Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-08-23

Course: Becoming a teacher in Higher Education Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-08-23 kl 09:00 -- 2021-12-14 kl 16:00 The course is one of the required courses in teaching and course design that are prerequisites for the being employed at Linköping University (LiU). It is primarily aimed at those who have relatively little to moderate teaching experience, however more experienced participants that wish to obtain new perspectives on teaching are also welcome. Registration is required
Sista anmälningsdag: 2021-08-09
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/becoming-a-teacher-in-Higher-Education?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-30

Kurs: Design för lärande (DEL) - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-08-30 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-16
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del? , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-01

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-01 kl 09:00 -- 2021-10-05 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet. A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-08-17
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-10

Course: Course Design and Implementation. Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-10 kl 09:00 -- 2022-01-14 kl 16:00 This is one of the prerequisite courses that are required for employment at LiU as a lecturer. It focuses on developing the skills required to be an effective course coordinator and examiner. We recommend that you complete the course Developments in Teaching and Learning (DAL), its predecessor Learning and Knowledge (LOK), or an equivalent, before registering for this course. Registration is required.
Sista anmälningsdag: 2021-08-23
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/course-design-and-implementation-6-credits-course-at-advanced-level-higher-education?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-13

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-13 kl 09:00 -- 2021-10-15 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-16

Kurs: Det akademiska lärarskapet - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-16 kl 09:00 -- 2022-01-13 kl 16:00 Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-26
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-20

Open Networked Learning (ONL)

Övrigt - Didacticum
2021-09-20 kl 09:00 -- 2021-12-12 kl 16:00 Open Networked Learning (ONL) is an online course for university teachers that is organised in collaboration between several universities, nationally and abroad. The course offers participants opportunities to explore and gain experience from collaborative, open online learning in order to understand the value, possibilities and challenges of using digital tools and creating digital learning environments to support teaching and learning. So if you would you like to: • learn about how to create collaborative and flexible learning environments online • learn about using Problem Based Learning in an open setting • extend your professional networks, meeting colleagues from different universities, disciplines, countries, and cultures • try different digital tools and methods in an online pedagogical context • get updated on research and trends in online learning ...this is the course for you!
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-21

Att börja undervisa

Övrigt - Didacticum
2021-09-21 kl 09:00 -- 2021-10-07 kl 12:00 Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-27

Course: Research Supervision - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-27 kl 09:00 -- 2021-11-01 kl 16:00 The course is intended for persons who have a doctoral degree and participate as main supervisors or co-supervisors in PhD A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-09-06
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/supervision/research-supervision?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-28

Erasmuslansering: Erasmus+ 2021-27 ur ett LiU-, nationellt-, och EU-perspektiv

Internt - Linköpings universitet
Välkommen att delta på det första webbinariet i lanseringen av det nya Erasmus+ programmet. Detta webbinarie kommer fokusera på Erasmus+ 2021-27 ur ett LiU-, nationellt-, och EU-perspektiv. Talare: Jan Ingvar Jönsson, rektor LiU Angela Andersson, undervisningsråd Universitets- och Högskolerådet (UHR) Maria Engelmark, internationaliseringsdirektör LiU Moderator: Caroline Sturesson, enhetschef Internationella enheten, LiU Länk till anmälan (länken till webbinariet skickas till angiven email i anmälningsformuläret).​ Om lanseringen:​ Under hösten kommer en lansering av Erasmus+ programmet genomföras genom en webbinarieserie anordnat av Internationella enheten på LiU. Dessa webbinarier kommer fokusera på de nya möjligheterna inom det nya programmet, med olika talare från både LiU, EU-kommissionen och Universitets- och högskolerådet (UHR).
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Digitalt
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-internationalisering/SitePages/Erasmus+-programmet.aspx , kontakta Karolina Hunter, e-post karolina.hunter@liu.se , telefon 013-281774.

