Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Högkonjunktur för utomhuspedagogiken

Utomhuspedagogiken etablerar sig att starkare. I oktober invigs ett nationellt centrum vid LiU/Vimmerby. Dessutom går nu pedagogiken på export till Japan.

Det råder goda tider för utomhuspedagogiken. I slutet av september står LiU och NCU, Nationellt centrum för utomhuspedagogik med hälsa, för den första fortbildningen av japanska lärarutbildare och lärare i Hookaido/Sapporo, efter inbjudan från Tokai University.

– Också Kina har visat intresse för denna nya, svenska exportprodukt. Jag har nyligen haft ett besök av en matematikprofessor från Shanghai University, det gällde matematik i utomhusmiljö, säger Anders Szczepanski, föreståndare för NCU vid LiU. För övrigt just hemkommen från en lärarfortbildning i Düsseldorf.

Om ett år arrangerar LiU och NCU återigen en nationell konferensen i utomhuspedagogik - UTE ÄR INNE 2009. Denna gång kommer konferensen, som nu hålls i Norrköping, att ha ett internationellt inslag ett nordiskt-baltiskt, europeiskt och utomeuropeiskt kunskapsutbyte kring forskningsområdet outdoor education och outdoor learning.

I förra veckan kom beslutet om tre färska regionmiljoner till satsningen på ett nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik med verksamhet förlagd till Focus i Vimmerby. Och mer pengar är att vänta.

– I oktober får vi besked från NUTEK om ytterligare finansiering för detta treårs-projekt. Det finns också ett beslut av Regionförbundet i Kalmar att ansöka om EU-finansiering, säger Anders Szczepanski.

Vimmerby kommun väntas också gå in med stöd, liksom LiU genom HU. För den senare delen svarar professor Carl Göran Svedin på Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

– Inom detta projekt ligger också en vidareutveckling av forskningssatsningen i utomhuspedagogik med 6 doktorander och en inriktning mot barn och ungdomars hälsa som LiU och Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond initierade 2006/07.

I övrigt finns en rad samverkande intressenter i det nationella centrumet.

– Högskolan i och även Länsmuseet i Kalmar. Regionala aktörer bland kommuner i sydöstra delen av landet och dessutom de areella näringarna inom industrin. Och Växjö universitet finns inkopplat med i ett pågående 3-årigt forskningsprojekt om utomhuspedagogik och hälsa som inkluderat cirka 800 elever från förskoleklass till år 9 samt 90-talet lärare i Växjö, säger Anders Szczepanski.


Gunilla Pravitz 2008-09-15Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2017-02-13