Göm menyn

Nystart med färsk PBL-guide på Medfak

Student som sätter dropp

Ny PBL-guide till vårens studenter på Medfak och nytänk kring formerna för interprofessionellt lärande. Principerna är viktigare än proceduren, säger Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik.

Den alldeles färska guiden presenterar kort och lättfattligt visioner och idéer kring lärandet och ger därtill handfasta verktyg att arbeta efter.

Madeleine Abrandt Dahlgren– Den är tänkt att fungera som en handbok både för studenter och anställda, säger Madeleine Abrandt Dahlgren, som sedan 2012 är en av Sveriges två professorer i medicinsk pedagogik och med bas på Institutionen för medicin och hälsa.

För några år sedan fick hon uppdraget att leda en utredning för att se över formerna för inslagen av interprofessionellt lärande, alltså de tillfällen i början, mitten och slutet av utbildningarna då studenter på alla program arbetar tillsammans.
I samband med det uppdraget kom också den nya PBL-guiden till.

– Arbetet har fått ta sin tid. Förändringar av den här typen förutsätter delaktighet om det ska bli bra. Lärare, studenter och företrädare för hälso- och sjukvården har varit involverade i diskussionerna. Och för att förankra förslagen har de fått gå på remiss.

1986 beslöt LiU att införa ett helt nytt tänkande kring lärande på de medicinska utbildningsprogrammen. Problembaserad inlärning, PBI, i sammanhållna basgrupper blev grunden. Unikt för Sverige blev också inslagen av interprofessionellt lärande, IPL, liksom den studentdrivna ortopediavdelningen med vård av patienter i skarpt läge som startades 1996.

Under de tre decennier som gått har formerna för lärandet diskuterats, utvecklats, formulerats och omformulerats. PBI omdefinierades till PBL, problembaserat lärande, och till och från har såväl lärare som studenter ställt frågor om ramarna kring PBL.

– Men principerna är viktigare än proceduren. Praktiskt kan pedagogiken tillämpas på många olika sätt. Det finns egentligen inget rätt eller fel på den punkten, så länge idéerna kring lärandet ligger i botten. Men arbetet i basgrupper har fungerat väl och det är alltjämt den centrala lärandeaktiviteten här, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

Uppslag i guidenI den nya PBL-guiden presenteras en handfull verktyg för lärande, tänkta att användas av studenter och lärare i det dagliga arbetet. Ett av dem har livbojen som metafor:

– Verktyget innehåller frågor till stöd för basgrupperna när de ska bearbeta olika scenarier. Tanken är att de ska få arbetet att flyta, så därför har vi samlat dem under beteckningen ”Livbojen”.

Livbojen består av fyra huvudfrågor som studenterna kan röra sig emellan; från den inledande fasen att förstå vad som är centralt i ett scenarie till att reflektera över inhämtad kunskap i förhållande till lärandebehov, tänka över vad man mer behöver veta och till sist också utvärdera samarbetet i gruppen.

Bland verktygen i guiden finns också ett nytillskott inspirerat av PBL på LiU:s Miljövetarprogram som Madeleine Abrandt Dahlgren tidigare jobbat med.

– Vi vill ge ett stöd för mer fokuserade diskussioner i basgrupperna kring den gemensamma frågeställningen. Det finns en risk för att mötena landar i en rad små miniföreläsningar och det är ju inte tanken.

Det individuella basgruppsunderlaget, IBU, är en text varje student delar med sin grupp innan mötena. De utformar den fritt med till exempel en beskrivning av sin kunskapsinhämtning, källorna de använt sig av och vilka nya frågeställningar de vill ta upp i gruppen.

– IBU-erna kan också bli en typ av material som studenterna kan lägga in i sina respektive portfolier för examinationen av de interprofessionella kursavsnitten, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

Ett riktigt nytänk blev resultatet av översynen av de interprofessionella inslagen i programmen. Från utredning till slutförslag, remissbehandling och därefter implementering tog arbetet två år.

– Det behövdes tid för att göra något genomtänkt som förbereder studenterna för arbetet i en framtida vård, decentraliserad till kommuner, vårdcentraler eller i hemmen och där patienterna i långt högre grad ska vara delaktiga. Det kommer att kräva förmåga till teamarbete och kommunikation på andra sätt än inom den slutna vården, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

Tidigare gick studenterna från alla program in i gemensamma diskussioner redan dag ett. Nu skjuts starten av de interprofessionella momenten fram till mitten av terminen. Då har studenterna hunnit få en första introduktion till sina respektive utbildningsprogram och kan på ett annat sätt relatera temat om hälsa, etik och lärande till sina kommande yrken.

Nytt från hösten 2016 är också att de interprofessionella momenten nu studeras på halvtid och omväxlande med programspecifika studier. Det ger studenterna bättre möjligheter att diskutera scenarierna utifrån alla perspektiv.

- Genom den förändringen vill vi än mer betona att samarbete och kunskap om den egna och andra yrkesgruppers kompetens är en nödvändig del av den professionella kompetensen, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

Nya PBL-guiden

Utförligare version av guiden


Gunilla Pravitz 2017-01-18Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Studenthuset invigs 30 augusti

Universitetets nya mötesplats, Studenthuset, står nästan klart och efter sommaren invigs huset på Campus Valla.

Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart?

Maten vi äter påverkar inte bara vår egen kropp, utan har också stor påverkan på världen vi lever i. Forskare vid LiU har tittat på möjliga åtgärder för att öka hållbarheten inom svensk matproduktion. En av slutsatserna är att det behövs mer kunskap om klimatanpassning av jordbruket.

Miljonstöd till Parkinsonforskning

Åtta forskare vid Linköpings universitet har fått stöd av Stiftelsen för Parkinsonforskning på totalt 2,6 miljoner kronor. Under de sex år stiftelsen verkat har forskningen vid LiU därmed fått anslag på över 10 miljoner kronor.

Framgångar för LiU-idrottare

LiU-doktoranden Anna Wehlin tog hem segern när årets SM i ultralång orientering avgjordes i hälsingeskogarna på nationaldagen. Herrklassen vanns av tidigare LiU-studenten Olle Kalered. Och på söndagen vann LiU-studenten Emma Varga SM i triathlon.

"Arbetslivsforskningen är viktigare än någonsin"

Förändringarna i arbetslivet går så snabbt att forskningen på området är viktigare än någonsin. Det sade LiU:s rektor Helen Dannetun när hon invigde arbetslivskonferensen FALF 2019 på måndagen.

Sociala företag bättre än traditionellt bistånd

Sociala företag kan spela en viktig roll för att minska fattigdomen och utveckla länder i tredje världen. Ja, i själva verket når företagen ofta bättre resultat än det traditionella biståndet. Samtidigt är utmaningarna stora.

Hunden speglar ägarens stress

Stressnivåerna hos hundar och deras ägare följer varandra över tid, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Forskarna tror att hundarna speglar sina ägares stressnivåer, snarare än tvärtom. Studien är publicerad i tidskriften Scientific Reports.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-14