Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

LiU säger nej till ny betygsskala i skolan

Av 96 remissintanser är det bara tre som säger nej till regeringens förslag om en ny betygsskala i skolan. LiU är en av dem, tillsammans med Högskoleverket och Göteborgs kommun.

Den nya betygsskalan i grundskolan och gymnasiet föreslås bli sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat, och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat.

Men LiU avfärdar alltså förslaget.

- Vi grundar vårt svar på forskningskompetens vid LiU. Forskningen visar att graderade betyg leder till ett ytligare lärande. Antalet betygssteg påverkar vilket förhållningssätt eleven har till sitt lärande. Betyg har en styrande funktion, fokus läggs på betygen istället för på lärandet, säger Andreas Fejes, docent i pedagogik vid LiU och en av dem som ligger bakom remissvaret.

Han nämner begreppen djupinlärning och ytinlärning.

- Vid djupinlärning lär man sig på djupet, man ser helheten och kan koppla ihop olika delar med varandra. Vid ytinlärning, däremot, lär man sig fragment och ser inte till helheten.

Med graderade betyg ökar ytinlärningen, menar Andras Fejes. Han hänvisar bl.a. till en LiU-studie som visar att studenter som har ett flergradigt betygssystem blir mer fokuserade på att läsa in gamla tentor, blir mindre benägna att samarbeta med andra och får prov som är mer inriktade på faktainlärning än på djupinlärning.

”Betygsskalor med flera skalsteg ger upphov till ytliga strategier vid lärande, medan färre skalsteg tycks gynna ett mer djupinriktat förhållningssätt vid lärande.”, skriver LiU i sitt remissvar.

LiU anser också att ett regeringsförslag om nya graderade betyg inte kan komma isolerat, det måste istället sättas in i ett vidare pedagogiskt sammanhang där även nationella lärandemål diskuteras.

- Man kan inte skilja betygsskalan från resten av pedagogiken.

LiU avfärdar hela utredningen som ligger till grund för betygsförslaget.

”Utredningen saknar en konsekvensanalys av de negativa följder som en betygsskala med fler skalsteg kommer att få. Rimligen bör en utredning väga för- och nackdelar mot varandra för att ge ett så bra underlag för beslut som möjligt”, skriver LiU vidare i sitt remissvar.

- Så är det inte i det här fallet, påpekar Andreas Fejes.

Att det är så få remissinstanser som är kritiska till förslaget kan han bara spekulera kring.

- Det ligger i tidens anda att mäta och jämföra. Fokus hamnar därmed på just mätningen, och inte på vilka konsekvenser mätningen har på elevers förhållningssätt till lärande, eller till kvalitén på detta lärande. Utredningen visar just denna tidens tendens genom att inte diskutera den frågan, säger Andreas Fejes.

Utbildningsminister Jan Björklund välkomnar däremot de positiva remissvaren.

- Det är bra att den nya skalan med fler steg får starkt stöd från det stora flertalet av remissinstanserna. Det ska löna sig att plugga i skolan, kommenterar Jan Björklund i ett pressmeddelande.


Eva Bergstedt 2008-05-20Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2017-02-13