Learning by doing-omställning av undervisning

Seminarium - Linköpings universitet
Nationell plattform för förbättringskunskap bjuder in till webinar - Salonger för lärande. Pandemin tvingade fram en mycket snabb anpassning av undervisningen för studenter inom samtliga vårdprofessioner. Höstens första salong blir en dialog där vi alla delar med oss av våra erfarenheter, såväl positiva som negativa: hur gjorde vi och vad tar vi med oss i framtiden?
Sista anmälningsdag: 2021-09-26
Kl 15:30 - 17:00
Plats : zoom
För mer information se https://www.forbattringskunskap.se/salonger-for-larande/ , kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se , telefon 0734619641.

2021-09-29

Matematiska kollokviet - INSTÄLLT

Seminarium - Matematiska institutionen
Seminariet med Tatiana Tchemisova, University of Aveiro, Portugal, är tyvärr inställt.
För mer information kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se .

2021-09-30

Läsgrupp högskolepedagogisk forskning

Seminarium - Didacticum
Välkommen till nästa träff med Didacticums läsgrupp om högskolepedagogisk forskning. Anmälan krävs.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/lasgrupper?l=sv#forskning , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-01

Teoretisk fysik - Erik Johansson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Erik Johansson försvarar sin doktorsavhandling "Theoretical studies of the coupling between electronic, vibrational, configurational, and structural effects in metal borides". Opponent: Prof. Paul Erhart, Chalmers, Göteborg.
Kl 10:15
Plats : Sal BL32 (Nobel), B-huset, campus Valla och via Zoom (kontakta therese.dannetun@liu.se)
För mer information kontakta Björn Alling, e-post bjorn.alling@liu.se , telefon 013-285604.

2021-10-04

Snart Doktor - Vad biblioteket kan göra för dig

Seminarium - Linköpings universitet
Har du 2-6 månader kvar till din disputation? Vill du veta hur du skaffar ISBN och vad du ska tänka på vid publicering av din avhandling? Delta på webbinariet ”Snart Doktor - Vad biblioteket kan göra för dig”, måndagen den 4 oktober 2021 klockan 11.00-12.00. Mer information och anmälan: https://liu-se.libwizard.com/f/snart-doktor
Kl 11:00 - 12:00
Plats : Online via Zoom
För mer information se https://liu-se.libwizard.com/f/snart-doktor , kontakta Edvin Erdtman, e-post edvin.erdtman@liu.se , telefon 013-28 29 62.

2021-10-05

Course: Supervision of problem-based learning tutorials - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-10-05 kl 09:00 -- 2021-11-08 kl 16:00 This course is primarily intended for You who teach, or in the near future are going to teach, on courses that uses PBL. You are also welcome to take the course if You are interested in getting a clearer picture of what it means to teach according to PBL.
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/pblenglishcourse?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-06

Licentiatseminarium inom Reglerteknik: Hamed Haghshenas

Övrigt - Institutionen för systemteknik
Title: Time-Optimal Cooperative Path Tracking for Multi-Robot Systems Respondent: Hamed Haghshenas Opponent: Prof. Anders Robertsson, Lund University Supervisor: Prof. Anders Hansson Co-supervisors: Adjunct Prof. Mikael Norrlöf
Kl 13:15
Plats : Nobel, BL32
För mer information se http://www.control.isy.liu.se , kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se , telefon 013-284725.

2021-10-07

Disputation - Huotian Zhang, Elektroniska och fotoniska material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Huotian Zhang försvarar sin doktorsavhandling "Loss mechanisms in non-fullerene organic solar cells". Opponent är Jenny Nelson, Imperial College London, UK. Handledare är Feng Gao.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Feng Gao , e-post feng.gao@liu.se .

