Göm menyn

Extern jury breddar blicken

Lite mer nervöst men en bra chans till professionell respons. Numera får miljövetarna presentera sina arbeten med vattenområden i Norrköping för en extern jury.

För andra året i rad ställde en grupp markägare, representanter för vattengrupper samt tjänstemän från kommun och länsstyrelse upp en hel seminariedag för att tycka och tänka till om miljövetarstudenternas underlag till handlingsplaner för Vadsbäcken och Ensjön i Norrköpings kommun.

- Alldeles fantastiskt bra, säger Willy Holmberg, sammankallande i Ensjöns vattengrupp om den idén.

Provtagning i EnsjönOch ett 50-tal andraårsstudenter i sju basgrupper fick i ett slag ett professionellt perspektiv på sina arbeten. De bidrar i sin tur med nya analyser och förslag.

- Studenterna ger oss förstärkta argument för olika åtgärder som kan förbättra sjöns status. Och bara att få möta kunniga och engagerade miljövetare är väldigt stimulerande, fortsätter Willy Holmberg.

Studenter i fältarbete vid EnsjönNär det gäller Ensjön kan entusiasmen behövas. Willy Holmberg har följt sjön i drygt 70 år och det är sådär 60 år sedan han kunde se stenarna på badvikens botten.

– Sjön är i sig grund och näringsrik och så pass påverkad att vi fått på oss till år 2027 att uppfylla miljömålet ”God ekologisk status”.

I årets studentarbeten kring Ensjön finns nu förslag på åtgärder som han ser som både genomtänkta och ekonomiskt rimliga att genomföra:

– Det känns så bra att få en proffsig analys av effekten av till exempel skyddszoner, fosforfällor eller dammar. Det stärker oss i vattengruppen i vårt arbete för Ensjön.

Jonna och Sara på fiketNågon vecka efter redovisningsdagen har studenterna hunnit andas ut. Två av dem sitter i fiket på Kåkenhus på Campus Norrköping och summerar sina erfarenheter:

– Först kändes det lite nervöst att vårt arbete skulle presenteras för fackfolk som jobbar med vattenfrågor. Men samtidigt är det jättekul att få komma nära verkligheten, det är ju den vi ska ut till, säger Jonna Elofsson Bjesse (tv i bild).

– Man kan väl inte tycka annat än att det är positivt att våra lärare har höga förväntningar på oss att vi ska fixa det, säger Sara Jonsson.

– Dessutom har vi ju jobbat med en avgränsad fallstudie. Till slut kan man materialet utan och innan, och när man känner sig trygg i sina slutsatser känns det bra att vårt arbete kan komma till nytta. Inte bara stanna vid en redovisning inför studiekamrater och lärare, fyller Jonna Elofsson Bjesse i.

Därutöver, påpekar de bägge, bygger miljövetarutbildningen på problembaserat lärande med återkommande verklighetsanknutna inslag. Det ger dem ett självständigt förhållningssätt till kunskapsinhämtning och, om allt går vägen, ett ökat självförtroende i yrkesrollen.

– Vi får lära oss arbetssätt som, trots att det är en studiesituation, i mycket liknar vanligt jobb. Vi jobbar i grupper vi inte valt, vi måste kompromissa, lägga upp arbetet tillsammans och hitta kunskapsluckorna som ska fyllas. Särskilt i informationssökningen upptäcker man ganska snabbt att den information vi förväntat oss att finna ibland helt enkelt inte finns. Det är himla bra att kunna hantera sådant, fortsätter Jonna Elofsson Bjesse.

Hela hösten jobbar miljövetarna med vattenfrågor. Ansvarig för den sista delen och slutseminariet är Anna Jonsson, lektor vid Tema Miljöförändring:
– Vi tar upp en hel del lärdomar från vår forskning kring vattenresursförvaltning, inte minst betydelsen av att involvera intressenter i både förvaltning och forskning. Även seminariemodellen med en extern jury har vi hämtat från forskningen. Vi arbetar ofta med grupper där olika perspektiv får mötas när vi söker lösningar på problem som är relaterade till naturresurser, säger hon.

