Göm menyn

Stefan AnderbergStefan Anderberg flyttar från Lund till LiU

Lång, intensiv och med yviga gester far han in som en höstvind på Avdelningen för industriell miljöteknik - Stefan Anderberg, LiUs nya professor i industriell ekologi.

Stefan Anderberg är yvig i gesterna, intensiv och full av iver att ta tag i alla nya uppgifter. I bagaget har han bland annat forskning kring det stora industrikombinatet i Kalundborg och om hållbar stadsutveckling, även om de senaste sex åren också ägnats åt undervisning och det biträdande föreståndarskapet på Lucsus, Lunds University Centre for Sustainability Studies.

- Professuren på LiU ger mig en position som jag knappast ens kunnat drömma om, säger han.

- Mycket av det jag försökte få fart på i Lund, när det gäller kontakter mellan akademin och företagen i regionen, finns redan här. Jag kan bara flyta in och med min annorlunda bakgrund kan jag också bidra, säger han.

En bakgrund som både är bred och brokig, doktorsexamen tog han i kulturgeografi vid just Lunds universitet. Flyttade därifrån till forskningsinstitutet IIASA i Wien där han bland annat studerade industriutvecklingen i det kontinentala Europa och gjorde globala framtidsscenarier. Kom sedan till Köpenhamns universitet där det handlade mycket om hur industri och kommuner svarar på olika miljö- och hållbarhetsutmaningar. Han har också under flera år studerat den mest uppmärksammade industrisymbiosen - i Kalundborg i Danmark. Ett antal stora, tunga processindustrier började samarbeta kring vattenförsörjningen i början av 1960-talet, fortsatte att utnyttja varandras spillvärme och har nu kommit så långt att de samarbetar kring information, rekrytering och fortbildning av personal.  

- Få danskar känner till industrisymbiosen i Kalundborg, men det har väckt ett enormt intresse och är väl känt internationellt. Kanske lyser ljuset starkare ju längre bort man kommer, säger han.

Så småningom blev han så rekryterad som biträdande föreståndare på Lucsus.

Ett stort forskningsintresse är hållbar stadsutveckling i dess vidaste begrepp, och han ser Linköping/Norrköping som en självklar arena för att driva det arbetet vidare.

- Många städer har satt upp målet att bli koldioxidneutrala till 2030, men få talar om vilka planer de har. Det är mest skrap på ytan. Mycket beror ju också på hur man räknar, vilka systemgränser man har och det här är diskussioner som saknas helt.

Han studerar gärna flöden, såväl globala som lokala, det kan handla om energi, vatten, konsumtion eller avfall. Det faktum att de flesta flöden finns under en hatt i Linköping, hos Tekniska verken, ser han som en stor fördel.

- Att studera flöden var en självklarhet när hållbarhet myntades som begrepp, men nu har det har kommit i skymundan. För att verkligen uppnå koldioxidneutralitet krävs överblick.

Stefan AnderbergHållbarhet är nämligen ett svårt område där det krävs en smula ödmjukhet, hävdar han.

- Det finns få sanningar, man måste stöta och blöta och det går inte an att komma klivande och säga att jag vet bäst.

Därför trivs han också i gränssnittet mellan olika professioner, bland tvärvetare.

- Jag har samarbetet i olika omgångar med kollegor på Tema Vatten och vet hur viktig toleransen för andra vetenskapsområden är, säger han.

Eftersom han studerat även globala flöden ser han också hur de kanske allra största utmaningarna finns i den globala återvinningsindustrin som expanderar starkt i Asien och Afrika.

- Ofta är det de som förorenar mest, det är för många ämnen de inte har kontroll på. Alla instanser i kedjan gör dessutom enorma vinster, utom de längst ut som gör själva jobbet, och som också ofta utsätter sig för stora risker utan att veta om det.

Ett annat område han gärna forskar kring är städer som deltar i internationella nätverk som stödjer utveckling. Vad som motiverar deras deltagande i nätverken, vad lär de sig och vad får de ut av det?

- Jag misstänker att de lär sig mer än de själva förstår och därför också är ganska dåliga att kommunicera det, säger han.

Biogasen då? På LiU finns ju ett nationellt Biogascentrum?

Han skrattar lite och berättar att det finns kollegor som avrått honom från att ge sig in på ett så kontroversiellt område.

- Men jag har en liten fot i ett projekt som handlar om hur man ska kunna reglera bioenergibranschen så att man får det resultat man vill. Det är inte lätt att reglera en bransch där det finns så många små företag. Vi försöker också lära oss vilka effekter de nya direktiven får för den framväxande näringen. Och framför allt om det blir mer eller mindre hållbart. Jag kan nog inte hålla mig ifrån biogasen, säger han.

Speciellt inte som den, liksom övrig forskning på Avdelningen för industriell miljöteknik är så väl välförankrad i regionen och bland företagen.

- Här sluter verkligen regionen upp kring universitetet och försöker utnyttja potentialen, konstaterar han.

Stefan Anderberg arbetar ännu så länge ett par dagar i Linköping och ett par i Lund, men från mitten av november är han på plats på heltid. Professuren är en tioårig donationsprofessur från Tekniska verken där han efterträder Leo Baas som numera är emeritus.

Relaterade länkar

Avdelningen för industriell miljöteknik, IEI

Monica Westman Svenselius 2013-10-04

monica.westman@liu.se

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Drygt 30 miljoner kronor från Formas

Nio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

LiU-forskare bland världens mest citerade

Fyra forskare vid Linköpings universitet har kommit med på den globala listan över de mest citerade forskarna i världen. Resultatet presenteras av företaget Clarivate som varje år lyfter fram forskare med stort inflytande.

Effektiva organiska solceller för utomhusbruk

En liten gästmolekyl på rätt ställe gör det nu möjligt att tillverka energieffektiva organiska solceller i enbart miljövänliga material. Energieffektiviteten ligger över 17 procent och solcellen har också kunnat tillverkats på en större yta.

Markus Heilig: Professor mitt i samhällsdebatten

Diskussioner med de egna döttrarna sporrade honom att skriva den populärvetenskapliga boken Hon, han och hjärnan. Och i höstas spelade han en stor roll i SVT-serien Från savannen till Tinder. ”Jag älskar att berätta”, säger Markus Heilig.

LiU utreder kompetenscentrum för hållbar industri

Forskare vid LiU har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt kompetenscentrum för framtidens hållbara industri. Konkurrensen är hård, men chanserna bedöms ändå som goda för att centret ska kunna bli verklighet inom några år.

Per Staffan Boström, 75, disputerar på LiU

Efter ett helt yrkesliv i svenska storföretag och 15 års forskarstudier är det äntligen dags. Nu disputerar Per Staffan Boström, 75, på sin avhandling i industriell ekonomi. ”Du blir aldrig för gammal för forskning”, säger han.

Metod avslöjar kemikaliers oönskade biologiska effekter

Hur påverkas vår hälsa av föroreningar och andra kemikalier som vi exponeras för? LiU-forskare har använt en metod för att identifiera vilka proteiner i kroppen som påverkas av kemikalier. Metoden skulle kunna användas för att i ett tidigt skede upptäcka att ett ämne kan ha biologiska effekter i en organism.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-26