2021-10-08

Årets alumn 2021

Övrigt - Linköpings universitet
Se Årets alumn-ceremonin live och lyssna på inspirerande föreläsningar med årets alumner Cecilia Bödker Pedersen och Martin Hultman när de får sina utmärkelser.
Kl 12:10 - 13:10
Plats : https://youtu.be/e21AKELUWq4
För mer information se https://liu.se/artikel/arets-alumn , kontakta Fredrik Andersson, e-post alumni@liu.se , telefon 013-28 25 29.

2021-10-12

Examinatorsutbildning

Övrigt - Didacticum
2021-10-12 kl 09:00 -- 2021-10-27 kl 14:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2021-09-19
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Erasmuslansering: Erasmus+ möjligheter för doktorander

Internt - Linköpings universitet
Välkommen att delta på det andra webbinariet i lanseringen av det nya Erasmus+ programmet. Detta webbinarie kommer fokusera på Erasmus+ möjligheter för doktorander. Talare: Lotta Kåvemark, erasmuskoordinator Internationella enheten, LiU Moderator: Caroline Sturesson, enhetschef Internationella enheten, LiU Länk till anmälan (länken till webbinariet skickas till angiven email i anmälningsformuläret).​ Om lanseringen:​ Under hösten kommer en lansering av Erasmus+ programmet genomföras genom en webbinarieserie anordnat av Internationella enheten på LiU. Dessa webbinarier kommer fokusera på de nya möjligheterna inom det nya programmet, med olika talare från både LiU, EU-kommissionen och Universitets- och högskolerådet (UHR).​
Kl 13:15 - 13:40
Plats : Digitalt
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-internationalisering/SitePages/Erasmus+-programmet.aspx , kontakta Karolina Hunter, e-post karolina.hunter@liu.se , telefon 013-281774.

2021-10-14

Infrainformatik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Emmanouil Fountoulakis försvarar sin avhandling med titeln Performance and Optimization Aspects of Time Critical Networking. Opponent: Ness B. Shroff, department of electrical engineering, the Ohio state university, USA. Handledare: Associate Professor Nikolaos Pappas.
Kl 14:00
Plats : TPM51 och online via zoom: https://liu-se.zoom.us/j/65623806873?pwd=bFBnZGdER0w4NWd6Vm5Zb3dvbWZQQT09
För mer information kontakta Carina Enemård, e-post carina.enemard@liu.se , telefon 011-36 30 67.

2021-10-18

CBL Utbildning

Seminarium - Didacticum
2021-10-18 kl 13:00 -- 2021-10-19 kl 12:00 Du som är är intresserad av Challenge-based learning - Utmaningsdrivet lärande (CBL) är välkommen att delta i vår utbildning. Använder du redan CBL i din undervisning och vill lära dig mer? Eller är du nyfiken på om utmaningsdrivet lärandekan vara något för dig? Funderar du på hur du skulle kunna ge dina studenter en verklighetsbaserad utmaning och en erfarenhet av kollaborativt och interdisciplinärt lärande? Då är denna utbildning i utmaningsdrivet lärande något för dig!
Sista anmälningsdag: 2021-10-12
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/cbl?l=sv&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-19

11:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2021-10-19 kl 13:00 -- 2021-10-21 kl 16:00 Prioriteringscentrum i samverkan med Västra Götalandsregionen anordnar den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen. Ämne: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Digital
För mer information se https://www.vgregion.se/ov/konferens--och-bokningscentrum/prioriteringskonferens-2021/ , kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se .

2021-10-20

Högre seminarium - TekNaD/PAN

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karolina Fredriksson (Skolforskningsinstitutet): Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – en systematisk översikt om undervisning i förskolan Seminariet kommer beröra en forskningsöversikt som hon ansvarat för. Se länk för mer information: https://skolforskningsportalen.se/inspiration/fragor-och-svar/undersoka-utforska-och-lara-naturvetenskap-undervisning-i-forskolan-4/
Kl 13:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-10-21

Disputation -Chaoyang Kuang, Elektroniska och fotoniska material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Chaoyang Kuang försvarar sin doktorsavhandling "Interface-Assisted Perovskite Modulations for High-Performance Light-Emitting Diodes”. Opponent är Mingjian Yuan, Nankai University, Kina. Handledare är Feng Gao.
Kl 09:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Feng Gao, e-post feng.gao@liu.se .

