Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem nya Norrköpings-projekt

Norrköpings fond för forskning och utveckling har fördelat 6 miljoner kronor på fem forskningsprojekt, samtliga med anknytning till LiU och Campus Norrköping.

Sedan 2012 har Norrköpings kommun stöttat forskning och utveckling som utvecklar Norrköping, leder till en högre utbildningsnivå i kommunen eller stärker utbildningen och forskningen vid Campus Norrköping. I denna sjätte utlysning fanns sex miljoner att fördela. Totalt kom det in 27 ansökningar på tillsammans 33,7 miljoner kronor.

Två projekt fick denna gång 1 miljon kronor vardera:

Ett projekt som ska utveckla ett komplett radio- och radarsystem, där både hård och mjukvara ska ingå, och som kan användas såväl av företag som i undervisningen. Mottagare är Adriana Serban och Qin- Zhong Ye, båda universitetslektorer vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Det andra projektet handlar om planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping. Med hjälp av Norrköpings beslutsarena och Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR:s, kompetens kring klimatförändringar och metoder för deltagande ska en plattform byggas för hur kommunen strategiskt kan hantera de utmaningar som uppstår kring klimatförändringarna. Mottagare här är Mattias Hjerpe, Föreståndare CSPR, Erik Glaas och Sofie Storbjörk, CSPR och Jimmy Johansson, C-research.

Ytterligare tre projekt som får medel är Gröna broar - gestaltning som väg till samhällsdialog kring hållbarhet, Effektiv utformning av Norrköpings resecentrum samt Morgondagens konstpublik - ett digitalt verktyg för att arbeta med barn och ungdomar inom samtidskonst.

Mer information om projekten och fonden finns här

Relaterade länkar

Den smarta staden nästa, redovisning av ett tidigt projekt, finansierat av fonden, LiU-nytt


Monica Westman Svenselius 2015-06-02Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2017-02-13