Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

105 miljoner till starka forskningsmiljöer vid LiU

Bild på Jerker Rönnberg och Lennart Ljung

Jerker Rönnberg (t v) och Lennart Ljung.

Två starka forsknings-

miljöer vid LiU fick på onsdagen klartecken till en tioårig finansiering från Vetenskaps-

rådet och Formas, med totalt 105 miljoner kronor. De så kallade Linnéstöden delas ut till de 20 miljöer som en internationell forskarpanel anser vara Sveriges vassaste.

LiU:s rektor Mille Millnert gläds med de två forskargrupper som idag i hårdast möjliga konkurrens fått sina Linnébidrag.

- Det är välförtjänt och vi kommer att få se mycket ny och spännande forskning för pengarna. Jag gläds också för universitetets del. Detta ett kvitto på att våra bästa forskargrupper hör hemma i den internationella eliten, säger Mille Millnert.

De övriga åtta universitet som fick Linnestöd har betydligt större statliga basanslag till sin forskning än LiU.

- Om vi ser till alla de excellensmedel som de olika forskningsråden delat ut, så har LiU tagit hem betydligt mer än vad man kan förvänta sig utifrån forskningsanslagens storlek. Därför ser vi med tillförsikt på de förslag som finns om att lägga om den statliga forskningsfinansieringen och i större utsträckning belöna prestation i stället för tradition, säger Mille Millnert.

Linnécentrum CADICS (Control, Autonomy, and Decision-making in Complex Systems) är en bred forskningsmiljö uppbyggd av fem existerande forskargrupper vid LiU – reglerteknik, sensorinformatik, fordonssystem, artificiell intelligens och visualisering. Miljön finansieras med 55 miljoner kronor.

Målet är att utveckla teori och metoder för beslutsstöd, där det ofta handlar om att sammanställa mängder av data från olika källor, så kallad sensor- eller informationsfusion. Ett konkret exempel är varningssystem för att undvika kollision mellan bilar. Signaler från radar, laser och transpondrar kan i kombination med digitala kartor och GPS ger ett underlag för att bedöma risken för krock och hur den kan undvikas.

Andra tillämpningar som CADICS kommer att arbeta med gäller att hantera autonomi i obemannade flygplan, att ställa rätt medicinsk diagnos, att övervaka flygtrafik och industriella processer.

Centrumet kommer att ledas av Lennart Ljung, professor i reglerteknik. Han är mycket glad över att nu få en långsiktig finansiering för grundforskning kring dessa problem.

-Sensorfusion är en teknik som kommer att få ännu större betydelse i framtiden. Tack vare Linnéstödet får vi nu en möjlighet att utveckla den teoretiska basen, säger Lennart Ljung.

Ljungs medsökande i CADICS är Patrick Doherty, Torkel Glad, Svante Gunnarsson, Fredrik Gustafsson, Hans Knutsson, Lars Nielsen, Mikael Norrlöf, Thomas Schön och Anders Ynnerman.

Linnécentrum HEAD (Research on Hearing and Deafness) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram kring hörselskador och dövhet. Det tioåriga anslaget innebär att ett nytt vetenskapsområde introduceras: kognitiv hörselvetenskap, där man studerar den fysiologiska och kognitiva basen för hörsel och samverkan med signalbehandling i hörhjälpmedel. Miljön finansieras med 50 miljoner kronor.

En central frågeställning är hur hörhjälpmedel påverkar den kognitiva utvecklingen hos hörselskadade barn, en annan hur språkförståelsen hos äldre hörselskadade påverkas när deras kognitiva färdigheter avtar. Tinnitus, dyslexi och dövblindhet och andra hörselrelaterade funktionshinder kommer också att studeras.

Centrumet leds av Jerker Rönnberg, professor i psykologi.

– Det här känns underbart, säger en glad Jerker Rönnberg direkt efter att ha fått beskedet.

– Det innebär att vi får en stabil plattform för att utveckla forskningen inom kognitiv hörselvetenskap. Det kommer att beröra många olika former för kommunikation. Vi ser också fantastiska synergier med den forskarskola, också kallad HEAD, för vilken vi nyligen fått klartecken till totalt 11 miljoner kronor under fem år.

I centrumet ingår forskare inom biologi, medicin, teknik och beteendevetenskap. Medsökande är Gerhard Andersson, Stig Arlinger, Berth Danermark (Örebro universitet), Birgitta Larsby, Thomas Lunner, Björn Lyxell, Claes Möller (Örebro universitet), Birgitta Sahlén (Lunds universitet) och Stefan Stenfelt.

Linnéstödet på sammanlagt 1,4 miljarder kronor ges till starka forskningsmiljöer från alla vetenskapsområden. Lärosätena har i nationell konkurrens nominerat miljöer inom de områden som de prioriterat i sina strategier. Utlysningen är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet och all granskning har gjorts av internationella experter.


Wed Jun 18 10:19:00 CEST 2008Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: Mon Feb 13 11:06:30 CET 2017