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 2

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-10-17
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-10-22

Disputation -Joni Kilpijärvi, Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joni Kilpijärvi försvarar sin doktorsavhandling "Non-invasive sensors for human monitoring in vivo and ex vivo” Opponent är Karol Malecha, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Polen. Handledare är Jari Juuti, University of Oulu, Finland. Kajsa Uvdal & Anita Lloyd Spetz från LiU, Sverige
Kl 10:00
Plats : Online via Zoom och live sändning i Planck/ Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Kajsa Uvdal, Anita Lloyd Spetz , e-post kajsa.uvdal@liu.se, anita.lloyd.spetz@liu.se .

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Dennis Cherian försvarar sin avhandling med titeln Iontronic devices for precision delivery and seperation of ions. Opponent: Associate Professor Alon Gordodetsky, University of California. Handledare: Daniel Simon. För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för zoomlänk.
Kl 14:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-10-26

Erasmuslansering: Erasmus+ Blended Intensive Programmes

Internt - Linköpings universitet
Välkommen att delta på det tredje webbinariet i lanseringen av det nya Erasmus+ programmet. Detta webbinarie kommer fokusera på Erasmus+ Blended Intensive Programmes. Talare: Ulrika Åstrand, erasmusansvarig Internationella enheten, LiU Moderator: Caroline Sturesson, enhetschef Internationella enheten, LiU Länk till anmälan (länken till webbinariet skickas till angiven email i anmälningsformuläret).​ Om lanseringen:​ Under hösten kommer en lansering av Erasmus+ programmet genomföras genom en webbinarieserie anordnat av Internationella enheten på LiU. Dessa webbinarier kommer fokusera på de nya möjligheterna inom det nya programmet, med olika talare från både LiU, EU-kommissionen och Universitets- och högskolerådet (UHR).​
Kl 13:15 - 13:40
Plats : Digitalt
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-internationalisering/SitePages/Erasmus+-programmet.aspx , kontakta Karolina Hunter, e-post karolina.hunter@liu.se , telefon 013-281774.

2021-10-27

Högre seminarium - TekNaD

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Katrin Sebastian med kollegor (Universität Bremen): Seminariet kommer beröra lärarutbildningen med fokus på teknikutbildning för lärarstudenter samt närundervisning vs. distans
Kl 10:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-10-28

Disputation Marie Hindorf

Disputation - Linköpings universitet
Marie Hindorf försvarar sin doktorsavhandling "Swedish naval forces´workload and demands when participating in naval training and operations". Opponent, docent Per-Olof Michel, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Belladonna, men på grund av rådande omständigheter sänds den digitalt via YouTube för allmänheten. För mer information kontakta Oliver Gimm, e-post oliver.gimm@liu.se
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US och via Zoom
För mer information kontakta Oliver Gimm, e-post oliver.gimm@liu.se .

2021-10-29

Disputation - Marta Vergara Valgañon

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Marta Vergara Valgañon på avdelningen för diagnostik och specialistmedicin disputerar med sin avhandling "Impact of different interventions on cardiovascular risk factors". Opponent är professor Anna Krook, Karolinska institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats : Belladonna, hus 511 (Växthuset) samt via Zoom. För mer information kontakta Malin Sundberg.
För mer information kontakta Malin Sundberg, e-post malin.sundberg@liu.se .