Vattenanalys i labbI åtta år har miljövetarna vid Campus Norrköping använt de bägge vattenområdena för att göra vattenanalyser. Höstens prover visade nu en liten förbättring av fosforläget vid ett av Ensjöns inlopp, men fortsatt höga värden vid utloppet. Den fosfor som under år lagrats in i sjöns bottensediment fortsätter alltså att läcka vidare ut till Östersjön, men de åtgärder som gjorts på senare tid visar ändå att tillflödet kan hämmas. Läget behöver i alla fall inte förvärras.

Men det gäller att få människor med sig, konstaterar Sara Jonsson.
– Det är nog den svåraste delen av all vattenförvaltning. Att hitta effektiva lösningar är en sak, att få människor att acceptera kostnader och inskränkningar i deras möjligheter att bruka marken är en helt annan.

Provtagning EnsjönOckså här blir det alltså en fråga om att hitta de optimala kompromisserna. De bästa alternativen ur ekologisk synvinkel kanske inte är praktiskt eller ekonomiskt möjliga.

I stället för att till exempel föreslå anläggning av nya stora våtmarker som tar mycket mark i anspråk, föreslår Sara Jonsson och Jonna Elofsson Bjesses grupp fällor och fosfordammar för att fånga upp fosforn. Mindre effektiva kanske, men å andra sidan kan jordbrukarna då återanvända slammet och minska annan gödning. Strukturkalkning, tvåstegsdiken och fånggrödor är andra förslag gruppen kommer med.

– Med projekt som det här blir det verkligen tydligt hur viktigt det är med dialog i miljöfrågor. Vill man ha resultat, kan man inte bara komma med myndighetsperspektivet. Man måste respektera den kunskap människor har om den mark de brukar och lever av och involvera den i utformningen av åtgärdsplanerna, säger Jonna Elofsson Bjesse.

Fotnot. I gruppen ingick, förutom Sara Jonsson och Jonna Elofsson Bjesse, Love Fjellström, Albin Persson, Anna Björk, Jimmy Sjögren samt Anna Renholm.

 

Mer om Tema M:s forskning kring resurshantering

 

 

Text: Gunilla Pravitz
Foto: Gunilla Pravitz samt Sara Jonsson (fältarbete, vattenanalyser)

2016-02-23

 


Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

"Tokarczuk är ett intressant val. Handke känns dammigare"

LiU-professor Jesper Olsson kommenterar de båda nobelpristagarna i litteratur.

Christopher Sjöwall får årets lokala Fernströmpris

Biträdande professor Christopher Sjöwall är årets lokala Fernström-pristagare. Han forskar om en reumatisk sjukdom som kan drabba många olika organ samtidigt. Forskningen är till stora delar baserad på en unik östgötsk biobank.

EcoWeb - I naturen hänger allting samman

I naturen hänger allting samman, men inte alltid på ett lättförståeligt sätt. Anna Eklöfs projekt förvandlar komplexa ekosystemnätverk till ett intuitivt spel.

Här viker roboten artigt undan

Det är långt kvar tills vi kan samsas med flygande robotar på gator och torg, men årets demonstrationer inom WASP:s arena för publik säkerhet bjöd bland annat på en drönare som artigt viker åt sidan när en människa kommer gående.

Konstnärlig forskning får närmare fyra miljoner kronor

Bidrag för konstnärlig forskning hör inte till vanligheterna för LiU. Men nu får forskaren och konstnären mirko nikolić närmare fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Pengar till forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Fysisk träning för hjärtsjuka via videolänk, skolors arbetsmiljö, prioriteringar inom vården och matchning av familjehem. Det är några exempel på blivande LiU-forskning som just fått pengar från forskningsrådet Forte.

LiU-studenter vinner designpris

Sex studenter vid LiU får Designpriset 2019 av Uppsala Stadsmission. Deras trähylla Furin kommer att produceras av stadsmissionens sociala företag Hantverksslussen och säljas i designbutiker både i Uppsala och Stockholm.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-11