Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

LiU-utbildningar i Sverigetopp

Läkarutbildningen och studierektorsområdet Reglersystem vid LiU är två av Sveriges fem främsta utbildningsmiljöer. Det fastslår Högskoleverket efter en utvärdering av internationella bedömare.

Utmärkelsen ges till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och som kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen. En ceremoni kommer att hållas den 24 januari nästa år.

Sammanlagt 26 ansökningar kom in om Högskoleverkets utmärkelse, som från och med i år ska delas ut årligen. En grupp internationella bedömare från lärosäten och organisationer i Finland, Portugal, Storbritannien och Tyskland granskade först alla inkomna ansökningar och gjorde sedan platsbesök vid de nio miljöer som gick vidare till en andra omgång.

Utifrån bedömargruppens utlåtande har Högskoleverket beslutat att ge utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007 till farkostteknikprogrammet vid KTH, läkarutbildningen och studierektorsområdet reglersystem vid Linköpings universitet, tandläkarutbildningen vid Malmö högskola och institutionen för historiska studier vid Umeå universitet.

Utbildningarna som får utmärkelsen uppmärksammas bland annat för att ha starka lärandemiljöer med hög kvalitet - en följd av att de arbetar systematiskt med kvalitetssäkring. Studentinflytandet tar sig konkreta uttryck och lärarna arbetar medvetet med att stödja nya kollegor i deras undervisning.

- Syftet med att utse framstående utbildningsmiljöer är att stimulera till kvalitetsutveckling och inspirera andra. Vi på Högskoleverket kommer att arbeta vidare med hur vi på bästa sätt kan sprida goda exempel, säger Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket.

Rektor Mille Millnert är naturligtvis mycket glad åt utmärkelserna, men kanske ändå inte så överraskad:

- Det är två helt olika utbildningsmiljöer men i grunden handlar det om samma sak: Mycket engagerade lärare och en ledning som har präglat en anda av att grundutbildningen är viktig och får ta plats.

I det ena fallet, läkarutbildningen, är det ett helt utbildningsprogram som under många år har utvecklat det problembaserade lärandet som pedagogisk metod. I det andra fallet är det ett studierektorsområde, reglersystem, som består av två ämnen, reglerteknik och fordonssystem. Nestorn inom reglerteknik, Lennart Ljung, hyllas också av studenterna:

- Han är mycket drivande och vi hör bara goda vitsord om honom, säger Fadi Said och Patrik Ohlsson, de båda utbildningsbevakarna på Lintek, teknologernas studentkår. Han är också sedan många år inspektor i Lintek och mycket engagerad i kårfrågor. Vi har ett väldigt gott samarbete med honom.


Anika Agebjörn Tue Dec 18 14:44:35 CET 2007Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: Mon Feb 13 11:06:30 CET 2017