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Institutionen för tema
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 12 november -21
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-03

Webbinarium, gästföreläsare: Om bildning och hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Begreppen i sig är inte självklara, inte heller vilken relation de har till varandra, eller vilken roll ett universitet kan ha i förhållande till dem. Det finns dock en potential i att föra samman bildning och hållbar utveckling. Den 3/11 ges webbinarium med föreläsare från Örebro Universitet och LiU.
Sista anmälningsdag: 2021-10-25
Kl 13:15 - 14:30
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-05

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Chiara Diacci försvarar sin avhandling med titeln Organic Electrochemical Transistor – Based Biosensors. Opponent: Francesca Santoro, Italian Institute of Technology. Handledare: Daniel Simon. För deltagande online kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för zoomlänk.
Kl 10:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

2021-11-10

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-12

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

Disputation Karin Schröder

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Karin Schröder, vid enheten för fysioterapi, försvarar sin avhandling med titeln: "Implementing BetterBack – a Best Practice Physiotherapy Healthcare Model for Low Back Pain: Clinician and Patient Evaluation". Opponent: Professor Eva Rasmussen Barr, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/karsc80 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

DISPUTATION - Yelyzaveta Hrechaniuk

Disputation - Tema Barn
Doktorand Yelyzaveta Hrechaniuk försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: professor Nick Lee, Warwick University Handledare: professor Anna Sparrman
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-17

Gästföreläsning PAN - Nick Sousanis

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Reinventing Scholarship through Comics Nick Sousanis (San Francisco State University) Sousanis will present on his experiences writing and drawing his doctoral dissertation entirely in comics form. Published by Harvard University Press as Unflattening (2015), the work argues for the importance of visual thinking for teaching and learning in both its subject and its form and challenges the forms of learning traditionally found in academic settings. In his talk, which will draw on extensive visual examples from his own work, Sousanis will call attention to the dominance of the written word, encouraging instead an interconnected production of knowledge created from both verbal and visual forms. Please contact lars.wallner@liu.se for the Zoom-info and password.
Kl 08:30
Plats : zoom
För mer information kontakta Lars Wallner, e-post lars.wallner@liu.se , telefon -.

Gästföreläsning PAN - Nick Sousanis

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Reinventing Scholarship through Comics Nick Sousanis (San Francisco State University) Sousanis will present on his experiences writing and drawing his doctoral dissertation entirely in comics form. Published by Harvard University Press as Unflattening (2015), the work argues for the importance of visual thinking for teaching and learning in both its subject and its form and challenges the forms of learning traditionally found in academic settings. In his talk, which will draw on extensive visual examples from his own work, Sousanis will call attention to the dominance of the written word, encouraging instead an interconnected production of knowledge created from both verbal and visual forms. Please contact lars.wallner@liu.se for the Zoom-info and password.
Kl 08:30
Plats : zoom
För mer information kontakta Lars Wallner, e-post lars.wallner@liu.se , telefon -.

2021-11-18

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-04
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-24

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/universal-design-for-learning-udl?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Didacticums läsgrupp - Universitetsromanen

Seminarium - Didacticum
Välkommen till Didacticums läsgrupp som läser universitetsromanen. Anmälan krävs. Se webbsida.
Kl 14:30 - 15:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/L%C3%A4sgrupper.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-25

Workshop att skriva en pedagogisk portfölj, del 2

Seminarium - Didacticum
Pedagogisk portfölj steg 2 vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra. Inför det här tillfället ska du ha deltagit i del I och skrivit ett utkast till en pedagogisk meritportfölj. Workshopdeltagarna kommer att i mindre grupper kamratgranska och diskutera varandras portföljer.
Sista anmälningsdag: 2021-11-18
Kl 13:00 - 15:00
Plats : zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/pedagogiska-portfoljen , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-26

DISPUTATION - Sarah Mitchell

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sarah Mitchell försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: Bitr professor Anette Wickström
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-12-09

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-10

Disputation

Disputation - Institutionen för tema
Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Sanctuaries of Natural Wonderlands: Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent: Keri Cronin Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats : Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Emelie Fälton, e-post emelie.falton@liu.se .

2022-01-07

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19