/SAS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Latency-aware Resource Management at the Edge". Huvudhandledare: Professor Simin Nadjm-Tehrani. Opponent: Adj prof Johan Eker, Lunds universitet
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-163388, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-734-607510.

2020-03-26

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sabino Kornrich från New York University Abu Dhabi ger ett seminarium med titeln: Conditionality and consensus on norms about marriage in the United States: A nationally stratified factorial survey experiment. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Tunnfilmsfysik - Quanzheng Tao

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Quanzheng Tao, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Characterization of Two- and Three-Dimensional Nanolaminated Carbides. Handledare: Prof. Johanna Rosén. Opponent: Prof Amit Keren, Teknion University, Physics Department
Kl 13:15
Plats: Planck- Fysikhuset
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon 013-28 57 93.

2020-03-27

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-03-29

Seminarium: Per-Ola Maneschiöld, Assistant Professor of Business, Karlstad University

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Kl 13:15
Plats: 3C817, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

2020-03-31

Samarbeta mera i Teams – tips-tisdag med IT-utbildarna

Internt - Linköpings universitet
Genomgång av funktioner och nyheter som förenklar samarbeten i Teams. Vi visar privata kanaler, möten och andra nyheter som kan vara bra att känna till. Anslut online i Zoom!
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Online, i videoverktyget Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/it/it-utbildningar/tips-tisdag?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Ewa Braf, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-04-02

Disputation Biomolekylär och organisk elektronik , IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Qingzhen Bian försvarar sin doktorsavhandling ”Excited states and charge carriers in organic materials and devices”. Opponent är Professor Guglielmo Lanzani, Politecnico di Milano, Italien.
Kl 10:15
Plats: Nobel (BL32), B-huset, ing 23, Campus Valla
För mer information kontakta Olle Inganäs, e-post olle.inganas@liu.se, telefon 013-28 12 31.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Beate Volker från University of Amsterdam ger ett seminarium med titeln: Lost letters and imagined social structures. New directions of research on networks and social capital in the era of big data. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

FORSKARMÖTE -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Linköpings universitet
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskarmöte”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. • 5 mars kl.15.00-16.00 i Norrköping, Jönköping & Kalmar • 2 april kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Linköping (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.772184/InbjudanForskarmtetvt20.pdf, kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se.

2020-04-03

Disputation inom Industriell ekonomi: Eloïse Germain

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Eloïse Germain, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Doctoral education in the entrepreneurial university: enhanced employability?" Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Peter van der Sijde, professor, VU University.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: A-huset, A2
För mer information kontakta Eloïse Germain, e-post eloise.germain@liu.se .

Disputation Promporn Wangwacharakul - Kvalitetsutveckling

Disputation - Linköpings universitet
Promporn Wangwacharakul försvarar sin avhandling "Managing Quality in Cross-cultural Settings". Opponent är professor Anders Fundin, Mälardalens högskolan. Välkomna!
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se, kontakta Promporn Wangwacharakul, e-post promporn.wangwacharakul@liu.se, telefon 0700895102.

Licentiatseminarium i industriell ekonomi: Martin Mileros

Seminarium - Linköpings universitet
Martin Mileros, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Mind your own business - Understanding and characterizing value created by consumers in a digital economy. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joakim Björkdahl, docent, Chalmers tekniska högskola.
Kl 14:15 - 16:00
Plats: A-huset, ACAS
För mer information kontakta Martin Mileros, e-post martin.mileros@liu.se.

2020-04-06

Teoretisk fysik - Carina Marcus

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Carina Marcus försvarar sin doktorsavhandling "Sensor and Signature Modeling for Aircraft Concept Development". Opponent är Kelly Griendling, Georgia Institute of Technology.
Kl 09:15
Plats: rum Nobel LB32, B-huset, Campus Vall
För mer information kontakta Peter Münger, e-post peter.munger@liu.se, telefon 013-281000.

2020-04-16

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Andreas Flache från University of Groningen ger ett seminarium med titeln: Social mechanisms linking segregation and polarization: Insights from computer simulation studies and empirical research. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-04-17

Disputation Johan Zötterman

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Johan Zötterman försvarar sin doktorsavhandling "Laser Speckle Contrast Imaging in Reconstructive Surgery". Opponent: Adj. Professor Henry Svensson, Lund universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, Hus 421, Campus US
För mer information kontakta Simon Farnebo, e-post simon.farnebo@liu.se.

Materialvetenskap

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Rania Elhadi Adam försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of some nanostructured materials for visible light-driven photo processes”. Opponent: Martin Nikolas, Universite De Franche Comte. Handledare: Omer Nour.
Kl 10:15
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se, telefon 011-36 33 36.

2020-04-22

Seminarium: Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi, Linköpings universitet

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Kl 12:15
Plats: 319:230, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

2020-04-23

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Stoyan V. Sgourev från ESSEC Business School ger ett seminarium med titeln: Burning the bridges: Authenticity, innovation and transgression in Norwegian black metal. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Macrofinancial Linkages in the EU countries: Evidence from Quantile Local Projections

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Mikhail Stolbov, Assistant Professor of Economics, Moscow State Institute of International Relations.
Kl 14:15 - 15:00
Plats: 2C841, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

Seminarium: What Predicts the Legal Status of Cryptocurrencies?

