Göm menyn

Ordförande med respekt för frihet

Från maj tar Anna Ekström över ordförandeklubban i universitetets styrelse. Man måste ha en genuin respekt för den akademiska friheten och förståelse för den kollegiala styrelseformen, säger hon om sitt nya uppdrag.

Anna Ekström, porträttVad det innebär att vara styrelseordförande för ett universitet, är henne knappast okänt efter närmare ett decennium som ledamot i styrelsen för Uppsala universitet, med ett sista styrelsemöte nu i april.
– Utbildningsfrågor har på olika vis hängt med under hela mitt liv, säger Anna Ekström som idag är generaldirektör för Skolverket.

Och styrelseklubbor har hon hållit i förr. ”Jag kommer att bli bråkig” lyder rubriken på en artikel Katrineholmskuriren den 3 juni 1985. Anna Ekström har då just tillträtt som ny studentordförande i SACO/SR och bland annat satt förändrat studiemedelssystem högst på dagordningen.
– Jag ser med förtjusning fram mot detta uppdrag, säger hon i artikeln.

Samma gäller idag.
Anna Ekström ser med förtjusning fram mot uppdraget att leda universitetsstyrelsen – fast hon har slutat att vara bråkig.
– Det var nog mest en from förhoppning, säger hon och skrattar.
– Men självklart har jag egna idéer om vad som är viktigt i verksamheten. Jag hoppas att mina erfarenheter kan tillföra universitetet något, skulle jag inte tro det skulle jag inte ha tagit på mig uppdraget. Och ett och annat kommer jag väl också att ifrågasätta.
Bildning och eftertanke är livsviktigt för ett demokratiskt samhälle, fortsätter hon.
– Enbart materiellt hög standard kan aldrig göra ett samhälle rikt, det krävs också kultur och klokskap.

Ur det perspektivet är det förvånande att högre utbildning ibland tycks helt försummat i den allmänna debatten. Sedan 2011 är Anna Ekström generaldirektör för Skolverket så en jämförelse ligger nära till hands:
– Medan skolan diskuteras i detalj – från vad barnen lär sig till hur de beter sig – brukar det allmänna intresset för högre utbildning inskränka sig till antagningssiffrorna.

Det är en intressant skillnad, säger hon, samhällsutvecklingen är ändå beroende av människors kunskap och kompetens.
– Det gör mitt uppdrag som ordförande för ett universitet extra spännande. Tanken på att jag ska få arbeta med att föra ut kunskap gör mig väldigt glad. Det är det jag är besjälad av.

Anna Ekström, porträttAtt leda ett universitet är inte som att leda vilken vanlig arbetsplats som helst.
– Den är vanlig såtillvida att det är en myndighet som måste följa samma lagar och regler som alla andra. Det som är dramatiskt annorlunda – och som kräver genuin respekt och god förståelse – är den kollegiala styrelseformen med fakulteter, dekaner och prefekter som är valda av akademien. Därtill forskningsfriheten. Det är nödvändigt att man samspelar med det systemet.
– Dessutom, påpekar hon, är ett universitet befolkad av människor med ovanligt hög kompetens och stort engagemang, det gör den också till en speciell arbetsplats.

Till vardags generaldirektör, däremellan nu styrelseordförande för Linköpings universitet.
Låter inte det som lite mer än ett heltidsjobb?
Svaret kommer snabbt:
– Det tycker uppenbarligen inte regeringen, som gett mig bägge uppdragen.
Men, säger Anna Ekström och skrattar igen, det är nyttigt att lämna kontoret ibland och se hur det går till på andra arbetsplatser.
– Skolverket har dessutom stor glädje av att jag förstår villkoren för lärosätena. Det ger mig bra inblickar i de krav som ställs på studenterna. Idag förväntas hälften av alla barn gå vidare till högre studier och det är ju ungdomsskolan som ska ta ansvaret för att de kan klara det.

Det finns många beröringspunkter mellan Skolverket och universiteten. Inte minst rör de förstås lärarutbildningarna.
– I vårt insynsråd sitter representanter från lärosätena. Och vi får många regeringsuppdrag som ska genomföras tillsammans med högskolorna. Lärarlyftet är ett exempel, rektorsutbildningarna ett annat. Och vi samarbetar med forskare när vi lägger upp undersökningar, som Pisa, eller utformar nationella prov.

