Göm menyn

Studentinflytande sänker inga krav – tvärt om

Bok och fot, svartvitt

Nyligen avslutades en intensiv debatt i Svenska Dagbladet om högre utbildning. Särskilt het blev diskussionen om studentinflytande och omprov. LiU:s studentkårer har följt debatten noga och ifrågasätter flera av argumenten i den.

”Den svenska högre utbildningen, åtminstone den som bedrivs på arbetsplatser likt min, har havererat.” Med de orden startade Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, en debatt i Svenska Dagbladet som fick ett stort genomslag med många repliker från både lärare, intresseorganisationer och studenter. Harrison menade bland annat att kraven som ställs på studenter har sjunkit för att på så sätt öka genomströmningen av godkända studenter. Detta, menade Harrison, är en konsekvens av att inkomsterna till institutionerna står i relation till hur många studenter de godkänner. En annan orsak till kravsänkningen är enligt Lundaprofessorn att studentkårer har ett alltför stort inflytande på universitet och högskolor.

Kårledningarna i Linköping har följt debatten noga. På flera punkter delar de inte Harrisons åsikter.

Sebastian Brandtberg– Jag tycker inte att vi har för mycket inflytande eller att vi försöker göra utbildningen lättare. Det är ingen som har större incitament än studenterna att skapa en bra utbildning, och jag tror att mycket studentinflytande ökar kvalitén, säger Sebastian Brandtberg, ordförande i teknologkåren LinTek.

Matilda Strömberg, ordförande för Medicinska fakultetens studentkår Consensus, delar uppfattningen om studentinflytande.
– Vi vill inte sänka kraven. Ett godkänt betyg ska betyda att man kan det som krävs för att ta hand om patienter. Det skulle innebära en stor osäkerhet bland studenterna annars. Consensus påverkan handlar i stället om att kursplaner och betygsättning ska vara tydliga. Här i Linköping tycker jag att vi har en bra dialog med universitetet om det.

Även Martina Johansson, ordförande för StuFF (Filosofiska fakultetens och Utbildningsvetenskaps studentkår) har reagerat på debatten.
– Harrisons teori säger emot sig själv. Skulle kraven och därmed kvalitén sjunka förlorar skolan examenstillståndet. Och som student vill jag inte bli genomsläppt. Dessutom är det hemskt att han använder enskilda studentärenden som slagträ i debatten, säger hon.

Martina JohanssonUppsalaprofessorn Ulf Danielsson gav sig också in i debatten och föreslog i ett inlägg en uppdelning mellan högskolor och universitet. Högskolorna borde enligt professorn ta mer ansvar för grundutbildning. Universiteten borde utbilda på avancerad nivå och forska.

Det håller inte Martina Johansson (bilden th) med om.
– Det finns absolut en poäng med att ha en undervisningsmiljö där forskningen är i fokus. Då kan också studenterna bli inspirerade till forskning. Med det här förslaget anses det finare att forska än att undervisa. Det är synd att man ser det så. Det borde vara precis lika fint att undervisa och inspirera studenter, säger hon.

Staffan I Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tyckte i ett påföljande inlägg att högre utbildning är alltför generös med omprov. Han menade att endast ett provtillfälle per år skulle öka genomströmningen av studenter genom att de får större incitament till att klara proven. Det skulle dessutom ge lärarna mer tid till forskning och lägre kostnader för universiteten.

– Man ska ha möjlighet att skriva om och inte behöva vänta i ett år. Det blir inte ekonomiskt för någon. Det skulle inte bli ett incitament att klara tentorna utan i stället öka den negativa stressen ännu mer, säger Matilda Strömberg och hänvisar till resultatet kring psykisk ohälsa i LiU:s senaste studentundersökning.

LinTek:s Sebastian Brandtberg håller med.
– Jag tror inte att det skulle öka genomströmningen, utan i stället få fler studenter att hoppa av, säger han.

Matilda StrömbergHan tror att utfallet av debatten blir blygsamt. Martina Johansson och Matilda Strömberg (bild tv)  hoppas däremot att en utredning om finansieringssystemet nu kommer att bli aktuell.

– Om färre studenter klarar en kurs så får universitetet mindre pengar till att förbättra den. Det är inte kvalitetsdrivande, säger Matilda Strömberg.

Martina Johansson tycker att det är bra att resursfrågan lyfts igen.
– Det är en fråga som har diskuterats länge i sektorn och efter den här debatten är det ingen tvekan om att resurstilldelningen måste utredas, säger hon.

Om resursfrågan ska utredas återstår att se när regeringen lägger fram en forskningsproposition i höst.

 

Dick Harrisons första inlägg på SvD Debatt
Ulf Danielssons första inlägg
Staffan I Lindbergs inlägg

 

Text: Adam Rindeskär, studentreporter
Foto: Studentkårerna samt David Blomberg (Martina Johansson). Genrebilder Rebecca Havendahl samt LiU.

2016-02-25


Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

Fem framtida forskningsledare vid LiU

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utsett 20 unga forskare till Framtidens forskningsledare. Fem av dem finns vid Linköpings universitet. Alla får de 12 miljoner kronor under fem år samt möjlighet att delta i ett ledarskapsprogram.

Föräldrars användning av digitala media leder till långsammare språkutveckling

Språket hos barn vars föräldrar ofta använder digitala media utvecklas långsammare visar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Gymnasister i närkontakt med forskare på LiU

Hur tillverkar man nanopartiklar för att rena vatten? Går det verkligen att styra växters fotosyntes? Ett avancerat kemilabb – vad gör man där? Kanske man skulle bli ingenjör i nanoteknik...

Flera olika faktorer påverkar företags revisionskostnader

Kostnaderna för revision varierar stort mellan olika företag, både beroende på ägarform och bolagets resultat. Vid framtagandet av årsredovisningar kan enskilda personer sätta stor prägel på arbetet med årsredovisningen och dess innehåll. Det visar ny forskning vid LiU.

Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av LiU-forskare. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-21