Göm menyn

Strykjärnet i Norrköping. Foto: Peter Karlsson

Stor kraft i Lyskraft

Norrköpings kommun och LiU fortsätter att samverka i Lyskraft. Nyligen skrevs ett nytt avtal under, det femte i ordningen. Nu tar andra efter modellen men när det hela startade var man tvärförst i hela Sverige.

Redan när Campus Norrköping slog upp portarna 1997 började kommunen skissa på en strategi för hur man skulle involvera den kompetens som universitetet skulle tillföra, in i kommunens verksamheter.
- Norrköping fick kämpa för att få sitt universitet. Men man ska ju inte bara ha universitet, man ska ju också använda det, menar Monica Hjern, processkoordinator på Norrköpings kommun som var med och tog fram det första samverkansavtalet mellan LiU och kommunen och som blev starten på det samverkansavtal som nu går under namnet Lyskraft.

Mattias Severin är prefekt på ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Vid årsskiftet, när en ny avtalsperiod trädde i kraft, lämnade han efter tre år över ordförandeklubban för Lyskraft till kommunen.
- För mig har de här åren med Lyskraft inneburit att jag har fått namn och ansikten på människor i kommunen. Jag har kunnat förmedla kontakter mellan universitet och kommunen. Det är mycket det som Lyskraft handlar om.

Lyskraft är ett paraplyavtal som funnits sedan 2002. Avtalen är treåriga och ordförandeskapet växlar mellan universitetet och kommunen. Under de första avtalsperioderna var syftet främst att stimulera och främja samverkan mellan parterna. Men under den senaste perioden har ett antal konkreta sakområden formulerats och utvecklats.
- Lyskraft matchar behoven och kompetenserna hos de båda parterna med varandra, förklarar Mattias Severin. Inom kommunen finns behov av att stärka forsknings- och utvecklingsperspektiven i verksamheterna. LiU får tillgång till relevanta problemställningar som gör vårt arbete meningsfullt och inte bara blir en skrivbordsprodukt.
Avtalet bidrar till samarbete på gräsrotsnivå, mellan enskilda studenter och forskare på LiU och tjänstemän och utförare i kommunen. Flera examensarbeten har gjorts inom kommunen som också har anställda doktorander från LiU.

Ledningsgruppen för Lyskraft träffas tre gånger per termin. Det praktiska arbetet sker i olika lyskraftsgrupper. De sakområden som Lyskraft arbetar med sammanfaller i stort med kommunens verksamheter och handlar i det nya avtalet om:

  • Infrastruktur, transport, teknik
  • Utbildning
  • Vård och omsorg, socialt arbete
  • Staden som fysisk miljö, livsrum och politisk arena
  • Kommunen som miljö för arbete, företagande och kulturliv

Stort fokus läggs på studentarbeten. Det innebär bland annat att studenter gör arbeten, och får betalt för det, på uppdrag av kommunen. Några exempel är en attitydundersökning om film- och biografvanor, Spårvagnen som tidsmaskin och grafisk profil för Norrköpings skola. Tanken är att detta ska stärka bilden av kommunen som intressant arbetsgivare och öka anställningsbarheten hos LiU:s studenter.

Hur unikt är Lyskraft?  Finns det liknande samarbeten i andra kommuner med andra universitet som ni sneglat på.
- När jag började med det här var vi tvärförst i Sverige, säger Monica Hjern. Jag kontaktade Sveriges kommuner och landsting, SKL, just för att höra om andra kommuner jobbade på det här sättet. Men det hade de aldrig hört tals om. Däremot har vi fått efterföljare, till exempel Campus Helsingborg och Lunds universitet. Och nu har även Linköpings kommun tagit fram en strategi för samverkan med LiU. Sedan några år tillbaka finns också ett nätverk av högskolesamordnare bland kommunerna.

Mattias Severin, prefekt ITNVad kostar Lyskraft?
Båda parter lägger 150 000 kronor varje år. Det går främst till arrangemang och seminarier.
- Jag upplever tycker att man får mycket för de pengarna, säger Mattias Severin. Jag lägger också ungefär 25 procent av min arbetstid på olika former av samverkan med kommunen och det regionala näringslivet, bland annat Lyskraft.
Men det finns fler samverkansgrupper mellan LiU och kommunen. Ofta ingår samma personer i grupperna vilket skapar en tät väv av människor och projekt. Också studenter ingår i olika samverkansgrupper och får direktkontakter i kommunen.
- Studenterna känner att de kan höra av sig till kommunstyrelsen, säger Mattias Severin. Och det gör de också, har jag fått höra.

Varför engagerar du dig i Lyskraft? 
- Lars Stjernkvist, kommunalrådet, brukar säga ”att i Norrköping är det inget märkvärdigt eller konstigt med att vara arbetslös. De är mer märkvärdigt att driva ett eget företag eller att studera på ett universitet”. Och det här vill Lars Stjernkvist ändra på. I Norrköping ses universitetet som en motor i omvandlingen från industristad till kunskapsstad. Man vill omvandla Norrköping. Det är till exempel viktigt att universitetet ligger mitt i stan och blir en naturlig del av stadens liv. Och det är av samma anledning som jag engagerar mig i Lyskraft.

Läs mer om Lyskraft

2014-02-24
Text: Elisabet Wahrby
Bild: Peter Karlsson & Elisabet Wahrby

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Drygt 30 miljoner kronor från Formas

Nio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

LiU-forskare bland världens mest citerade

Fyra forskare vid Linköpings universitet har kommit med på den globala listan över de mest citerade forskarna i världen. Resultatet presenteras av företaget Clarivate som varje år lyfter fram forskare med stort inflytande.

Effektiva organiska solceller för utomhusbruk

En liten gästmolekyl på rätt ställe gör det nu möjligt att tillverka energieffektiva organiska solceller i enbart miljövänliga material. Energieffektiviteten ligger över 17 procent och solcellen har också kunnat tillverkats på en större yta.

Markus Heilig: Professor mitt i samhällsdebatten

Diskussioner med de egna döttrarna sporrade honom att skriva den populärvetenskapliga boken Hon, han och hjärnan. Och i höstas spelade han en stor roll i SVT-serien Från savannen till Tinder. ”Jag älskar att berätta”, säger Markus Heilig.

LiU utreder kompetenscentrum för hållbar industri

Forskare vid LiU har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt kompetenscentrum för framtidens hållbara industri. Konkurrensen är hård, men chanserna bedöms ändå som goda för att centret ska kunna bli verklighet inom några år.

Per Staffan Boström, 75, disputerar på LiU

Efter ett helt yrkesliv i svenska storföretag och 15 års forskarstudier är det äntligen dags. Nu disputerar Per Staffan Boström, 75, på sin avhandling i industriell ekonomi. ”Du blir aldrig för gammal för forskning”, säger han.

Metod avslöjar kemikaliers oönskade biologiska effekter

Hur påverkas vår hälsa av föroreningar och andra kemikalier som vi exponeras för? LiU-forskare har använt en metod för att identifiera vilka proteiner i kroppen som påverkas av kemikalier. Metoden skulle kunna användas för att i ett tidigt skede upptäcka att ett ämne kan ha biologiska effekter i en organism.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-26