Göm menyn

Kick och kontroll när UKÄ sätter betyg

Hög kvalitet  - eller kanske bristande? En viss oro sprider sig när universitetens utbildningar ska få sina betyg enligt den nya modellen. Gunvor Larsson Abbad, psykologprogrammet, och Ulf Nilsson, Tekniska högskolans dekanus, har lite olika syn på processen.

Gunvor Larsson-AbbadAtt sälja sig själv, det var vad som gällde när dåvarande Högskoleverkets bedömargrupp kom på platsbesök hos psykologprogrammet vid LiU.

– Det var lite ovant för oss som är skolade i det akademiska förhållningssättet, säger Gunvor Larsson Abbad, lektor i psykologi och nu ansvarig för programmet.

Inför utvärderingen 2011 bildade hon en kärntrupp tillsammans med kollegerna Gisela Eckert, Lars Back och Anette Sundqvist. Tillsammans skrev de en självvärdering av programmet och de fristående kurserna och presenterade utbildningen vid platsbesöket. Men den största vikten i bedömningen lades vid studenternas självständiga arbeten, som valdes ut slumpmässigt.

Resultatet blev som de hoppats: högsta betyg, ”mycket hög kvalitet”, i gott sällskap med universiteten i Uppsala och Örebro.

– Vi blev omhuldade av dekanus och fick en hel del pengar – 3,5 miljoner under 2013 och lite till i år – att använda till utveckling, de fick inte plöjas ner i den vanliga budgeten, säger Gunvor Larsson Abbad.

Gruppen hade inga svårigheter att hitta hål att stoppa pengarna i. Varje kurs ska nu innehålla träning i både vetenskaplig metod och psykologiska testmetoder. För det behövs både lärartid, nya tekniska verktyg och interaktiva webbsidor. En mindre pott avsätts för lärarnas vidareutbildning – en liten guldkant på jobbet.

Gunvor Larsson Abbad tycker att utvärderingen gett flera positiva effekter, till exempel en kick för att jobba vidare med utveckling av de självständiga arbetena. Hon pekar också på betydelsen för framtida studentrekrytering.

– När vi frågat våra nya studenter så svarade flera att de valt Linköpings universitet på grund av vårt goda betyg i utvärderingen.

Dekanus Ulf NilssonFöreträdarna för de naturvetenskapligt-tekniska utbildningarna har när detta skrivs i februari just börjat plöja igenom sina bedömningsrapporter. Tre civilingenjörsprogram och tre matematikexamina fick högsta betyg av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vilket gav 4,5 miljoner kronor i kvalitetspeng. En högskoleingenjörsutbildning och sex generella examina, varav tre ”dubbla examina”, fick omdömet ”bristande kvalitet”.

Ulf Nilsson, fakultetens dekanus, anser att den utvärderingsmodell som lanserades för fyra år sedan inte är riktigt robust.

– Till skillnad från den tidigare modellen syftar den här mest till kontroll, inte så mycket till att bidra till högre kvalitet. Återkopplingen har varit tunn och inte gett så mycket ledning till vad som behöver förbättras, säger han.

Bedömarna läste mellan 5 och 24 slumpmässigt utvalda exjobbsrapporter från varje utbildning. Ulf Nilsson är kritisk till att den delen av utvärderingen fått så stor tyngd.

– Jag tycker att man borde titta på andra delar i examensarbetet. Det kan ju handla om att ta fram en produkt eller samarbeta i en grupp, vilket är väldigt viktigt i ingenjörsyrket. På Malmstens gör studenterna ett gesällprov som kanske säger något annat om utbildningens kvalitet än själva rapporten.

Ändå anser han att det arbete som gjorts med självvärdering och resultatanalys har varit kvalitetsdrivande.

– Många har blivit engagerade och vi har påbörjat ett utvecklingsarbete oberoende av vad Universitetskanslersämbetet kommit fram till, säger Ulf Nilsson.

 

  • Utvärderingarna genomförs av en så kallad bedömargrupp där såväl externa ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Det underlag som de grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (uppsatser och examensarbeten), lärosätets självvärdering, studenternas erfarenheter (gruppintervjuer) samt enkäter till tidigare studenter (gäller omgång 1-4).
  • Om en utbildning får det samlade omdömet "bristande kvalitet" får universitetet/högskolan sitt examenstillstånd ifrågasatt.
  • Efter ett år följer Universitetskanslersämbetet upp ärendet. Om UKÄ anser att bristerna inte rättats till dras tillståndet in. Högskolan kan även välja att lägga ner utbildningen.
  • Det var tänkt att alla landets högskoleutbildningar skulle utvärderas vart fjärde år. Nu föreslås den cykeln bli förlängd till sex år medan metoderna ses över.

Åke Hjelm 2014-02-24

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

LiU rekommenderar studenter att lämna Hongkong

På grund av oroligheterna och säkerhetsläget i Hongkong rekommenderar nu Linköpings universitet studenter som befinner sig där att resa hem.

39 miljoner kronor till forskarskola

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik fick i hård konkurrens 39 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i årets utlysning till forskarskolor inom utbildningsvetenskap.

Cancerforskning får 14 miljoner kronor

Sex forskare vid LiU får sammanlagt 14 miljoner kronor från Cancerfonden i fondens stora utlysning 2019. Bakomliggande mekanismer vid avmagring vid cancersjukdom är ett exempel på frågorna som ska forskarna ska undersöka närmare.

LiU Game Conference växer för varje år

Först var det bara 23 studenter som bänkade sig i sal C3 inför den nya tävlingen LiU Game Awards. I år firar LiU Game Conference 10-årsjubileum med ett biljettsläpp på 1500. Intresset för spelutveckling, forskning och studenttävlingar bara växer.

Bibliotek minskar digitalt utanförskap

För den halva miljonen människor som lever i digitalt utanförskap har biblioteken blivit en samlingspunkt. Elin Wihlborg och hennes forskargrupp följer hur bland annat biblioteken arbetar för att hjälpa människor och för att minska det digitala utanförskapet.

Folkhögskolan ger människor ny chans

örra året deltog över en miljon svenskar i folkbildningens – folkhögskolornas och studieförbundens – utbildningar och cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat en stor roll i samhällsutvecklingen och det fortsätter den att göra.

De bidrar med varsin pusselbit till forskningen om Alzheimers sjukdom

Den ena är proteinkemist, den andra är läkare. Båda forskar på Alzheimers sjukdom. De drar nytta av varandras kunskaper för att fortare göra framsteg. Målet: att göra skillnad för dem som drabbats av sjukdom.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-14