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Maria Shchepeleva, Assistant Professor of Economics, Higher School of Economics, Moscow.
Kl 15:00
Plats: 2C841, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

2020-04-24

Teoretisk fysik - Johan Jönsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Johan Jönsson försvarar sin doktorsavhandling "Electronic transitions and correlaction effects: From pure elements to complex materials". Opponent är prof. Sergei Dudarev, Culham Science Center, UK.
Kl 10:15
Plats: sal Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se, telefon 013-285650.

Disputation inom Logistik

Disputation - Linköpings universitet
Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Henrik Johansson vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling "Customer benefits in city logistics: Towards viable urban consolidation centres". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Dan Andersson, Docent, Chalmers. Välkomna
Kl 10:15 - 12:00
Plats: ACAS
För mer information kontakta Henrik Johansson, e-post henrik.b.johansson@liu.se.

2020-04-28

Skapa film till undervisning – tips-tisdag med IT-utbildarna

Internt - Linköpings universitet
Att skapa film behöver inte vara ett stort projekt. Det kan vara en skärminspelning, en PowerPoint-presentation med berättarröst eller en film du spelat in med mobilkameran. Vi visar dig vilken utrustning du behöver och vilka program du kan använda för inspelning och redigering. Anslut online i Zoom!
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Online, i videoverktyget Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/it/it-utbildningar/tips-tisdag?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

Forskningsseminarium, Statsvetenskap: om auktoritet och aktörsskap när museiföremål digitaliseras

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Dr Bodil Axelsson, biträdande professor vid IKOS, berättar om ett forskningsprojekt kring digitalisering av museiföremål och hur de med hjälp av sociala medier blir del av opinionsbildning kring nationalism, jämlikhet och sexualitet.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Valla, hus A, rum 3C:817
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

2020-04-30

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Isidro Maya Jariego från Sevilla University ger ett seminarium med titeln: Place, time and contexts in the structure of personal networks of immigrants and other people in transition. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-05-07

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jose Luis Molina från Autonomous University of Barcelona ger ett seminarium med titeln: Do transnational fields matter? A critical account. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-05-13

ISAR Seminar with Annika T Larsson

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research
Disability studies, gerontology – and the third age
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta George Pavlidis, e-post george.pavlidis@liu.se, telefon 011-36 31 45.

2020-05-14

Att möta studenter med funktionsvariationer

Internt - Linköpings universitet
Universitetsstudier kräver ett fungerande akademiskt språk framförallt skriftligt och många studenter behöver extra stöd för att utveckla sitt språk vilket ställer krav på undervisningssituationen. Det är inte bara studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter som har utmaningar i sitt lärande, men det är en grupp som ökar. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv#Et, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Wojtek Przepiorka från Utrecht University ger ett seminarium med titeln: Testing sociological theories with online market data. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-05-19

Forskningsseminarium, Statsvetenskap: om EU-medlemskapet och den lokala demokratin

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hur har det svenska EU-medlemskapet påverkat det kommunala handlingsutrymmet? Vi diskuterar de svenska kommunerna i relation till EU utifrån en särskild utgåva av Statsvetenskaplig tidskrift 2018. Anmäl dig till seminariet för att få ut numret via mejl.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Valla, hus A, rum 3C:817
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

2020-05-20

Seminarium: Finance and SCM – Coordination of Supply Chains through Application of Option Contracts

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Katarina Eriksson, Assistant Professor, Linköping University.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: 2C841, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/article/nek-kalendarium, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

2020-05-26

Bli en bättre Excel-användare – tips-tisdag med IT-utbildarna

Internt - Linköpings universitet
Kan du redan allt i Excel? Inte? Var då med på denna genomgång av tips på funktioner i Excel som du kan ha nytta av oavsett om du är nybörjare eller erfaren användare. Anslut online med Zoom!
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Online, i videoverktyget Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/it/it-utbildningar/tips-tisdag?l=sv, kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se.

2020-05-27

Seminarium: Axel Hedström, doktorand i nationalekonomi, Linköpings universitet

Seminarium - Avdelningen för nationalekonomi
Kl 12:15
Plats: 319:230, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/en/employee/axehe47, kontakta Ali Ahmed, e-post ali.ahmed@liu.se, telefon 013-28 14 95.

2020-06-05

DISPUTATION - Joel Löw

Disputation - Tema Barn
Doktorand Joel Löw försvarar sin avhandling med titeln "" Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 0702886754.

2020-06-08

TREDJE NATIONELLA KONFERENSEN OM BARNAVÅRDSFORSKNING

Konferens - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2020-06-08 -- 2020-06-09 Skicka in abstract för presentation senast 15 februari 2020
Plats: Stockholm
För mer information kontakta Agne Vrisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

2020-06-11

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jonas Wallin från Lunds Universitet ger ett seminarium med titeln: Merging correlated independent variables: Clustered variable selection with SLOPE. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2020-08-17

The 5th Network Meeting for Research Groups in Mathematics in Sub-Saharan Africa

Konferens - Matematiska institutionen
2020-08-17 -- 2020-08-19 Theme: Strengthening collaborative and sustainable relevant research in Pure and Applied Mathematics, and Mathematical Statistics. The network meeting is partly sponsored by Sida funded bilateral programmes and the ISP mathematics programme.
Plats: Ngurdoto Mountain Lodge, Arusha, Tanzania
För mer information se https://liu.se/en/article/fifth-network-meeting-sida-isp-2020, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19