Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Jonas Jacobsson blir hedersdoktor

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson.

Skytten Jonas Jacobsson blir hedersdoktor vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med fyra framstående internationella forskare vid en ceremoni i mitten av maj.

Jonas Jacobsson är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottsmän. Han har tagit 16 guld i Paralympics, 15 VM-guld och 17 EM-guld. För fjolårets insats vid Paralympics i Peking, där han tog tre guld, tilldelades han Svenska Dagbladets guldmedalj.

Jonas Jacobsson är född och uppvuxen i Kolmården utanför Norrköping. Med stark vilja, motivation och fokusering har han visat att funktionshinder inte behöver vara ett hinder för att genomföra sina visioner. Hälsouniversitetet lyfter fram honom som en förebild för studenter och anställda och en utmärkt representant för Östergötland när han nu utses till medicine hedersdoktor.

Till medicine hedersdoktor har även Dr David Dance utsetts. Han gick för några år sedan i pension från sin tjänst som chef för sjukhusfysikavdelningen vid Royal Marsden NHS Trust i London, men anlitas fortfarande flitigt som konsult och medarbetare i internationella forskningsprojekt.

Forskare inom medicinsk radiofysik vid Hälsouniversitet har samarbetat med David Dance sedan slutet av 1980-talet. Samarbetet har bland annat omfattat utvecklingen av en metod för att optimera undersökningstekniken, så att högsta möjliga bildinformation fås till lägsta strålbelastning av patienten. Just nu pågår ett samarbete kring digital mammografi, i vilket även forskargrupper från Grekland, Storbritannien och Schweiz medverkar.

Filosofiska fakulteten har utsett två amerikanska forskare till hedersdoktorer. Deborah Johnson är professor i tillämpad etik vid University of Virginia. Hon är en av de främsta företrädarna för det område som ursprungligen kallades dataetik, senare informations- och kommunikationsteknologisk etik (IKT-etik). Hennes bok Computer Ethics är ett standardverk inom området.

När Centrum för tillämpad etik vid LiU 1997 anordnade den allra första dataetikkonferensen i Sverige så var Deborah Johnson en av huvudtalarna och samarbetet har fortsatt sedan dess. Förra våren var hon i Linköping som gästlärare under tre veckor.

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts professor Charles Goodwin, professor i tillämpad språkvetenskap vid University of California i Los Angeles. Professor Goodwin är en världsledande samtalsforskare. Med hjälp av videoanalys har han klarlagt detaljer i samtalsdeltagares interaktion och gemensamma meningsskapande. Bland annat har han visat på betydelsen av gester.

Han hedras nu för sin mångsidiga forskning, tvärvetenskapliga bredd och sitt nära samarbete med flera av filosofiska fakultetens forskningsmiljöer.

Tekniska högskolan har utsett materialforskaren Ivan Petrov till hedersdoktor. Ivan Petrov är född i Bulgarien, men är idag verksam som professor i materialvetenskap och föreståndare för Division for Microanalysis of Materials vid University of Illinios i Urbana, USA.

Under 25 års tid har han haft ett nära samarbete med forskargrupper i Linköping kring tunnfilmssyntes och mikrostrukturkarakterisering. Han har vid flera tillfällen varit gästforskare, bidragit till forskningsansökningar och tagit emot ett stort antal LiU-forskare. Samarbetet har bl.a. resulterat i ett 30-tal gemensamma publikationer.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid den 16 maj.


Lennart Falklöf Wed Mar 11 09:06:00 CET 2009Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: Mon Feb 13 11:06:30 CET 2017