Göm menyn

Simulering ger lärarstudenter säkrare ledarskap

LiU-forskare har utvecklat ett simuleringsprogram som ger lärarstudenter välbehövlig träning i klassrumsledarskap och särskilt då i konsten att klara av provokationer.

Klassrumsvardag: Någon släntrar in sent. Någon kommer inte alls. Andra småpratar, fibblar med telefoner eller annat ovidkommande.
På några sekunder måste en lärare läsa av läget.
Men hur övar man upp ett genomtänkt ledarskap? I den reella klassrumssituationen är det knappast möjligt – att testa olika ledarstilar på en grupp verkliga elever vore dessutom oetiskt.

Men med datorsimulering är det möjligt.
– Ska man bli bra på något måste man öva. Ofta och på olika sätt, säger Marcus Samuelsson, docent i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande och med ledarskap i klassrummet som forskningsområde.

Gunnel Colnerud och Marcus SamuelssonPå var sitt håll hade han och Gunnel Colnerud, professor i pedagogik på samma institution, fått starka signaler på att lärarstudenter oroar sig för att de inte får tillräcklig övning i ledarskap.

– Det blev särskilt tydligt när det för några år sedan uppdagades att elever smygfilmade lärare och lade ut på youtube, säger Marcus Samuelsson.

– Det blev också tydligt att lärarstudenterna hade dålig beredskap för att de kan förlora greppet över en grupp. Även i rätt triviala situationer, som när eleverna pratar, inte sitter still eller gör som de ska. En enskild elev kan man be om ursäkt, men det fungerar inte mot en grupp. Då riskerar man att förtroendet blir förverkat, säger Gunnel Colnerud.

De beslöt sig för att göra något åt saken tillsammans.
Med stöd av Vetenskapsrådet startade 2011 projektet ”Simulerade provokationer – studenters föreställningar och strategier för ledarskap i klassrummet”.

Idag är projektet i hamn och under året kommer lärarstudenter på LiU att kunna träna ledarskap med en ljudbaserad simulering.
Det utgår från några vanliga klassrumssituationer där lärarfrustrationen kan ligga nära: lektionsstart och övergångar till nya arbetsuppgifter.

Med simuleringen kan studenterna i lugn och ro testa effekten av olika ledarstilar, från en överdriven auktoritär till den eftergivna. Varje val studenterna kan göra resulterar i en realistiskt inläst elevreaktion, det känns lite som en radioteater.
Bäst fungerar simuleringen om två-tre studenter provar den tillsammans och får sätta ord på reflektioner och motiv till val.

– Då märker de att de gör olika val, de börjar identifiera problem och värdera konsekvenserna på ett tydligare sätt än om de genomför simuleringen på egen hand, säger Gunnel Colnerud.

Simuleringen kan användas på lite olika sätt. Dels kan studenterna experimentera med tänkta roller, dels kan lärare och handledare få en överblick över studenternas val. Vid testomgångarna visade det sig till exempel att överraskande många studenter valde en mer eftergiven ledarroll – då kan det bli möjligt att gemensamt diskutera deras val.

– Det är mycket som ska in i en lärarutbildning, det finns inget stort utrymme för att diskutera ledarskap. Simuleringen tänker vi kan komma in som en del av kursen sociala relationer och ledarskap. Eller rättare sagt som moment, den består av fyra delar som kopplats till kursens innehåll om ledarskap och konflikter, säger Marcus Samuelsson.

De studenter som ingått i testpatrullen för simuleringen har varit mycket positiva. Den ger bra övning men också en – ibland kanske lite jobbig – syn på studenternas egna förhållningssätt.
Hur snabbt blir de provocerade? Av vad? Och varför?

Marcus Samuelsson (som ligger bakom alla texter i simuleringen) berättar om lärarstudenten som så snabbt triggades av elevreaktionerna i simuleringen att gruppkamraterna reagerade: blir du irriterad bara av det där? Då måste du vara jätteirriterad jämt!?

– Möjligheten att få spegla sina reaktioner mot andras ger jättemycket. Och det gå aldrig i ett verkligt klassrum, säger han.

Gunnel Colnerud och Marcus Samuelsson. Dator med simuleringen öppen i bakgrundenI idéfasen till projektet fanns först tanken på att göra en visualisering, för att studenterna skulle uppfatta övningssituationerna som mer verkliga.

–  Jag gick igenom hur andra professioner genomför ledarskapsträningar. Där ingick ofta visualiseringar, säger Gunnel Colnerud.

Det lät det sig nu inte så enkelt göras med de medel som stod till buds. Forskarna på Institutionen för datavetenskap låg närmare till hands och IDA-forskarna Mattias Arvola, Eva Ragnemalm och Mathias Nordvall kom snabbt att ingå i projektet.

– Det blev verkligen ett bra samarbete. Och det visade sig att en textbaserad simulering men med inlästa repliker fungerade alldeles utmärkt, konstaterar hon.

”Simulerade provokationer” skulle också kunna ge också verksamma lärare mycket, särskilt som det idag talas mycket om kollegialt lärande. Hur går ni vidare, till exempel med en kommersialisering?

– Vi diskuterar det just nu tillsammans med LiU Innovation. Vi får se hur det utvecklar sig, säger Marcus Samuelsson.

Artikel om projektet i LiU:s nättidskrift om pedagogik, Venue.

 

Text och bild: Gunilla Pravitz
2016-04-05


Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.

Fem framtida forskningsledare vid LiU

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utsett 20 unga forskare till Framtidens forskningsledare. Fem av dem finns vid Linköpings universitet. Alla får de 12 miljoner kronor under fem år samt möjlighet att delta i ett ledarskapsprogram.

Föräldrars användning av digitala media leder till långsammare språkutveckling

Språket hos barn vars föräldrar ofta använder digitala media utvecklas långsammare visar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Gymnasister i närkontakt med forskare på LiU

Hur tillverkar man nanopartiklar för att rena vatten? Går det verkligen att styra växters fotosyntes? Ett avancerat kemilabb – vad gör man där? Kanske man skulle bli ingenjör i nanoteknik...

Flera olika faktorer påverkar företags revisionskostnader

Kostnaderna för revision varierar stort mellan olika företag, både beroende på ägarform och bolagets resultat. Vid framtagandet av årsredovisningar kan enskilda personer sätta stor prägel på arbetet med årsredovisningen och dess innehåll. Det visar ny forskning vid LiU.

Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av LiU-forskare. Forskarna hoppas att deras tillvägagångssätt på sikt ska kunna tillämpas inom precisionsmedicin och individanpassad behandling.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-21