Göm menyn

Strategiskt avtal mellan LiU och Norrköpings kommun

Ett strategiskt avtal har undertecknats mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Det innebär att ett långsiktigt, framtida samarbete är säkrat.

Avtalssignering Helen Dannetun och Lars Stjernkvist– Vi har haft en lång rad samarbeten oss emellan i 20 år, men nu manifesterar vi det, påpekade Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, vid undertecknandet av avtalet.

Han talade om samarbeten som går både djupt och högt och exemplifierade.

– En del samarbeten sker på ett djupt och praktiskt konkret lokalt plan. Det kan till exempel vara en student som hjälper till med matteundervisning på våra skolor. Andra samarbeten sker på ett högt plan, där vi tillsammans kan bidra till världsledande forskning på flera områden, däribland visualisering.

Rektor Helen Dannetun lyfte fram Campus Norrköping som Sveriges absolut vackrast campus.

– Här finns många samhällsrelevanta utbildningar och riktigt, riktigt vass forskning, poängterade hon.

Under avtalsceremonin presenterades några exempel på samarbeten mellan universitetet och kommunen, däribland Testmiljö Norrköping. Projektet har pågått i tre år och stöds av Vinnova. Det går ut på att främja äldres självständighet och öka deras möjlighet till att bo kvar hemma – om de vill det. Personer i två bostadsområden i Norrköping från 80 år och uppåt deltar. De får testa ny teknik i form av olika produkter, tjänster och arbetsprocesser och forskare följer projektet och dess resultat.

– Testpersonerna har bland annat testat intelligenta sårförband, ett framtida trygghetslarm och en smart läkemedelsdosett, berättade Ann-Christine Larsson från Testmiljö Norrköping.

Från 2017 permanentas projektet och ska nu drivas och utvecklas inom vård- och omsorgskontoret i Norrköping, eventuellt även mot andra grupper än äldre.

Ett annat samarbete, som fått mycket uppmärksamhet, är ett mentorsprojekt mellan LiU-studenter och elever på en skola i Hageby i Norrköping. Det kallas LuMiNk Akademin och har pågått i snart två år.

– Vi vill motivera och inspirera elever på högstadiet att våga tro på sig själva och att med hjälp av studenterna lyckas med sina studier, berättade Kristina Lyngenberg från LiU Holding.

Det första året deltog 13 mentorer från olika universitetsutbildningar och 20 elever antogs. Fokus har legat på läxläsning efter skoltid, de har träffats en gång i veckan i Mirum Galleria i Hageby, därefter har de också besökt Campus Norrköping, Campus Valla och Visualiseringscentret.

– Nu har vi växlat upp. I år har vid 36 elever och 18 mentorer från elva olika utbildningar.

Martin Karlsson är lärare på Klingsborgsskolan som deltar i projektet.

– Mentorerna gör ett jättefint jobb. Skolarbetet blir avdramatiserat när de ses på fik och andra ställen. Och eleverna, som ofta kommer från studieovana hem eller har svårt med språket, får inte bara en mentor för läxhjälp. Mentorerna blir också deras vänner och samtalspartners, och i bästa fall inspiratörer till att gå vidare till högre studier. Föräldrarna till eleverna är även de jättepositiva, påpekade Martin Karlsson.

Ytterligare ett projekt som presenterades handlar om samverkan kring lärares professionsutveckling. Karin Stolpe, universitetslektor i pedagogiskt arbete och Annika Karlsson, kvalitetsstrateg vid Utbildningskontoret i Norrköping, berättade om hur de samarbetar för att stärka lärares profession. Att tillgängliggöra forskningsresultat är en viktig del i det arbetet och det sker bland annat genom nätverksträffar och seminarieserier.

– Det blir ett fruktbart möte mellan vetenskap och praktik. För forskarna ger det inblick i det praktiska skolarbetet och lärarna blir uppdaterade på aktuell forskning, konstaterade Karin Stolpe.

Avtal om strategisk samverkan finns idag redan mellan Linköpings universitet och Ericsson, ABB, SAAB, Tekniska verken, VTI och Linköpings kommun. På gång är också ett avtal med Region Östergötland.

Foto: Norrköpings kommun


Eva Bergstedt 2017-02-06Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

LiU-doktorand möter Nobel-pristagare

Tim Cornelissen, doktorand på IFM, är en av de unga forskare som bjudits in till årets Nobelmöte i tyska Lindau. 580 studenter, doktorander och postdoktorer få här möjlighet att träffa och diskutera vetenskap med Nobel-pristagare.

Hållbar matproduktion och konsten att expandera naturen

Behovet av mat ökar stadigt. På kort sikt behövs bättre förutsättningar för lantbruket, på lång sikt behöver vi transformera samhället med hjälp av gröna tjänster. Tjänster som till och med expanderar ekosystemet, enligt fyra LiU-forskare i företagsekonomi.

Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. Luka Šafarič vid Linköpings universitet har undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Blomsteräng i B-huset för biologisk mångfald

Fyra kullar med kortklippt gräs. Innergården i B-huset är rätt tråkig, både för människor och vilda pollinatörer. Ett gäng LiU-biologer beslöt sig för att istället anlägga en blomsteräng och plantera lockande odlade växter.

Fokus på globala frågor i samarbete med Sydafrika

Ett nytt svenskt samarbete med Sydafrika ska stärka globala forskningsfrågor och underlätta för forskare att få kontakt med varandra. På sikt planeras för gemensamma forskningsprojekt bland annat inom klimat, sjukvård och utbildning.

Ny vicerektor på LiU

Universitetsledningen utökas med en vicerektor från den 15 augusti. Det är Per-Olof Brehmer som får ansvar för forskningsområdet.

Forskare vill hjälpa oss höra även som äldre

Va? Vad sa du? De flesta kan nog känna igen sig i hur jobbigt det är att inte höra ordentligt. Denna känsla ökar med åldern då hörseln försämras och det blir svårare att kommunicera. Ett nytt forskningsprojekt ska förbättra livskvaliteten för de miljontals människor som lider av hörselnedsättning på ålderns höst.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-18