Göm menyn

Nu synas juridiken kring funktionsförsäljning

Belysning

En forskargrupp, ledd av Jan Kellgren, Avdelningen för affärsrätt, sätter luppen på juridiken kring funktionsförsäljning av belysning. Nya affärsmodeller växer fram där företag vill erbjuda funktioner, snarare än tjänster eller produkter. 

Funktionsförsäljning är en av flera metoder som förväntas öka resurseffektiviteten i samhället. Genom att sälja en tjänst snarare än en produkt - kyla istället för kylskåp, transportkapacitet istället för truckar, ljus istället för armaturer och lampor - får köparen bättre kontroll över sina kostnader och säljaren ett ökat inflytande över service och underhåll av sina produkter. Säljaren kan därmed i högre grad påverka produkternas livslängd och även ha full kontroll på när delar behöver bytas eller servas. Exempel på funktioner många företag köper redan i dag är tillgången till kopior, gröna växter eller kaffe/te.

Nya stora internationella marknader växer fram där svenska tillverkande företag kan få konkurrensfördelar genom att erbjuda miljömässigt hållbara och ekonomiskt konkurrenskraftiga tjänster eller funktioner.

Men för att nya affärsmodeller ska utvecklas och användas behöver rättsläget vara både klarlagt och ändamålsenligt. En forskargrupp vid LiU ska nu, under ledning av biträdande professor Jan Kellgren, Avdelningen för affärsrätt, ge svar på ett antal juridiska frågor i de nya affärsmodellernas spår. Forskningsprojektet handlar konkret om funktionsförsäljning av belysning och finansieras av Energimyndigheten med 4,5 miljoner kronor.

Jan Kellgren– Vi tittar på belysning, men projektet kommer att ge generella kunskaper kring juridiska aspekter vid funktionsförsäljning; civilrättsliga, skatterättsliga och redovisningsrättsliga, säger Jan Kellgren.

Frågor som behöver besvaras är exempelvis om jag säljer belysning av en viss styrka i ett antal rum, vad får jag då ta tillbaka om kunden inte betalar i tid eller om huset säljs?

Säljaren har inte heller full kontroll över användningen och frågan är då om produkterna, som större armaturer och annan utrustning, måste kostnadsföras direkt, trots att de ger inkomster över flera år, eller om man har rätt att ha dem kvar som en tillgång i balansräkningen?

Andra frågor är var gränsen går mellan långtidsleasing och försäljning och hur mycket moms som ska betalas/dras av och i vilket skede? När sker omsättningen och vad är det som omsätts?

– Funktionsförsäljningens juridiska status är helt fundamental för att affärsmodellen ska fungera. Ska företag våga investera, eller förändra sina investeringar, behövs tydliga regler, säger Jan Kellgren.

Forskargruppen i projektet Försäljning av belysning – juridiska aspekter kopplade till funktionsbaserade affärsmodeller består, förutom av Jan Kellgren, även av Herbert Jacobsson universitetslektor i affärsrätt, Ingrid Arnesdotter, professor emerita i affärsrätt, samt professor Mattias Lindahl, Avdelningen industriell miljöteknik. Resultaten kommer därför också att ingå i forskningen kring nya affärsmodeller för ökad resurseffektivitet som bedrivs inom forskningsprogrammet Mistra REES. (Resource Efficient and Effective Solutions)

Projektet Försäljning av belysning startar nu vid årsskiftet och pågår till och med 2018. 

 

Vilken tidpunkt är det som gäller?

Jan Kellgren har helt nyligen också beviljats ett anslag från Torsten Söderbergs stiftelse där han tillsammans med docent Stefan Schiller, Avdelningen för företagsekonomi, ska studera de redovisningsmässiga och skatterättsliga aspekterna kring det som händer från redovisningsårets slut, eller andra avgörande tidpunkter, till dess att årsredovisningen eller deklarationen är inlämnad.  Här finns ett antal frågor i skattelagstiftningen som inte är reglerade i dag.

– För vems perspektiv är det rätta? Vad borde företaget tagit reda på eller ha vetat när årsredovisningen skrevs, frågar Jan Kellgren retoriskt.

Ett par exempel: En kund går i konkurs några veckor efter balansdagen och kundfordringarna blir värdelösa. Hur ska företagsledningen avgöra fordringens värde per balansdagen?

Ett företag investerar pengar i ett idrottslag och vill dra nytta av goodwill och dra av investeringen. När årsredovisningen är klar, men inte godkänd och inlämnad, visar det sig att stjärnan varit dopad redan då investeringen gjordes. Får man ändå dra av för sponsringsutgiften? Vid tiden för beslutet såg sponsring ut som en god idé. Ska situationen som den verkligen var vara avgörande, eller som den såg ut att vara?

– Vi ska åka runt i de nordiska länderna och undersöka hur man tänker kring de här frågorna och om några intressanta lösningar finns för Sverige att inspireras av, säger Jan Kellgren.

Forskningen är en fortsättning bland annat på det arbete som publicerats i boken Tidsfrågor i skatterättstillämpningen, se länk nedan.

 

Relaterade länkar

Tidsfrågor i skatterättstillämpningen, Jan Kellgren, Jure 2016.

Avdelningen för Affärsrätt

Mistra REES   extern länk

Foto belysning: iStock Photo


Monica Westman Svenselius 2017-01-12
monica.westman@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

LiU-doktorand möter Nobel-pristagare

Tim Cornelissen, doktorand på IFM, är en av de unga forskare som bjudits in till årets Nobelmöte i tyska Lindau. 580 studenter, doktorander och postdoktorer få här möjlighet att träffa och diskutera vetenskap med Nobel-pristagare.

Hållbar matproduktion och konsten att expandera naturen

Behovet av mat ökar stadigt. På kort sikt behövs bättre förutsättningar för lantbruket, på lång sikt behöver vi transformera samhället med hjälp av gröna tjänster. Tjänster som till och med expanderar ekosystemet, enligt fyra LiU-forskare i företagsekonomi.

Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. Luka Šafarič vid Linköpings universitet har undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Blomsteräng i B-huset för biologisk mångfald

Fyra kullar med kortklippt gräs. Innergården i B-huset är rätt tråkig, både för människor och vilda pollinatörer. Ett gäng LiU-biologer beslöt sig för att istället anlägga en blomsteräng och plantera lockande odlade växter.

Fokus på globala frågor i samarbete med Sydafrika

Ett nytt svenskt samarbete med Sydafrika ska stärka globala forskningsfrågor och underlätta för forskare att få kontakt med varandra. På sikt planeras för gemensamma forskningsprojekt bland annat inom klimat, sjukvård och utbildning.

Ny vicerektor på LiU

Universitetsledningen utökas med en vicerektor från den 15 augusti. Det är Per-Olof Brehmer som får ansvar för forskningsområdet.

Forskare vill hjälpa oss höra även som äldre

Va? Vad sa du? De flesta kan nog känna igen sig i hur jobbigt det är att inte höra ordentligt. Denna känsla ökar med åldern då hörseln försämras och det blir svårare att kommunicera. Ett nytt forskningsprojekt ska förbättra livskvaliteten för de miljontals människor som lider av hörselnedsättning på ålderns höst.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-18