I botten har Anna Ekström en jur.kand. Hon har bland annat varit sekreterare i Arbetsdomstolen, planeringschef i Statsrådsberedningen och statssekreterare i Näringsdepartementet. Därefter följde tio år som ordförande för Saco. Hon har också varit ledamot i Arbetsmarknadsstyrelsen.
– Det är alla jobb som gett mig insikter om betydelsen av en god utbildning som innefattar praktikinslag och näringslivskontakter. På den punkten ska det bli särskilt roligt att arbeta med LiU som, med rätta, är känt för att hålla hög kvalitet på grundutbildningarna.

Bra kvalitet var det också på den röda luvtröja med LiU:s logga som Anna Ekström slitit på i flera år. Ett tack för en föreläsning för studenter på LiU:s pol.mag-program med europainriktning.
– Ett märkligt sammanträffande. Några veckor innan landshövdingen Elisabeth Nilsson ringde och jag fick frågan om att överta ordförandeklubban på LiU efter Bengt Westerberg, upptäckte jag att tröjan som jag använt jättemycket havererat. En chokladbit i fickan …
Ett omen så gott som något. Ny LiU-ordförande, ny LiU-tröja.
Kanske lägger hon ut en bild på Instagram?

– Ja, jag använder gärna sociala medier. Twitter ser jag närmast som ett slags utvidgat kollegium. Det är ett enkelt och öppet sätt för folk att få svar på frågor och ett suveränt sätt att hålla just den kontakt man vill i yrkesfrågor. Men twitter speglar givetvis inte hela världen.
Sociala medier ger henne också möjlighet att vara lite personlig.
– 90 procent jobb och 10 procent funderingar är lagom.
Hon lägger gärna ut en bild, tagen någonstans på vägen till jobbet. Eller twittrar om en dikt som tål att läsas. Stagnelius tillhör favoriterna, liksom Gullberg och Södergran.

Någon oställd fråga som behöver besvaras?
Egentligen kan det väl räcka, säger Anna Ekström – men det finns något annat med Linköpingsansknytning som hon gärna vill sprida lite till. Twittrat har hon förstås redan gjort.
Det handlar om lärargärningen, om själva kärnan.
– Vetenskapsakademiens pris till Årets lärare gick till biologiläraren Lisa Carlsson på Folkungaskolan i Linköping. Hennes tacktal var fantastiskt. Som en dikt! Läs det!


Fotnot: Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för att universitetets uppgifter fullgörs. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningen se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU).

Lisa Carlssons tacktal, Skolverkets hemsida

Text: Gunilla Pravitz
Foto: Stefan Borgius
2013-04-25


 

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bygger datalabb för AI-utveckling på medicinska bilder från SCAPIS

Samma teknik som utnyttjas för att göra deepfake-videor ska användas av forskare till att skapa AI-genererade medicinska bilder. De syntetiserade bilderna ska representera data från SCAPIS-studien om hjärt- och lungsjukdom och kunna användas till forskning om AI-lösningar för vården.

AI- forskning i väntans tider

EU-kommissionen har nyligen stakat ut vägen för en gemensam satsning på artificiell intelligens. ”Detta ligger helt i linje med de tankar vi har framfört inom det Europeiska forskarnätverket CLAIRE”, säger LiU-forskaren Fredrik Heintz.

Hur ska vi bygga förtroende för robotarna?

Redan idag används artificiell intelligens på många områden för att underlätta människans jobb, exempelvis i produktion och vid beslutsfattande. Men framöver kan AI även komma att användas för att vårda människor, och då är det robotar som ska göra jobbet. Två forskare vid Linköpings universitet ska leda ett nytt projekt om förtroende och tillit i förhållandet mellan människa och robot.

LiU-studenter bäst i Sverige på företagsvärdering

Professionella aktieanalytiker sätter ”behåll” eller ”köp”, men studenterna
från LiU rekommenderar ”sälj” för bygghissföretaget Alimak. Med den analysen har de precis vunnit SM i företagsvärdering för ekonomistudenter.

Humanistdygnet vill få oss att tänka nya tankar

Nu är det dags igen. Lördag den 19 september kommer kårhuset Kollektivet i Linköping att fyllas med humanister. I tolv timmar kommer föreläsningar och panelsamtal kring vetenskap och kultur att varvas med musik, dans, konst och teater.

Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Ämneslärarprogrammen vid LiU bland de bästa i landet

Vid Universitetskanslersämbetets granskning av landets ämneslärarutbildningar får Linköpings universitet fortsatt toppbetyg. Statistiken visar att LiU är det enda lärosätet som fått godkänt för sin ämneslärarutbildning i matematik, åk 7-9.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27