Göm menyn

Miljonanslag till utvecklingsforskning vid LiU

Två forskare vid Linköpings universitet har fått Vetenskapsrådets anslag för utvecklingsforskning. Henrik Nordvall och Joyanto Routh får forskningsmedel för tre respektive fyra år.

Utvecklingsforskning innebär svensk forskning som är särskilt viktig för låginkomstländer. Den skall bidra till bättre livsvillkor och hållbar utveckling i länderna. Henrik Nordvall, lektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, har fått anslag på 3,3 miljoner kronor för att utforska samspelet mellan nordisk folkbildning och kunskapstraditioner i östra Afrika. Utbildningssystem i östra Afrika är fortfarande i stor utsträckning påverkade av kolonialismen.

Den nordiska folkbildningen, med sina rötter i jämlikhetstänk och folkrörelser, har ofta beskrivits som en motpol till de traditionella utbildningssätten som spreds av kolonisatörerna. Folkbildningstraditionen har också setts som besläktad med de förkoloniala, icke-formella bildningsformerna som funnits i regionen. Samtidigt har det pekats på nykoloniala tendenser i själva exporten av folkbildningsidéer. Projektets syfte är att studera hur nordiska folkbildningsidéer har spridits, tolkats och tagits i bruk inom ramarna för två folkbildningsprojekt i Tanzania och Kenya.

Henrik Nordvall– Vi har projektdeltagare med språkkompetenserna som krävs, som kan den lokala kontexten och som är ledande forskare när det handlar om afrikanska bildningstraditioner. Det i kombination med folkbildningskompetensen som finns vid LiU gör att vi skall kunna bidra med ny kunskap för fältet, inte bara i Norden och Östafrika utan också internationellt sett, säger Henrik Nordvall, som leder projektet.

Nordiska biståndsprojekt har historiskt inneburit spridning av icke-formell utbildning till östra Afrika. Men det saknas studier om skillnaderna i utbildningstraditioner och hur interaktionerna kan påverka hur väl utbildningsformerna tas i bruk. Icke-formell utbildning är till exempel kursdeltagande i folkhögskolors regi eller studiecirklar, utanför det formella skolsystemet.

Forskarna vill nu studera vilka skillnader som finns i grundtankarna för utbildning och hur samspelet mellan de olika traditionerna ser ut. Studien hoppas både kunna identifiera hur olika maktförhållanden påverkar samspelet och om det uppstår utbildningsmässiga innovationer i och med att olika traditioner möts.

Även deltagarnas perspektiv på verksamheten skall studeras och hur utbildningen påverkar deltagarnas livsmöjligheter. Deltagarna kommer att intervjuas när de påbörjar och avslutar sin utbildning, och följs upp två år efter att utbildningen avslutats.

Joyanto RouthDet andra anslaget inom utbildningsforskning som LiU-forskare erhållit är på 4,8 miljoner kronor över fyra år.
Joyanto Routh, lektor på Tema Miljöförändring, har fått anslaget för att undersöka det kolomsättningssystem som är unikt i Nepal. Projektet kommer att titta på omsättning av kol i små vattendrag i Himalaya.
Nepal har inga större vattendrag utan små bergsfloder som alla har sin källa i Himalaya. Erosionen som vattendragen skapar tar med sig sediment och i det en stor mängd uppbunden kol. Vattendragen transporterar kolet vidare till större floder, och slutligen ut i Indiska oceanen där kolet binds upp i stora kolsänkor.

– Om kolet inte transporteras bort är det tillgängligt för nedbrytning. Nedbrytningen i sin tur leder till bildandet av växthusgaser och har en klimatpåverkan, berättar Joyanto Routh.

Det är både naturlig erosion och markanvändningen i Himalaya som påverkar omsättningen av markbundet kol. De små vattendragen och deras bidrag till kolomsättningen är ett hittills outforskat område. Joyanto Routh hoppas på att kunna klarlägga flödet av kol i systemet. Projektet skall också bidra till utbyte av kunskap i Nepal om hur erosionen och förändringar i markanvändningen påverkar kolomsättningen, och vilka konsekvenserna kan bli för klimatet i längden.

Projektet är ett samarbete med universitetet i Kathmandu, och projektets startpunkt innebär ett stort planeringsarbete kring logistiken av provtagningar i Nepal och utbyte av personal mellan universiteten.

Text: Susanna Lönnqvist


2017-01-27Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Studenthuset invigs 30 augusti

Universitetets nya mötesplats, Studenthuset, står nästan klart och efter sommaren invigs huset på Campus Valla.

Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart?

Maten vi äter påverkar inte bara vår egen kropp, utan har också stor påverkan på världen vi lever i. Forskare vid LiU har tittat på möjliga åtgärder för att öka hållbarheten inom svensk matproduktion. En av slutsatserna är att det behövs mer kunskap om klimatanpassning av jordbruket.

Miljonstöd till Parkinsonforskning

Åtta forskare vid Linköpings universitet har fått stöd av Stiftelsen för Parkinsonforskning på totalt 2,6 miljoner kronor. Under de sex år stiftelsen verkat har forskningen vid LiU därmed fått anslag på över 10 miljoner kronor.

Framgångar för LiU-idrottare

LiU-doktoranden Anna Wehlin tog hem segern när årets SM i ultralång orientering avgjordes i hälsingeskogarna på nationaldagen. Herrklassen vanns av tidigare LiU-studenten Olle Kalered. Och på söndagen vann LiU-studenten Emma Varga SM i triathlon.

"Arbetslivsforskningen är viktigare än någonsin"

Förändringarna i arbetslivet går så snabbt att forskningen på området är viktigare än någonsin. Det sade LiU:s rektor Helen Dannetun när hon invigde arbetslivskonferensen FALF 2019 på måndagen.

Sociala företag bättre än traditionellt bistånd

Sociala företag kan spela en viktig roll för att minska fattigdomen och utveckla länder i tredje världen. Ja, i själva verket når företagen ofta bättre resultat än det traditionella biståndet. Samtidigt är utmaningarna stora.

Hunden speglar ägarens stress

Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom. Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14