Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Miljödata speglar ej verkligheten

illustration vattendata

Ett plötsligt brott 1996 inträffar i data över fosforhalter i vatten

Byte av metoder eller personal på laboratorier eller vid provtagningar påverkar miljöövervakningen så att resultaten i många fall blir helt missvisande.

Karl Wahlin har analyserat långa tidsserier av data från yt- och grundvatten som visar halter av kväve, fosfor, organiskt material och motståndskraften mot försurning.

Han har upptäckt flera fall av plötsliga nivåförändringar eller anmärkningsvärda trender. De kraftigaste förändringarna har skett vid tidpunkter då man bytt laboratorium, instrument eller haft problem på laboratoriet.

Ett exempel är fosforhalterna. Här inträffar en plötslig förändring år 1996 när halterna kraftigt sjunker. Det märkliga är att de sjunker exakt samtidigt och lika mycket i flera norrlandsälvar och i Vänern. Varken väderhändelser eller mänsklig aktivitet kan förklara denna plötsliga förändring i så vitt skilda geografiska områden.

Redan tidigt 2007 påpekade miljöstatistikerna vid Linköpings universitet att flera serier av miljödata visar förändringar som aldrig ägt rum i verkligheten. Anders Grimwall, professor i statistik och Karl Wahlins handledare, understryker att inget enskilt laboratorium ska lastas för detta.

- Det handlar om systemfel i miljöövervakningen, säger han. Uppgiften att följa små förändringar från år till år är helt enkelt mer komplicerad än vad man antagit.

Karl Wahlin presenterar nu en vägkarta för hur man kan analysera stora mängder miljödata. Metoder behövs för att samtidigt kunna följa trender i flera mätserier. Man måste också, precis som inom klimatforskningen, börja arbeta med att korrigera gamla mätvärden för kända felaktigheter.

- Samla hellre in färre data och lägg mer krut på att analysera det som under åren samlats i databaserna, sammanfattar han. Han ser också fram emot att Naturvårdsverket har beslutat utreda de rön som läggs fram i avhandlingen.

Karl Wahlin disputerar fredagen den 10 oktober.


Anika Agebjörn 2008-10-08



Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2017-02-13