Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Webbplats för barn och unga med diabetes

På Världsdiabetesdagen 14 november lanseras en webbplats för barn och unga med diabetes. Bakom www.diabit.se står forskare vid Linköpings universitet tillsammans med diabetesteamen vid barnklinikerna i Linköping och Jönköping.

Webbplatsen består av flera olika delar och riktar sig till barn och ungdomar som har diabetes, deras familjer, vårdteam, skolpersonal och andra i den drabbades närhet som till exempel idrottstränare. Sajten är unik i sitt slag då den drivs av vårdpersonal i samverkan med patienter, utan kommersiella aktörer.

– Syftet är att bidra till att barn och unga med diabetes och deras omgivning ska lyckas hantera sjukdomen på bästa sätt. Webbplatsen ökar möjligheten till kommunikation med andra som har egen erfarenhet av sjukdomen, och underlättar samtidigt kontakterna med vårdteamet. Det handlar förstås också om att ge stöd i form av kunskap och utbildning, säger Sam Nordfeldt, läkare och forskare och en av initiativtagarna till projektet.

Sajten utvecklades i ett forskningsprojekt och har funnits tillgänglig för en avgränsad grupp sedan 2006. Under projektets gång har det framkommit önskemål att öppna den också för andra.

– Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med så många yrkeskategorier. Sjuksköterskor, läkare, dietister och kuratorer vid mottagningarna och dessutom skolsköterskor har engagerat sig i att ta fram informationen som finns både som text och film på webbplatsen, säger Sam Nordfeldt.


Thu Nov 13 15:31:00 CET 2008Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: Mon Feb 13 11:06:30 CET 2017