Göm menyn

Medicinska fakulteten kritiserar forskare för oredlighet

Styrelsen för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet har idag fattat beslut avseende den anmälan om oredlighet, som riktats mot en forskare vid fakulteten. Beslutet grundades på fakultetens bedömning, inklusive den utredning som gjorts av tre externa experter. Utredningen riktar bland annat kritik mot bristande följsamhet avseende föreskrifter i det laborativa arbetet, samt mot en publikation. Fakultetens beslut är därför att rikta kritik mot berörd forskningsledare på grund av oredligt förfarande.

När medicinska fakulteten våren 2015 fick en anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom det medicinska området, tillsattes en oberoende extern granskningsgrupp. I sin första rapport till styrelsen riktade de tre professorerna i granskningsgruppen kritik bland annat mot dokumentationen i studien och ansåg att forskningsledaren agerat oaktsamt. I januari 2016 inkom ytterligare information i samma ärende. Utifrån de nya uppgifterna, och forskningsledarens svar på utredningen, ombads granskningsgruppen att komplettera sin utredning.

Det första ärendet handlade om en studie som genomförts utomlands, där blinda patienter transplanterats med implantat. En central punkt i anmälan var att materialet i implantaten var ämnat för djurförsök och inte godkänt för användning på människor.

- Forskningsprojekten handlar om att ge människor med svår smärta och synnedsättning på grund av hornhinneskador en möjlighet att återfå synen och bli smärtfria. Men det finns kritik att rikta mot genomförandet, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Den nya information som inkom gällde opublicerade data i en studie på patienter som även denna gång utförts utanför Sverige. De implantat som användes i denna studie ska enligt granskningsgruppens yttrande inte varit testade på tillfredsställande sätt och inte heller transporterats på överenskommet sätt.

I sitt kompletterande yttrande ändrar inte granskarna sitt tidigare ställningstagande angående oaktsamhet. Man påpekar i sin komplettering att verksamheten inom forskargruppen kan ifrågasättas när det gäller hantering, kontroll och dokumentation, och att man i vissa hänseenden visat bristande respekt för gällande regler och förordningar. Granskarna finner det vidare klandervärt att forskningsledaren stått som korresponderande medförfattare i en publikation från patientstudien, som avses i den första anmälan, trots att forskaren vid publiceringen kände till att den kliniska användningen var gjord utan föregående djurförsök.

Fakultetens beslut är därför att rikta kritik mot den anmälde forskningsledaren som genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap agerat oredligt.

Rektor Helen Dannetun har nu att bedöma huruvida fakultetens beslut även ska föranleda arbetsrättsliga konsekvenser för den kritiserade forskningsledaren, det vill säga om det finns anledning för rektor att begära att berörd ansvarsnämnd prövar frågan om eventuella arbetsrättsliga påföljder. Nämnden kan exempelvis tilldela varning eller löneavdrag.

- Den potentiella patientnyttan av den här forskningen är mycket stor och angelägen. Men hög angelägenhet försvarar inte avsteg från god forskningssed. Regelverk måste följas och etiska övervägande göras på rätt sätt, säger Helen Dannetun.

Medicinska fakultetsstyrelsen ger vidare dekanus Johan D Söderholm i uppdrag att ta fram en plan för att åtgärda de brister av mer allmängiltig karaktär som framkommit under utredningen.

Forskningsledaren, som givits möjlighet att bemöta kritiken, tillbakavisar granskningsgruppens yttrande och kritiserar det sätt som utredningen genomförts på.

Fler artiklar i ämnet från LiU:

Stoppar bidrag på grund av oetiskt handlande

Forskningskritik får vika för stjärnglansen

Bordlagt ärende om oredlighet
 

 

 

 


2016-03-03
ake.hjelm@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Ny rektor vid LiU: Visioner, energi och fötterna på jorden

Jan-Ingvar Jönsson står mitt i corona-dramatiken i sitt jobb på Vetenskapsrådet. Men han är också LiU-professor i medicinsk cellbiologi och den 1 juli axlar han rektorsposten på Linköpings universitet. Nu har regeringen fattat det formella beslutet att anställa honom som ny rektor.

Cirkulär ekonomi lockar företag

- Allt fler företag blir nyfikna på cirkulär ekonomi och inser att det finns pengar att tjäna på återtillverkning. Det säger Erik Sundin, professor i hållbar produktion, som gästar säsongens sista virtuella lunchklubb den 10 juni.

Migration som en del av kulturarvet

Det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett land man utvandrar från till att vara ett land man invandrar till. Forskare vid bland annat LiU har undersökt hur berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blivit en del av det nationella kulturarvet.

Ändrat fokus stärker parrelationer vid demens

Ett rikare liv för par där den ena parten har demens – det är målet för Therése Bielstens forskning. I början av april disputerade hon inom ämnet. ”Jag försöker få ett nytt ljus på demens som kanske kan ge både vården och forskningen ett annat fokus som ett komplement”.

Med inspiration genom samverkan som verktyg

Kan politiska ambitioner om folkhälsa uppnås genom samverkan? Hur går samverkan till i praktiken? Hur upplevs samverkan av de involverade aktörerna?

Fem LiU-projekt får 5,5 miljoner från Norrköpingsfonden

Norrköpings fond för forskning och utveckling delar ut medel till fem forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Projekten rör bland annat forskning om artificiell intelligens i matematikundervisningen, skolbesök på Visualiseringscenter och medieanvändning på ett äldreboende.

Slumpen är det svåraste att förstå om evolutionen

Hur kan visualisering göra det lättare för elever att förstå evolutionen? Det har forskare vid Linköpings universitet undersökt i ett samarbete med forskare i Tyskland. Samtidigt har de också tittat på hur man kan förstå hur elever tänker kring evolutionen och vad eleverna kan.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-29