Göm menyn

Nytt samarbete kring matematikforskning i Uganda

Matematiska institutionen går in i ett nytt Sida-finansierat samarbete med Makerere University. Utvecklingen av forskarmiljöer och forskarutbildning i matematik står på programmet.

Med ett femårigt Sida-anslag på drygt 39 miljoner har fem svenska universitet och med Linköpings universitet som huvudsökande inlett ett nytt samarbete med Makerere University i Kampala.

Formellt startar inte programmet förrän till halvårsskiftet, men planeringen av det nya samarbetet är redan i full gång.

Bengt-Ove Turesson vid samlingen av souvenirer från Östafrika i lunchrummet på MAI– Tanken är att vi ska bistå Makerere i uppbyggnaden av forskarmiljön för matematik och med utformningen av en ny forskarutbildning, säger Bengt-Ove Turesson, lektor vid MAI.

Sedan 2011 är han övergripande koordinator för ett liknande Sida-program i Rwanda, där lärare från MAI regelbundet medverkar i kurser och som handledare för masterstudenter vid National University. Inom ramen för det programmet antar LiU också doktorander från Rwanda, som alltså disputerar här.

Därutöver har Matematiska institutionen idag sju doktorander med finansiering från ISP (International Science Programme vid Uppsala universitet).

– De är från Etiopien, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia, säger Bengt-Ove Turesson.

Makerere University, huvudbyggnaden.Samarbetet med Östafrika är redan väl etablerat.
I Makerere kommer insatserna främst inrikta sig på forskningen i matematik (på bilden th universitetets huvudbyggnad).

– Och särskilt uttalat grundforskning. I Östafrika har matematikforskningen i första hand annars varit inriktad mot tillämpad matematik, så det här blir lite annorlunda.

Linköpings universitet ska genom MAI tillsammans med Mälardalens högskola, KTH, Stockholms och Uppsala universitet och Makerere University stärka matematikforskningen på en rad olika sätt:

– Exakt vad och hur avgör Makerere, det är de som äger projektet.

I planerna ligger 20 doktorander, en handfull av dem kommer att verka både i Sverige och i Uganda och sannolikt också kunna få dubbel examen. Men merparten ska utbildas i Uganda och urvalet görs bland redan anställa på Makerere University och några andra statliga universitet i Uganda. Dels för att höja kompetensen bland universitetslärarna, dels för att de ska ha säkra jobb efter disputationen och bli kvar i forskarmiljön.

– Vi kommer att fungera som mentorer för handledarna i Uganda och som huvudhandledare. Ett par postdocs per år räknar vi också med, säger Bengt-Ove Turesson och berättar att även Didacticum på LiU är involverat i programmet genom Anna Bjuremark, lektor på IBL, just för utbildning av handledare och eventuellt också övrig pedagogisk verksamhet.

Men det är inte bara forskarmiljön på Makerere som ska stöttas utan även matematikforskningen i stort. Bland annat genom konferenser.

– Förhoppningsvis leder de till en ökad regional samverkan mellan de lärosäten i Östafrika som har Sida-avtal. LiU har eventuellt också ett Sida-avtal om samarbete med Tanzania på gång med ett liknande upplägg som i Uganda.

Det kommer i framtiden att bli många lärare från MAI, forskare och doktorander på resande fot mellan Östafrika och Campus Valla.

Vad ger samarbetet Matematiska institutionen och LiU?
– Ska man börja utifrån ett krasst perspektiv ger det välbehövlig externfinansiering och ett större antal doktorander, säger Bengt-Ove Turesson och fortsätter:

– Men det bidrar även till en levande, internationell miljö här. Vi räknar med att lärarna från MAI kommer att vara i Uganda i fyra veckors-perioder, de kommer tillbaka med nya erfarenheter, till exempel av kurser vi inte ger och det kommer förstås att sätta sina spår.

Fotnot. Samarbetet med Uganda ingår som en del av forskningsprogrammet Swedish Research Training Partnership Programme med en total budget på 275 miljoner kronor. Satsningen på matematikforskningen om 39 miljoner är det största delprojektet.

Länktips: Ted Talks med Paul Vaderlind, SU, som samarbetar med Bent-Ove Turesson i Rwanda och Uganda.


Gunilla Pravitz Wed Mar 18 11:34:34 CET 2015Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Tredje workshopen i Kina-samarbetet om hållbar stadsutveckling

När den tredje gemensamma workshopen inom Linköpings universitets och Guangzhou universitets centrum för hållbar stadsutveckling invigs seglar de vackra orden genom luften. Det hittills ettåriga samarbetet går framåt, även om kommunikationen är en utmaning.

LiU summerar 2017

Linköpings universitets årsredovisning för 2017 är klar. Antalet studenter är cirka 27 000 och antalet medarbetare cirka 4 000 – i stort sett lika många som året innan. Omsättningen har ökat något, till 3,8 miljarder kronor.

Magiskt möte med Harry Potter-förening

Det filas, målas och karvas - och så pratas det såklart om Harry Potter. När vi träffar en av LiU:s många studentföreningar, Liute Magiskt, står trollstavsmakeri på schemat.

Könsskillnader i livslängd kan inte förklaras av X-kromosomen

Att hannar i genomsnitt lever kortare liv än honor verkar inte bero på att de bara har en X-kromosom. Detta enligt en ny studie gjord på bananflugor av forskare vid LiU. Fynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Evolution.

Demenssjuka bidrar med kunskap till forskare

Hur är det att leva med en demenssjukdom i sin vardag? Forskare vid Linköpings universitet vill veta mer om det, och bjöd därför in till ett dialogmöte där människor med demens, deras anhöriga och andra med intresse för frågan deltog.

Kustplanering, koalitionsförhandlingar och nya politiker - nya forskningsprojekt på CKS

2017 avslutades med flera nya forskningsanslag och 2018 rivstartar med nya forskningsprojekt.

Doktorander inom offentlig förvaltning möttes på LiU

Ska vi slå samman kommuner? Ska alla kommuner ha samma uppdrag? Sverker Lindblad, huvudsekreterare i den pågående kommunutredningen, utmanade doktorandnätverket i offentlig organisation och styrning som samlats för ett tvådagarsseminarium vid Linköpings universitet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 22 13:36:27 CET 2018