Göm menyn

Stora avhopp från lärarutbildningen

Avhoppen från landets lärarutbildningar är stora, på vissa program upp mot 40 procent. Samma siffror gäller för Linköpings universitet där till exempel 37 procent av studenterna hoppar av lärarprogrammets inriktning mot årskurs 7-9.

Skolbild med 2 plus 2=5– Ju högre upp i stadierna, desto fler blir avhoppen. Det kan ha att göra med hur utbildningen är utformad men också att den är mer krävande när det gäller ämnesstudier på ämneslärar-
utbildningen, kommenterar Samuel Zethson på Kansliet för utbildningsvetenskap vid LiU.

Han nämner som exempel att de som läser till ämneslärare mot årskurs 7–9 ska läsa tre skolämnen.

– De som till exempel vill jobba som slöjdlärare måste läsa två andra ämnen också – som historia och religion – och det är kanske inte riktigt deras modell.

De nationella siffrorna från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att avhoppen är högst på lärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7–9. Där hoppar cirka 38 procent av studenterna av. Bland männen på den inriktningen ligger siffran på 41 procent.

På lärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3 (F-3) hoppar 34 procent av männen och 18 procent av kvinnorna av. Bland studenterna på ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan har 29 procent av studenterna slutat, och drygt var fjärde av de som läser till lärare för årskurserna 4 – 6 har hoppat av. Lägst avhopp finns på förskollärarutbildningen där 77 procent av studenterna går kvar.

På LiU ser siffrorna liknande ut.

Samuel Zethson har gått igenom antalet avhopp sedan 2012:

30 procent av studenterna på ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet har hoppat av. Av de som valt att läsa till grundlärare mot årskurs 4–6 har 27 procent slutat och av de blivande förskollärarna har 19 procent slutat.

Samuel Zethson ser flera förklaringar till avhoppen.

– Lärarbristen är stor och därför pågår det en kraftig utbyggnad av lärarutbildningarna. Det är lätt att komma in, men svårt att ta sig igenom. Många tycker det blir för svårt och hoppar därför av, eller också inser de att de har valt fel utbildning.

Den låga statusen och de dåliga lärarlönerna har också ökat på spiralen med flykten från läraryrket.

– En viss förändring håller ju på att ske där, med bättre arbetsvillkor och löner, det kan öka möjligheten att läraryrket blir mer attraktivt.

Men nu vill regeringen bygga ut antalet platser ännu mer.

– Det riskerar att spä på den negativa utvecklingen, det blir till viss del fel studenter som kommer in. Om vi ska få riktig kvalitet borde antalet platser istället skäras ner och lönerna höjas väsentligt. Vi måste få studiemotiverade studenter att söka som vill bli lärare.

Hur påverkas då de motiverade lärarstudenter som blir kvar i utbildningen av att så många hoppar av?

Samuel Zethson tror inte att deras studiemotivation försämras.

– De blir ett sammansvetsat gäng. Däremot påverkas ekonomin. Med mindre gruppstorlekar blir det också mindre pengar till kurserna vilket till exempel leder till färre lärartimmar.

Foto: Eva Bergstedt

UKÄ


Eva Bergstedt 2016-04-20Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10