Göm menyn

Tre miljarder extra till forskning

Samhällsnytta, ökad jämställdhet och satsningar på samhällsutmaningar ligger i den forskningspolitiska propositionen. LiU föreslås få extra pengar för forskning inom 5G och digitalisering.

Digitaliseringen är en av de huvudutmaningar som pekas ut i årets forskningspolitiska proposition. I förslaget ligger en satsning på ”Centra för framtidens teknik och digitalisering” där Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, beräknar att 150 miljoner kronor bör överföras till KTH och Linköpings universitet år 2020 för extra satsningar inom it-lösningar som möjliggörs av femte generationens mobilteknik.

– Det är ett väldigt roligt erkännande att LiU får del av satsningen, och att det både bekräftar befäster vår ledande roll nationellt och internationellt inom trådlös 5G-teknik.  Vi har flera starka industrisamarbeten redan idag inom 5G med många innovationer som kommersialiserats, och vi ser nu framför oss att dessa samarbeten ytterligare kommer förstärkas, kommenterar Erik G Larsson, professor i kommunikationssystem vid LiU.

Erik G Larsson är också föreståndare för det strategiska forskningsområdet ELLIIT, ett samarbete inom området mellan LiU, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Halmstad som också nämns som framgångsrikt i propositionen.

Propositionen i övrigt är skriven i generella termer och innehåller ökade forskningssatsningar för de närmaste fyra åren på 2,8 miljarder kronor, med den energipolitiska propositionen som kommer inom några veckor hamnar ökningen av anslagen till forskning på 3 miljarder.

helene Hellmark Knutsson– Sverige halkar ner och ska nu återta positionen som en av världens främsta länder för forskning och innovation, sa Helene Hellmark Knutsson när hon presenterade propositionen.

Den ledande positionen ska Sverige ta genom att öka forskningens samhällsnytta och genom en övergripande kvalitetsutveckling. Globala samhälsutmaningar som har prioritet är klimatet, digitaliseringen och hälsa/livskunskap.  Nationella samhällsutmaningar ministern pekar ut är hållbart samhällsbyggande och en ökad kvalitet inom utbildningen, framför allt inom grund- och gymnasieskolan.

Basanslagen till universitet och högskolor höjs med 1,3 miljarder, från dagens 14,7 miljarder. Förstärkningarna ska inte innebära fler anställningar, utan bättre villkor.  Här förväntar sig regeringen därför att de extra pengarna ska användas för ökad jämställdhet, ökad samverkan med det omgivande samhället, nyttiggörande av forskningen, attraktiva karriärvägar för unga forskare, ökad mobilitet och öppen konkurrens om tjänster, forskningsanknytning inom utbildningarna, ett ökat ansvar för forskningsinfrastrukturen samt deltagande i EU-projekt.

Ett konkret mål är att är 2030 ska hälften av alla nyrekryterade professorer vara kvinnor. Samverkan med samhället kommer också att väga lika tungt som publiceringar och citeringar vid fördelning av externa medel från 2018.

– Hela styr- och resurssystemet ska ses över och underlag för ett nytt beslut ska vara klart till år 2020, sa Helene Hellmark Knutsson.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, får också i uppdrag att förutom att ansvara för kvaliteten i utbildningarna även ha motsvarande ansvar för kvaliteten inom forskningen.

– De får därmed ett kvalitetsansvar för hela kunskapsmiljöer, sa hon.

Helene Hellmark Knutsson presenterade också ett antal områden som omfattas av tioåriga satsningar där man tillför 420 extra miljoner. Här finns forskningsområden som klimat, hållbart samhällsbyggande, tillgängslighetsdesign, migration och integration, antibiotikaresistens, tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.

Vetenskapsrådet får också 60 miljoner extra för att stärka samhällsvetenskaplig- och humanistisk forskning. Regeringen satsar även 90 miljoner på en forskarskola kopplad till lärar- och förskolelärarutbildningarna. Speciella samverkansprogram inom Vinnovas ram ska också inrättas inom områden som nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, livsvetenskaper samt uppkopplad industri och nya material.

Från 2018 upphöjs också Malmö högskola till universitet.

Hela propositionen finns här

Foto Helene Hellmark Knutsson: Mikael Lundgren/Riksdagen


Monica Westman Svenselius Tue Nov 29 14:44:55 CET 2016
monica.westman@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Nödvändigt att sänka kraven i jobbet för att minska utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet.

Surrogatbehandling utomlands bemöts väl av vården

Homosexuella och heterosexuella par som har fått barn genom surrogatbehandling utomlands upplever inte förhöjda stressnivåer kopplade till sitt föräldraskap. Flertalet tycker att de kan vara öppna om barnets ursprung och bemöts väl i den svenska hälso- och sjukvården. Det visar en ny studie från LiU och Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Ger allt för att skydda den biologiska mångfalden

Pepp eller depp? Rebecka Le Moine, bevarandebiolog och Årets alumn 2018, väljer helst pepp. Med outsinlig energi vill hon föra ut kunskap om allt som kan göras för att bevara den biologiska mångfalden. Den är vår viktigaste resurs för överlevnad.

Skarpsynt förlossningsexpert blir Årets alumn

Ett födelsevrål går genom Sverige. Kvinnor berättar om sina förlossningsskador och kräver rätten till professionell vård. Mitt i bruset står gynekologen och Årets alumn Eva Uustal, med skarp blick och lugn kontroll.

2000 forskare i upprop för AI

En bred satsning på artificiell intelligens krävs i Europa, en satsning som sätter människan i centrum för utvecklingen. Det skriver fler än 2000 forskare i ett upprop. "Särskilt viktigt är AI inom offentlig sektor", säger Fredrik Heintz, undertecknare av uppropet.

Semi-professionella kan hjälpa räddningstjänsten vid olyckor

Flera yrkesgrupper skulle kunna bli ett viktigt stöd i olika typer av räddningsverksamhet. Med rätt utbildning och utrustning kan det också bli en stor samhällsekonomisk vinst..

Så kan människor och robotar samarbeta

Robot + människa = sant. Ett flerårigt LiU-projekt har visat hur stora industrirobotar och människor kan samarbeta i framtiden.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 20 14:10:25 CEST 2018